Výtvarná soutěž

Naši nejmilejší spolužáci, nachystali jsme si pro vás poslední výzvu či soutěž v tomto školním roce... Tentokrát jsme si pro vás připravili výtvarnou soutěž s příznačným názvem „Co mám rád/a“. Zamyslete se a zachyťte libovolnou technikou na jakýkoli formát na jednom obrázku, co máte rádi, těší vás či si vážíte toho, že to či ono máte :-). Své příspěvky pošlete do svých třídních skupin do pátku 12. června 2020. Těšíme se na vaše příspěvky, vaši Permoníci

Fotografická soutěž - hlasujeme!

Milí spolužáci, měsíc květen se pro nás všechny nesl v duchu fotografické soutěže s příznačným názvem Zpátky do přírody. Níže můžete nahlédnout všechny fotografie, které jsme od vás obdrželi… Dovolíme si vás touto cestou požádat o hlasování. Jak bude probíhat? Vyberte si fotografii, která se vám líbí nejvíce, a sdílejte svůj hlas (jméno autora či co je na fotografii zachyceno) do 5. června 2020 svému Permoníkovi, třídní učitelce či na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz. Vyhlášení vítězů proběhne opět na webových stránkách školy ve středu 10. června 2020. Předem vám děkujeme za spolupráci, vaši Permoníci

Rozhodnutí ředitelky školy o prodloužení uzavírky školy

Věc: Rozhodnutí o prodloužení uzavírky školy Já, Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka Základní školy v Lomnici jsem rozhodla, že výuka pro žáky 1. – 5. ročníku bude i nadále probíhat pouze distanční formou (učení na dálku). S tímto rozhodnutím byl seznámen i zřizovatel školy, který mé rozhodnutí podporuje. Odůvodnění: Metodický materiál vydaný MŠMT ČR nám neumožňuje zajistit provoz školy po stránce personální, organizační a stravovací. Zároveň bych Vám chtěla touto cestou nabídnout individuální konzultace všech pedagogických pracovníků v prostorách školy, kteří jsou připraveni pomoci Vám i Vašim dětem. Stačí si jen domluvit schůzku přes třídní učitele, popř. další kontakty na pedagogy naleznete na webových stránkách školy: http://www.lomnicezs.cz/zamestnanci/. Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka školy

Fotografická soutěž

Naši nejmilejší spolužáci, velice vám děkujeme za vaše zapojení do výzev ke Dni Země. Svými příspěvky jste nás nejen potěšili, ale dodali inspiraci také k další výzvě… Tentokrát jsme si pro vás připravili fotografickou soutěž s příznačným názvem „Zpátky do přírody!“. Rozhlédněte se kolem sebe a zachyťte na jedné soutěžní fotografii, co vidíte či co se vám líbí…zkrátka život kolem sebe :-). Své příspěvky pošlete do svých třídních skupin do neděle 24. května 2020. Těšíme se na vaše příspěvky, vaši Permoníci

Průzkum zájmu o výuku od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, vláda umožnila od 25. května osobní přítomnost žáků 1. st. ve školách na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků nebude povinná a bude podmíněna mnoha faktory (viz níže). Prováděcí předpisy nám budou známé až na konci dubna, ale již nyní bychom potřebovali vědět, s jak početnou skupinou dětí máme počítat. Ve škole nebude probíhat klasická výuka, ale aktivity, které budou nahrazovat domácí výuku, abychom rodinám ulehčili domácí přípravu na školu. Děti budou moci být ve škole cca od 7,30 do 15 hod. (Jedná se o náš předběžný odhad.) Podle zájmu z vaší strany se může stát, že skupiny nebudou tvořeny žáky jedné třídy. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. (Zatím netušíme, jak to bude se zařazováním dětí, u kterých se rodiče rozhodnou dodatečně). Stejně tak paní učitelky vašich dětí nemusí být přítomné ve škole, jelikož např. patří do rizikové skupiny nebo budou muset koordinovat výuku domácí a školní. Zatím ani netušíme, za jakých podmínek se budou moci děti stravovat ve školní jídelně (jestli vůbec…). Faktory, které musí splňovat děti: dítě nesplňuje kritéria rizikovosti (chronické onemocnění, oslabená imunita); dítě nežije v domácnosti s nikým, kdo rizika naplňuje - jedná se o lidi s chronickými onemocněními, oslabenou imunitou a o osoby ve věku 65 let a více. O těchto skutečnostech budete Vy dodávat škole čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a že v domácnosti ani nežije s nikým, kdo daná rizika naplňuje. Nakonec bychom Vás ještě chtěli upozornit na skutečnost, že v případě, že pošlete dítě do školy, přicházíte o nárok na ošetřovné. Víme, že děti potřebují sociální kontakt s vrstevníky, že si potřebujete odpočinout, přesto Vás prosíme o pečlivé zvážení situace a rizik spojených s návratem dětí do školy. MÁME – NEMÁME zájem o umístění dcery/syna ………………………………od 25. 5. 2020 do školy. SMS s tímto zněním odešlete třídní učitelce do 20. 4. 2020. Toto není závazná přihláška, ale průzkum předběžného zájmu! V případě změny Vašeho názoru kontaktujte vedení školy prostřednictvím SMS na tel. číslech: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043 Mgr. Dana Malenická 773 622 880 nebo e-mailu: info@lomnicezs.cz. O výsledcích průzkumu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy www.lomnicezs.cz. Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka školy

Základní škola Lomnice přijme do pracovního poměru na dobu určitou (záskok za mateřskou dovolenou) pg. pracovníka - pracovnici, který/á splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozici:

         učitel/ka (F, CH, TV, HV).
Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz


Základní škola Lomnice přijme do trvalého pracovního poměru pg. pracovníky, kteří splňují kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozice:

         učitel/ka 1. stupně ZŠ
         učitel/ka matematiky,
         
učitel/ka anglického jazyka,
         vychovatel/ka školní družiny
.

Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz

 

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Ve škole po škole“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013233.

Projekt je školou realizován prostřednictvím jednotek aktivit: DVPP, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Kluby pro žáky ZŠ.
http://www.lomnicezs.cz/clanek/32349/ve-skole-po-skole.html

Ovoce a zelenina do školCílem projektu Mléko do škol a Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Dotované výrobky dostanou děti z cílové skupiny cela zdarma. Naším dodavatelem je společnost Bovys s.r.o., která patří mezi přední dodavatele v tomto projektu www.bovys.cz.
http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka
http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol 


DĚTI NA STARTUOd 19.9.2016 pokračují v rámci školní družiny kurzy projektu DĚTI NA STARTU. Bližší informace školní družina Jitka Denglerová a Mgr. Helena Matuchová tel.:724347822 a na ceskosehybe.cz/deti-na-startu/
http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/deti-pohyb-bavi-rika-mistryne-sveta-20161102.html