1.2.3.4.5.6.7.8.
PoČJMČJHV    
ÚtČJMVV    
StČJMPRVČJ    
ČtČJM/GČJHRÁTKY    
ČJPRVTVTVAJ   

Školní statek Cheb

S dětmi jsme navštívili Školní statek v Chebu. Děti si vyzkoušely výrobu sýra a bylinné masti. Také si prohlédly a pohladily zvířata, která na statku žijí. Více ve fotogalerii.

Adaptační pobyt

Na adaptačním pobytu se nám moc líbilo a jako důkaz slouží mnoho krásných fotografií, které si můžete prohlédnout v galerii. Výletů bylo mnoho, například jízdy na kárách, Fichtelberg, Božídarské rašeliniště, Ježíškova cesta, voliéry s papoušky a další. Už se těšíme na školu v přírodě.

Kritéria hodnocení

Klasifikační stupeň Kritéria hodnocení 1 - výborně Bezpečně, jistě, s přehledem zvládá učivo. Žák je aktivní, jeví zájem o danou problematiku. 2 - chvalitebně Učivo zvládá bezpečně a jistě s částečnou pomocí učitele. Žák se aktivně zapojuje do výuky. 3 – dobře Učivo zvládá většinou s pomocí učitele, žák se častěji doptává. V hodině je žák spíše aktivní. 4 – dostatečně I přes pomoc učitele má žák obtíže se zvládnutím učiva. 5 - nedostatečně Žák učivo nezvládá. I přes veškerou snahu učitele není schopen osvojit si dané poznatky.

Vítáme prvňáčky!

Milý prvňáčku, už brzy uděláš velký krok ve svém životě. Vstoupíš do nové školy a stane se z tebe žák. Čeká tě mnoho práce, ale i hodně radosti. Věřím, že budeme dobrými kamarády a společně se naučíme číst, psát, počítat, malovat, ale i cvičit a zpívat. Ničeho se nemusíš bát, vše společně zvládneme. Pomáhat nám bude také Krteček se svými kamarády. Těším se na tebe 3. září v 8.00 hodin na Obecním úřadu v Lomnici. Tvoje paní učitelka
Fotografie třídy

Třídní učitel:

Žáci:

  • Ličková Karolína
  • Obešlová Jindřiška
  • Schauer Jaroslava
  • Budař Antonín
  • Burda Martin
  • Pochyba Martin
  • Šamšula Matěj
  • Šviřák Lukáš
  • Vidman Marek