Volby do Školské rady ZŠ Lomnice

Vážení zákonní zástupci, rádi bychom Vás touto cestou seznámili s výsledky voleb do Školské rady Základní školy Lomnice, které se konaly dne 19. října 2018 v rámci školní akce Oslavy podzimu. Na hladký průběh a správnost voleb dohlížela volební komise ve složení Mgr. Lenka Lídlová, Mgr. Michaela Pomichalová a Mgr. Jitka Pugnerová. Na základě nominací zákonnými zástupci bylo možno volit mezi čtyřmi kandidátkami – paní O. Brázdovou, Bc. O. Dibalovou, Mgr. L. Lídlovou a paní K. Ptáčkovou. Celkem svůj hlas odevzdalo 90 zákonných zástupců, přičemž jeden z nich se zdržel hlasování. Kandidátky O. Brázdová a K. Ptáčková získaly po 7 hlasech. Druhou v pořadí se s 28 hlasy stala Bc. O. Dibalová. Za zákonné zástupce žáků byla zvolena Mgr. Lenka Lídlová s 47 získanými hlasy. Děkujeme všem voličům za odevzdané hlasy, kandidátům za zájem a ochotu k úzké spolupráci se školou. Za pedagogické pracovníky byla zvolena Pavlína Cholopovová. Reprezentant obce Lomnice z řad místního zastupitelstva bude zvolen při nejbližším zasedání. Nově zvoleným členům Školské rady ZŠ Lomnice gratulujeme a současně velice děkujeme dosavadním členům za spolupráci v uplynulém období.

72 hodin, 9. třída

I letos jsme se zapojili do této dobrovolnické aktivity. Ve spolupráci s Technickými službami jsme zlikvidovali černou skládku za Lomnicí a u hřiště jsme vysadili další dvě břízy.

První společné Oslavy podzimu

V pátek 19. října 2018 se za sluncem a listím provoněného odpoledne setkali učitelé, žáci naší školy a jejich rodiče při příležitosti prvních společných Oslav podzimu. Bezprostředně po zahájení akce se všichni společně vydali na procházku po okolí obce Lomnice za účelem nasbírání přírodnin, krásně zbarvených listů, trav a květů, aby během několika okamžiků proměnili prostory před školou v místa opěvující krásy podzimu. Společnými silami dali vzniknout překrásné mandale z námi nasbíraných či přinesených darů přírody. Všichni přítomní uvítali také Permoníky připravenou hromadu listí, do které se úsměvem na rtech více či méně dobrovolně vrhali. Listy se staly všudypřítomnou součástí programu, létaly kolem nás vzduchem a přinášely nám úsměvy na rty. Vydané množství energie jsme nelenili doplnit společně opečenými špekáčky či topinkami a rodiči připravenými dobrotami. Děkujeme všem zúčastněným za velmi příjemné odpoledne spojené s přátelskou a více než pohodovou atmosférou. Rodičům patří nemalý dík nejen za účast a podporu dětí, ale rovněž za zajištěné pamlsky. Závěrem děkujeme žákům školního parlamentu a kroužku paní učitelky Pugnerové za pomoc při organizaci i realizaci programu Oslav podzimu. Těšíme se příští rok opět v podzimních barvách na viděnou.

Výstava škol 2018

Ve čtvrtek 11. října 2018 jsme se zapojili nejen do projektu 72 hodin, navštívili jsme také Výstavu středních škol pořádanou na ISŠTE v Sokolově. Hned při příchodu se nás ujala milá studentka, která nás zavedla do prostor kovářské a zámečnické dílny, naší pozornosti neunikly ani prostory dílen automechaniků či obráběčů kovů, kde nás mistři nelenili blíže seznámit s informacemi týkajícími se vzdělávání i praktického výcviku učňů. Využili jsme možnosti nahlédnout do učebny, která nám učarovala 3D tiskárnou i výkladem základních principů, pravidel modelování. Následně jsme využili času k návštěvě tříd vyhrazených prezentacím vybraných středních škol a učilišť z našeho kraje. Nelenili jsme pokládat zvídavé otázky, vyslechnout informace předávané studenty tamních škol, převzít propagační letáky nám lichotících škol či posbírat razítka za účelem získání tajuplné odměny. Přestože jsme někteří byli zklamaní z absence škol, které nám svými obory a nabízenými službami nejvíce imponují, absolvování připraveného programu jsme uvítali a užili si chvíle, kdy jsme mohli nahlédnout pod pokličku naší možné budoucnosti.

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvemSnižování školní neúspěšnosti“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004767.

Projekt je školou realizován prostřednictvím jednotek aktivit: DVPP, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
http://lomnicezs.cz/clanek/21966/projekt-snizovani-skolni-neuspesnosti.html

 

Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji
bližší informace

Zůstaňte s námi po škole! aneb ...
http://lomnicezs.cz/clanek/21981/zustante-s-nami-po-skole.html

Ovoce a zelenina do školCílem projektu Mléko do škol a Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Dotované výrobky dostanou děti z cílové skupiny cela zdarma. Naším dodavatelem je společnost Bovys s.r.o., která patří mezi přední dodavatele v tomto projektu www.bovys.cz.
http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka
http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol 


DĚTI NA STARTUOd 19.9.2016 pokračují v rámci školní družiny kurzy projektu DĚTI NA STARTU. Bližší informace školní družina Jitka Denglerová a Mgr. Helena Matuchová tel.:724347822 a na ceskosehybe.cz/deti-na-startu/
http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/deti-pohyb-bavi-rika-mistryne-sveta-20161102.html


Pilotní škola vzdělávacího portálu FREDNaše škola je od 9. 11. 2015 pilotní školou vzdělávacího portálu FRED. Další informace zde