1.2.3.4.5.6.7.8.
PoČJMČJVV   
ÚtČJMČJPRVAJ   
StČJMTVTV    
ČtČJMČJ/INFHRÁTKY    
ČJMPRVHV    

Geometrie trochu jinak

Geometrie není moc oblíbená, museli jsme to vzít trochu od podlahy... foto v příloze

Odměna za sběr kaštanů

Za pilný sběr plodů pro zvěř jsme prostřednictvím Lázeňských lesů (Ing. Adamcové) získali 1.107 Kč na dobroty...adventní kalendář, mikuldu... Všem za pili velký dík

Domácí práce 16.11. 2020

Dobrý den. Dnes tu najdet práci jen na tento den. V ČJ pracovním sešitu strana 20 a 21 Začneme větu přací v učebnici strana 28 a 29, to si mohou přečíst i sami (zejména skupiny C a D) a pracovním sešitu 18 -19. Matematika jenom strana 25 Děkuji, hezký den K

Domácí práce 9.11. - 13.11. 2020

Dobrý den, všechny vás zdravím a v tomto rozpisu najdete práci na týden. Pondělí: Čj a M Středa: M a M-g Čvrtek: Čj a čtení Pátek: PRV ČJ: Uč. str. 22 - 26 PS: str. 15 a 16 Čtení 2: 16 - 17, (cvičení na straně 17 samostatně) M: pondělí PS str. 20 - 21 (některá cvičení společně, zbytek sami v úterý) středa PS st. 23/1, 2 strana 24/4,5 (geometrie 42/6,7, pokud nestihneme, dokončíme v pátek) PRV: Uč. strana 14 (zemědělské plodiny), PS str. 12 společně. Děkuji vám i rodičům a přeji hezký den K

Domácí práce 2.11. - 6.11. 2020

Dobré ráno k vám domů. Níže je učivo na tento týden. Vše si můžeme ústně probrat na teamsu... Zájemci se mohou připojit v: A 9.20 - 10.00 hod. B 10.10 - 10.50 hod. C 11.00 - 11.40 hod D 12.00 - 12.40 hod skupiny po pěti žácích Napište prosím, kdy mohu navázat spojení právě s Vámi. Pokud nezáleží na čase, dejte vědět také. Děkuji. Doučování bude tento týden 2x. Pokud je to možné, tak v úterý a ve čtvrtek ve 13.00 hodin. Dotčené oslovím a poradím se s nimi. Učivo do pátku Český jazyk: učebnice do str. 14 procvičování str. 15, 16, 17 ABC přečíst a dané úkoly plnit učivo je spojeno s aktivitami v PS strany12, 13, 14 (dokončili jste stranu 11 v PS ,....?) Hravá čítanka 2: strany 14 a 15, sousřeďte se na čtení, ráda si vás poslechnu. Písanka 3: cílem není v písance pouze doplnit, co vám chybí. Slova a věty přečtěte. U vět určíte druh podle významu a znaménka na konci věty. Pište pečlivě, promyšleně se snažte opsat nebo přepsat tvary písmen co nejlépe. Pokud bude mít někdo dokončené psaní a nemá písanku č. 4, budu ve škole ve čtvrtek ráno cca od 8.15 do 8. 45. Matematika: Pokračování v numeraci do 100 a zejména učivo Závorky. strany 17, 18, 19 a PL, které pošlu e-mailem a jak jsem výše uvedla ve čtvrtek pro zájemce vytisknu. (Napište, kdo chce vytisknout). PRV: učebnice strana 14, PS 10/ 2 a 11/5 opět si probereme ústně děkuji, přeji hodně úspěchů a s některými se snad již dnes uslyším... K
Fotografie třídy

Třídní učitel:

Žáci:

 • Adamcová Hana
 • Barvínková Jitka
 • Boráková  Františka Anna
 • Hillerová Veronika Jana
 • Janecká Markéta
 • Kopičková Adéla
 • Pitnerová Karolína
 • Vajdíková Sára
 • Buchtele Dominik
 • Holub Lukáš
 • Kolda Daniel
 • Kopčák Adam
 • Kuruc Antonín
 • Procházka Tobiáš
 • Stockner Jakub
 • Toman Jakub
 • Trojan Marco
 • Veselý Lukáš
 • Zachar Daniel