Oslavujeme naši Zemi

​Na čtvrtek 22. dubna připadá svátek naší planety, Den Země. Využijme této příležitosti a udělejme něco dobrého pro naši planetu... Neváhejte a v průběhu celého týdne od 19. do 23. dubna se zapojte do některé z našich výzev. Nejméně jeden den v týdnu nejez maso. Místo plné vany si dopřej krátkou sprchu. Zasaď rostlinu. Šetři plasty...využívej jednu láhev na pití po dobu celého týdne. Nebuď pecka... místo pohodlné jízdy autem využij k přesunu své nohy. Pečlivě vytřiď odpad. Vydej se do přírody a na procházce se pečlivě rozhlédni kolem sebe. Uvidíš-li odpadky či nepořádek, neváhej se pustit do jeho úklidu. ​Své počínání vyfotografuj a sdílej ve své třídní skupině, inspiruj své spolužáky i okolí. Tvůj třídní učitel nám foto předá a my jej s radostí uveřejníme na webových stránkách školy. Ilustrace převzata z: www.zelenazeme.cz

Rozvrh hodin 3.-5. tř. a online výuka 2. stupně - od 19. do 23. 4. 2021; INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

V týdnu od 19. do 23. 4. 2021 se ve škole vzdělává 3. až 5. třída. Ostatní třídy se vzdělávají distančně. Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy. Povinné testování se netýká individuálních konzultací. Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Školní družina zajišťuje POUZE ODPOLEDNÍ PROVOZ pro 3. a 4. třídu.

Prezenční výuka 1. stupně od 12. 4. 2021 - aktualizace k 9. 4. 2021

​aktualizace k 9. 4. 2021 Omlouváme se za nejasné informace ohledně provozu školní družiny. ŠD pro 1. a 2. ročník: je zajištěn ranní i odpolední provoz v obvyklém rozsahu ŠD pro 3. a 4. ročník: je zajištěn pouze odpolední provoz v obvyklém rozsahu ŠD pro 5. ročník: žáci do školní družiny nebudou smět docházet. V případě, že budete mít, zákonní zástupci, problém s dopravou, kontaktujte prosím Mgr. D. Malenickou 773 622 880, která se s Vámi problém pokusí vyřešit. ___________________________________________________________________________________________________________________________________ aktualizace k 8. 4. 2021 Žáci budou testováni testem LEPU RAPID. Testovat se budou žáci sami ve vyhrazených místnostech. Testování budou přítomni třídní učitelé, vychovatelky, popř. asistentky pedagogů. Na těchto odkazech najdete bližší informace: instruktážní video k průběhu a způsobu testování: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20 informace pro rodiče: pro rodiče | testování.edu.cz informace pro žáky: pro žáky a studenty | testování.edu.cz V případě, že bude první den v týdnu žák pozitivně testovaný, odchází tento žák domů a zbytek třídy pokračuje v prezenční výuce. Tento žák pak musí podstoupit kontrolní PCR test, který musí pozitivitu potvrdit. Toto si zařizují zákonní zástupci sami prostřednictvím dětského lékaře. Jestliže bude žák pozitivně testovaný ve čtvrtek, odchází domů celá třída. "Pozitivní" žák pak opět musí podstoupit kontrolní PCR test, který musí pozitivitu potvrdit. Toto si zařizují zákonní zástupci sami prostřednictvím dětského lékaře. Pokud bude PCR test pozitivní, je nařízena karanténa celé třídě. V opačném případě se třída vrací do školy. ___________________________________________________________________________________________________________________________________ aktualizace k 4. 4. 2021 Vážení zákonní zástupci, pokud se bude epidemiologická situace dobře vyvíjet, měli by žáci 1. stupně nastoupit od 12. 4. 2021 k rotační prezenční výuce (týden ve škole, týden doma). Přísná pravidla nám nedovolují mnoho alternativ. Proto v týdnu od 12. do 16. 4 . 2021 by do školy chodili žáci 1. a 2. ročníku. Žáci 3. - 5. ročníku se budou vzdělávat distančně. Žáci budou muset podstoupit ihned po příchodu do školy, resp. školní družiny antigenní test (v pondělí a ve čtvrtek, resp. při návratu do školy např. po nemoci). Účast na testování bude podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. Pokud bude žák pozitivní, ihned Vás budeme telefonicky kontaktovat. Naprosto zásadní je, abyste neposílali do škol děti se symptomy jakéhokoliv onemocnění. Onemocnění covid-19 má u dětí často lehký průběh, takže může být zaměněno třeba za rýmu nebo i trávicí problémy. Takto nemocné děti nebudou do školy vpuštěny. Podobně je nepřípustné, aby děti šly do školy, pokud jsou rodiče v izolaci nebo karanténě.“ Žáci budou muset mít povinně FFP2 respirátory, příp. chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole i školní družině. Děti jednotlivých oddělení školní družiny se nesmí míchat. To znamená, že v době, kdy se budou vzdělávat prezenčně žáci 3. - 5. ročníku, bude školní družina určena pouze pro žáky 3. a 4. ročníku. V provozu bude družina pouze od 11,45 hod., tzn, že nebudou fungovat ranní oddělení a děti z 5. třídy do školní družiny nebudou moci vůbec jít. Kdyby došlo ke změně, budete včas informováni. Stravování ve školní jídelně musí být také odděleno. Proto si děti, které se vzdělávají distančně, mohou chodit pro obědy pouze v určený čas a do jídlonosičů. Jak bude probíhat testování, kdo bude žáky testovat, jaké testy budou použity - to jsou otázky, na které Vám v tuto chvíli nemůžeme odpovědět. Čekáme na pokyny ministerstva školství. Proto budeme průběžně tento článek aktualizovat a doplňovat informace. ___________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - aktualizace k 13.4.2021

aktualizace k 13.4.2021 Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je: - negativní test a - žádné příznaky onemocnění COVID-19. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole má povinnost umožnit ZŠ. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Zákonní zástupci mohou využít i registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní. Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno: dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů, certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby. viz přílohy _______________________________________________________________________________________ aktualizace k 14.3.2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: ​Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021 pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021 pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021. Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy se koná v souladu s platnými právními předpisy v době od 1. dubna do 30. dubna 2021. S ohledem na protiepidemická opatření proběhne bez přítomnosti dětí ve škole. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisový list, popř. žádost o odklad školní docházky (viz příloha) doručí zákonní zástupci nejpozději do 30. 4. 2021 škole následujícími způsoby: 1/ do datové schránky školy - 86tmpgj 2/ e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) na adresu – info@lomnicezs.cz 3/ poštou – Základní škola Lomnice, Školní 234, 356 01 Lomnice 4/ osobním podáním - po předchozí domluvě s ředitelkou školy (Při osobním podání je nutné dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření.) 5/ vhozením do schránky školy - v obálce KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 Žáci budou přijímáni do 1. ročníku základního vzdělávání podle těchto kritérií: 1/ V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni děti s místem trvalého pobytu v Lomnici a ze spádových obcí. 2/ Děti z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy. 3/ Maximální kapacita třídy je 25 žáků. Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka školy

Základní škola přijme do pracovního poměru uklízečku. Nástup od 1. 8. 2021. Úvazek po domluvě.
V případě zájmu volejte: 352 600 231, 352 623 063.

Základní škola Lomnice přijme do pracovního poměru na dobu určitou (záskok za mateřskou dovolenou) pg. pracovníka - pracovnici, který/á splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozici:

         učitel/ka (F, CH, TV, HV).
Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz


Základní škola Lomnice přijme do trvalého pracovního poměru pg. pracovníky, kteří splňují kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozice:

         učitel/ka 1. stupně ZŠ
         učitel/ka matematiky,
         
učitel/ka anglického jazyka,
         vychovatel/ka školní družiny
.

Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz


www.nntb.cz/s/euzmf 
 

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Ve škole po škole“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013233.

Projekt je školou realizován prostřednictvím jednotek aktivit: DVPP, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Kluby pro žáky ZŠ.
http://www.lomnicezs.cz/clanek/32349/ve-skole-po-skole.html

Ovoce a zelenina do školCílem projektu Mléko do škol a Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Dotované výrobky dostanou děti z cílové skupiny cela zdarma. Naším dodavatelem je společnost Bovys s.r.o., která patří mezi přední dodavatele v tomto projektu www.bovys.cz.
http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka
http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol