Angličtina 12. - 16. dubna

Tento týden budeme popisovat vybavení pokoje a naučíme se odpovídat na otázky, jestli v pokoji jsou různé věci. Čekají nás tedy i nová ale i známá slovíčka, která pro to budeme potřebovat. Na prvním odkazu najdete výklad: https://www.youtube.com/watch?v=SCCx_4bb-qU Na druhém pak vysvětlení ke cvičením na procvičení: https://www.youtube.com/watch?v=_C_9Ew75czw Zápis slovíček a otázek najdete opět v Teamsech v souborech (duben 12. - 16.) Úkoly můžete odevzdávat do pátku 16. dubna.

Domácí práce 12. 4. - 16. 4. 2021

Český jazyk: Minulý týden jsme se zdrželi u slovních druhů. Tento týden tedy budeme pracovat s vyjmenovanými slovy po Z a opakovat všechna vyjmenovaná slova. Budeme pracovat v učebnici na str. 58 - 60 (VS po Z a opakování VS) a v pracovním sešitě na str. 29 a 30. Za domácí úkol si překontroluj školní sešit, měl bys tam mít všechna vyjmenovaná slova vypsaná a měl bys je umět zpaměti (včetně VS po Z). Pokud to tak není, vše naprav, v pondělí ve škole provedu kontrolu. Matematika: Budeme pracovat v pracovním sešitě na str. 32 - 34. Písemný úkol nebude. V pondělí ve škole budeš ale PERFEKTNĚ umět násobilky, někteří minulý týden tápali nad výsledky typu 4 x 3, to opravdu nejde. Trénuj, máš na to celý týden. Prvouka: Začínáme učivo Huby. Pracovat budeme v pracovním sešitě na str. 45. Za úkol si udělej zápis, kontrolu provedu osobně v pondělí, nic neposílej. Houby * jsou samostatnou skupinou živých organismů * neobsahují zeleň listovou ZDE SI NALEP OBRÁZEK SUCHOHŘIBU I S POPIEM Jedlé houby: hřib smrkový, bedla jedlá, křemenáč osikový Jedovaté houby: hřib satan, muchomůrka zelená, červená, tygrovaná Děkuji a těším se na příští pondělí! Jupíííí...

Informace k nástupu dětí do školy

Dobrý den, na webu školy v sekci aktuality naleznete informace ohledně testování žáků. Podrobnosti, které se týkají naší třídy zde: * vstup do školy bude možný každý den až v 7:55 * testování bude probíhat hromadně v PC učebně od 8:00 * kdo chce svému dítěti vytřít nos sám, musí tak učinit před školou * ranní družina nebude, odpolední bude v běžném režimu * školní jídelna vaří v běžném režimu, samozřejmostí je dělení žáků a zvýšená hygienická opatření * upravený rozvrh hodin pro prezenční výuku bude včas zveřejněn na webu třídy * důsledně hlídejte zdravotní stav dítěte, neposílejte dítě do školy ani se sebemenšími příznaky nachlazení či střevních onemocnění * pokud dítě prodělalo v posledních 90 dnech COVID a je tedy v ochranné lhůtě, musí mít písemné sdělení od lékaře, s razítkem a datem zjištění pozitivity na COVID-19 * ve škole musí mít děti chirurgické roušky nebo respirátory (roušky šité doma mít nemohou), v aktovce mít vždy náhradní Pokud máte dotazy, pište na společný WhatsApp, ráda odpovím. Také mailujte, volejte, pište. Společně si poradíme... Dibalová

Angličtina 6. - 9. dubna

I když už je po Velikonocích, tento týden si je připomeneme. Na těchto odkazech najdete videa s vysvětlením úkolů na tento týden. https://www.youtube.com/watch?v=eaP9IR5UCv4 https://www.youtube.com/watch?v=ykaZhD1AV6s Přílohy jsem opět nahrála do Teamsů (týden - duben 6. - 9.), protože mi nejdou nahrát na stránku školy. Úkoly prosím pošlete do pátku 9. dubna.

Domácí práce 6. 4. - 9. 4. 2021

Český jazyk: Dokončujeme slovní druhy a pracujeme s vyjmenovanými slovy po Z. Společně pracujeme v učebnici na str. 72 (částice a citoslovce) a na str. 58 a 59 (vyjmenovaná slova po Z). V pracovním sešitě budeme pracovat na str. 12, samostatně 12/2 (používej různé částice, bude to zohledněno v hodnocení). Dále budeme společně pracovat v pracovním sešitě na str. 29 a 30. Matematika: Čeká nás orientace v čase a měření jednotek času. Budeme pracovat v učebnici na str. 52 a 53 a v pracovním sešitě na str. 37. Za domácí úkol udělej do sešitu pomocí pravítka tabulku podle obrázku níže a doplň dle zadání (nepoužívej mé zadání, vymysli si vlastní činnosti - nejméně 8). Rýsuj čistě a přesně, snaž se pracovat úhledně a bez gumování. činnost čas čas v minutách spánek 8 hodin 480 minut výuka 1 hodina 35 minut 95 minut Prvouka: Pokračujeme v učivu o rostlinách. Pracujeme v učebnici na str. 41 - 44. Do sešitu si udělej zápis. Nezapomeň na datum a na podtrhávání podle pravítka. Podzemní části rostlin Kořeny - upevňují rostlinu v půdě - vyživují rostlinu Nadzemní části rostlin Stonek - přivádí k celé rostlině živiny - dužnatý stonek mají byliny (stvol, lodyha, stéblo) - dřevnatý stonek mají dřeviny (stromy a keře) Listy - zachycují světlo, které rostlina potřebuje pro výživu - listy jehličnatých stromů nazýváme jehlice NALEP SI OBRÁZEK LISTU I S POPISEM (ČEPEL A ŘAPÍK) ZE STR. 42 Květ - slouží k rozmnožování rostlin PŘEKRESLI SI OBRÁZEK KVĚTU I S POPISEM ZE STR. 43 Plod - obsahuje semena - dělíme je na dužnaté (jablka, třešně) a suché (ořechy, fazole) Úkoly pošli nejpozději v pátek 9. 4. do 10.00 hodin.

Angličtina 29. - 31. března

V tomto krátkém týdnu budeme pokračovat v tématu zvířat Své znalosti rozšíříme o jejich popis. V odkazech najdete videa s novými slovíčky, popis úkolů a postupem, jak se dostat k zápisu a k poslechu k jednomu z úkolů. https://www.youtube.com/watch?v=-n2N47XJfgo https://www.youtube.com/watch?v=ixg6qUMNgJ4

Domácí práce 29. 3. - 31. 3. 2021

Český jazyk: Věnujeme se učivu předložek a spojek. Za domácí úkol si udělej nadpis do sešitu a opiš obě tabulky z učebnice (jsou okolo strany 71). Nadpis Předložky a přepiš žlutou tabulku, vynechej řádek a udělej nadpis Spojky a přepiš žlutou tabulku. Během prázdnin se všichni, kdo neumí popis jednotlivých slovních druhů, doučí všechny probrané slovní druhy podle učebnice nebo sešitu. Společně on-line budeme pracovat v pracovním sešitě na str. 10 a 11. Matematika: Pracujeme s integrovanými slovními úlohami v pracovním sešitě na str. 42, 43 a 44. Za domácí úkol (do úterý 2. 4.) v pracovním sešitě 42/2. Pokud nemáš možnost pozorovat krmítko, sedni si na hřiště nebo kamkoli jinam a pozoruj ptáky. Druh vyhledej na internetu. Kdo chce, může jako bonus poslat fotografii ptáka, kterého viděl. Prvouka: Pokračujeme v učivu Rostliny. Pracujeme v učebnici na str. 39, 40, 41 do bylin. Za úkol si udělej zápis: Části kvetoucích rostlin (sem překresli obrázek rajčete ze str. 39 a popiš ho dle učebnice) Všechny úkoly (mimo matematiky) pošli výjimečně do středy 20.00. Děkuji.

Angličtina 22. - 26. března

Tento týden se opět budeme zabývat zvířaty, tentokrát to budou ale zvířata ze safari. Zápis slovíček a látky, kterou se naučíme se mi nepodařilo tentokrát nahrát do příloh, bude tedy uložen v Teamsech v souborech pro tento týden (viz postup na videu, jak se dostat k poslechu). Ve videích jsou opět bližší vysvětlivky. https://www.youtube.com/watch?v=IR0eU5btBlA https://www.youtube.com/watch?v=dcZhP8wJ_3c https://www.youtube.com/watch?v=s4EWbwUZypg Vypracované úkoly můžete odevzdávat do pátku 26. března.

Domácí práce 22. 3. - 26. 3. 2021

Český jazyk: Pokračujeme ve vyjmenovaných slovech po V. Práce v pracovním sešitě str. 27 a 28. Dále opakujeme slovesa a seznamujeme se s příslovci. Pracujeme v učebnici na str. 69 a 70 (dle vydání učebnice, nadpis Slovesa a Příslovce). Samostatně za domácí úkol do sešitu ČJ školní cvičení v učebnici 69/3 (kapitola Slovesa, zadání Pomoz Neználkovi vypsat 10 sloves a 10 podstatných jmen). Společně sledujeme video Slovní druhy - Příslovce - YouTube, Matematika: Pokračujeme ve sčítání a odčítání v oboru do 1000. Věnujeme se rozkladu a slovním úlohám. Pracujeme v pracovním sešitě na str. 21, 22, 23. Samostatně 21/47 - pište na linku celé příklady, ne jen výsledky!!! Prvouka: Opakujeme dělení rostlin, věnujeme se jednotlivě ovoci, zelenině a hospodářským plodinám. Dále pracujeme v učebnici na str. 38. Zápis: datum Další dělení rostlin Okrasné - díky šlechtění jsou větší a hezčí, mají různé barvy a tvary květů či listů - růže, tulipán Léčivé - obsahují léčivé látky - lípa, jitrocel Jedovaté - škodí lidskému zdraví - durman, konvalinka Chráněné - hrozí jim vyhynutí, chrání je zákon - leknín, koniklec Všechny úkoly i se zápisem pošli opět nejpozději v pátek do 10.00 hodin. Děkuji.

Angličtina 15. - 19. března

Tento týden nás čeká opakování témat oblečení a jídlo. Na těchto odkazech najdete nejprve shrnutí učiva a na druhém vysvětlivky k úkolům: https://www.youtube.com/watch?v=CSMfmIEEfyI https://www.youtube.com/watch?v=X8C0vaInXTQ V příloze najdete vypsané používané otázky. Vzhledem k tomu, že máme přesunutou online výuku až na středu, posunula jsem termíny odevzdání do pátku.