Domácí práce na 21. 10. - 23. 10. 2020

Domácí práce na 21. 10. – 23. 10. 2020 Milé děti, tento týden máte před sebou už jen tři dny učení a domácí práce. Příští týden máte podzimní prázdniny a od učení si odpočinete :). Děti, prosím vás, najděte si o prázdninách alespoň chvilku a opakujte si písmenka v Živé abecedě, říkejte si číselnou řadu od 1 do 5 a nazpět, ať čísla a písmenka nezapomenete, protože po prázdninách už budeme spojovat písmenka dvě a společně se je naučíme číst :). Čtení Na WhatsApp jsem poslala výukové video k novému písmenku L, l Živá abeceda strana 54 až 59 Na pracovním listu k písmenku L, l – spojte obrázky s písmenkem, která na L, l začínají, z druhé strany si písmenka vybarvěte, ať si zapamatuje jeho tvar Na druhém pracovním listu obtáhněte velká písmenka L, uvolňovacími cviky obtáhněte obrázek lízátka, z druhé strany obrázek lodě podle předlohy pracujte „zatlač x povol“ Na třetím pracovním listu označte písmenka malá červeně, velká modře tiskací i psací (to už znáte) Protože jste prvňáčkové – šikulkové, nezapomeňte na práci v abecedním sešitu k písmenku A, L, můžete si nakreslit jakýkoliv obrázek (k písmenku L může být obrázek z podzimních listů, jako je na fotografii), důležité je, správně složit písmenkové puzzle Matematika Na Whats App jsem poslala výukové video k nácviku psaní číslice 5 V pracovním sešitu strana 19 celá (ve cvičení 1 děti, nezapomeňte: do okénka píšete číslici 5 a kreslíte tvary do počtu 5) Prvouka Téma: „Na procházce v lese“ – stromy jehličnaté a listnaté. Kdybychom byli ve škole, stromy se naučíme poznávat v přírodě. Na přiloženém obrázku si prohlédněte základní jehličnaté i listnaté stromy s jejich plody. Kdo chce, může řešit matematické úlohy (znaménko + jsme se ještě neučili, znamená to, že přidáváme, neboli přičítáme předměty, čísla už znáte, můžete si pomoci s kaštany; = je znaménko pro součet, kolik předmětů jsme na hromádku celkem přidali). Děti, pokud budete stromy poznávat v přírodě na čerstvém vzduchu, uvítám vaši fotografii :). V pracovním sešitě strana 10 a 11 cvičení 1 a 2 Můžete také pracovat na: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/podzim3.htm Děti, nezapomeňte, pokud něčemu nerozumíte, volejte, pište… Děkuji rodičům za spolupráci a zaslání úkolů na e-mail.

Domácí práce na 19. 10. - 20. 10. 2020

Domácí práce na 19. 10. – 20. 10. 2020 Na WhatsApp skupinu jsem poslala video k psaní uvolňovacího cviku vratný tah a práci s písmenem A + procvičování OSBUA tvary psací, tiskací, velká, malá písmena na pracovním listu + video k nácviku psaní číslice 4. Matematika Nácvik psaní číslice 4 pracovní list. V PS na straně 18 začněte cvičením 3 + logickou řadou kreslení geometrických tvarů. Po natrénování psaní číslice 4 na pracovním listu, pracujte v PS na straně 18 psaním číslice 4 + cvičení 1, 2. Hotové pracovní listy i stranu 18 v matematice, prosím, zaslat na můj e-mail: lidlova.lenka@lomnicezs.cz. Můžete zaslat až s dalším učivem, které zadám v úterý na středu 21. 10. až pátek 23. 10. děkuji. V úterý dopoledne se telefonicky přes WhatsApp spojím s dětmi, které mají pravidelné doučování + s dětmi, se kterými jsem ve čtvrtek nebo v pátek nemluvila. Anglický jazyk https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs po rozkliknutí jakékoli záložky (např. Games, Songs and chants…) se objeví seznam lekcí. Pokračujte v Unit 2 např. Games Find the pairs, což je pexeso, nebo cokoli jiného v Unit 2 – ukázka na přiložených fotografiích. (pozor, jen v mobilním telefonu se na této stránce neotevře žádná hra, pouze na PC a k tomu je třeba dát „povolit plugin“, tj. přehrávání videí

Domácí práce na 14. 10. - 16. 10. 2020

Domácí práce na 14. 10. – 16. 10. 2020 Milé děti a rodiče, na WhatsApp skupinu jsem poslala videa ke čtení a matematice. V Živé abecedě budeme procvičovat písmeno A, a + naučená písmena OSBU, říkat slova začínající danými písmeny – strana 46 až 51, vyhledávat písmena ve slovech u obrázku nebo fotografií. Procvičovat poznávání tvaru písmene: tiskací, psací, velké, malé. Do abecedního sešitu podle videa děti kreslí z uvolňovacích cviků užovku, skládají a lepí puzzle písmeno U. Matematika V matematice trénujeme psaní číslic 1, 2, 3 na pracovní list, připomínám dětem: číslice píšeme z rohu do rohu a shora dolů. https://skolakov.eu/matematika-1-trida na této stránce děti trénují postřehování. Vyberte dětem jakékoli cvičení. Prosím o vyfocení nebo zkopírování hodnotící stránky a zaslání na můj e-mail: lidlova.lenka@lomnicezs.cz Prvouka Povídat si o proměnách podzimní přírody. Pracovat s přiloženým obrázkem a úkoly pod obrázkem. Děti nakreslí podle své fantazie nebo podle přiloženého obrázku svůj podzimní obrázek a podepíší se. Prosím o zaslání fotografie obrázku na e-mail: lidlova.lenka@lomnicezs.cz Obrázek si, děti, schovejte, po příchodu do školy si je ve třídě vystavíme :). Předem vám rodičům, děkuji za spolupráci a trpělivost při učení s vašimi ratolestmi. V případě nejasností mne můžete kdykoli kontaktovat. L. Lídlová

Jak jsme si užili písmenko U...

Minulý týden nás maňásková - paní učitelka "Uršula" :) :):) s naší paní učitelkou Lenkou prováděla celý týden novým písmenkem U, které jsme se naučili volat a poznávat. V pátek jsme si výuku zpestřili "bláznivým dnem" plným usměvavých, ale slušivých účesů a umotaných uzlů, které jsme netradičně vázali z provázku a motali z modelíny. Úsměv na tváři jsme měli nejen celý den, ale celý týden:):):).

První měsíc školy je za námi...

První měsíc školy je za námi, podívejte se, jak si naše učení užíváme. S úsměvem na tváři se těšíme, co nového se naučíme... Když jsme se učili písmenko "B" běhali jsme mezi bublinami, malovali brčkem, foukali do balónků, naučili se básničku "Brýle". Jednoho úterního rána nás i paní asistentku paní učitelka překvapila :). K písmenku "B" pro nás upekla bábovku a uvařila ovocný čaj. Společně jsme posnídali, v kruhu si povídali a hráli hry. Na otázku: Co se nám za první školní měsíc ve škole nejvíce líbí? jsme s úsměvem odpovídali: záchody; jídlo; učení; a že jsme poznali nové kamarády, se kterými si navzájem pomáháme.

Kritéria hodnocení distanční výuky

Kritéria hodnocení distanční výuky pro žáky I. třídy ve školním roce 2020/2021 Zásadními kritérii hodnocení žáka za období distančního vzdělávání jsou: spolupráce aktivní snaha a přístup Hodnocení vychází z následujících bodů: výsledky vzdělávání v době prezenční výuky spolupráci s učitelem (nebo s asistentem pedagoga) účast žáka na online výuce (při nemožnosti účasti - řádná omluva a aktivní zájem o jiný způsob nahrazení výuky) plnění a dodržení termínu odevzdání úkolů osobní pokrok a posun žáka ve spolupráci s rodiči posilujeme sebedůvěru a pozitivní vztah ke škole a učení, podporujeme píli, snahu, pečlivost

Olympijský běh

Ve středu 16. září jsme v rámci tělesné výchovy běželi olympisjký běh a ve skupinách plnili olympijský kvíz. Zvítězili jsme všichni, jelikož jsme se všichni zúčastnili :):):). Odměnou nám byl olympijský pamětní list, medaile a sladkosti.

5. den na Božím Daru

Náš první výjezd bez rodičů utekl jako voda. Poslední den, vlastně pouze dopoledne, jsme zabalili své věci do kufrů, uklidili pokoje a celý pobyt zhodnotili. Zavzpomínali jsme na zážitky, které jsme prožili. Naučili jsme se nová pravidla, abychom fungovali jako správná parta. Paní učitelka i paní vychovatelka nás pochválily za pohodový a kamarádský pobyt. Odměnily nás medailí. Děkujeme, moc se nám líbilo :). Prvňáčci

4. den na Božím Daru

Dnes ráno jsme se probudili do deštivého rána, ale vůbec nás to neodradilo :). Navštívili jsme místní muzeum, kde jsme viděli historické lyže, betlémy, ruční práce... Na památku jsme si každý koupili malý dárek. Opět jsme hráli společenské hry. Počasí se umoudřilo, sluníčko svítilo a my se po poledním klidu vypravili procházkou do Německa.

3. den na Božím Daru

Třetí den našeho adaptačního pobytu byl prima super den :). Po snídani jsme se vypravili po Ježíškově cestě do lesa navštívit lesní skřítky, pro které jsme v pondělí stavěli domečky. U lesa jsme si zahráli novou hru "živé pexeso". Hru jsme si užívali, že jsme skoro nestihli oběd:). Po poledním klidu jsme celé odpoledne strávili v dětském areálu Novako, kde jsme jezdili na kárách, hráli si u dětstkého vodního příkopu s vodním mlýnem a řádili na skákacích hradech, lezeckých stěnách a trampolíně... Večer nás paní učitelka i paní vychovatelka mooooooccc pochválily za skvělý den, děkujeme:):):)