1.2.3.4.5.6.7.8.
PoČJMČJVV   
ÚtČJMČJPRVAJ   
StČJMTVTV    
ČtČJMČJ/INFHRÁTKY    
ČJMPRVHV    

Vítejte ve druhé třídě

Milé děti a jejich rodiče, vítejte na stránkách druhé třídy.

Určitě se těšíte do své třídy, na kamarády a na vše nové, co vás tady čeká.

Jedeme na adaptační pobyt, zažijeme divadelní představení, vánoční dílničky, projekty, školu v přírodě.

Zároveň budeme mít mnoho školní práce. Vím, že to vše zvládnete stejně, jako školu na dálku s přehledem a v pohodě.

Prvního září se sejdeme v naší třídě, abychom se pozdravili a užili se navzájem.

Setkání bude bez rodičů a potrvá cca 45 minut. S rodiči se setkám ve třídě v 15.30 hod.

Moc se na vás těším a čekám v naší třídě

E. Korbelová

Fotografie třídy

Třídní učitel:

Žáci:

 • Adamcová Hana
 • Barvínková Jitka
 • Boráková  Františka Anna
 • Hillerová Veronika Jana
 • Janecká Markéta
 • Kopičková Adéla
 • Pitnerová Karolína
 • Vajdíková Sára
 • Buchtele Dominik
 • Holub Lukáš
 • Kolda Daniel
 • Kopčák Adam
 • Kuruc Antonín
 • Procházka Tobiáš
 • Stockner Jakub
 • Toman Jakub
 • Trojan Marco
 • Veselý Lukáš
 • Zachar Daniel