1.2.3.4.5.6.7.8.
PoČJMTVTV    
ÚtČJMAJPRVHV   
StČJMČJVV   
ČtČJMPRVAJČJ   
ČJMHRÁTKYOSVAJ   

Úkoly zadané na 1. 6. - 5. 6. 2020

Ahojte moji milí třeťáci, tento týden začínáme "svátkem všech dětí" = 1. červen DEN DĚTÍ:), proto si váš den užijte podle vašich představ..... Voláme si opět ve středu ve stejných časech :), pokud bude někdo potřebovat pomoci dříve, neváhejte a volejte. Pro tento týden jsem vám připravila následující úkoly. Český jazyk v pondělí znovu navštívíme Spejbla s Hurvníkem :). Na odkazu zhlédněte pohádku o tom, jak Hurvínek s Máničkou prožili svůj den dětí, věřím, že se opět nasmějete, jako při audiopohádce, když Hurvínek podle pádových otázek skloňoval kočku... https://www.youtube.com/watch?v=sRwvDzbp-_0 v úterý mi (pokud se budete chtít o svůj zážitek podělit) na WhatsApp namluvte nebo pošlete krátké video, jak jste prožili svůj den dětí :) ve středu a ve čtvrtek se budeme věnovat slovesům - procvičíme číslo jednotné, množné a osobu, při videohovoru si vysvětlíme čas, který u sloves budeme určovat. V učebnici je pro vás důležitý žlutý rámeček na straně 83. Ústně si čas vyzkoušíme ve cvičení 6 na stejné straně v učebnici. v PS na straně 33 cvičení 2, 3, 4 na níže uvedeném odkazu můžete procvičovat mluvnické kategorie sloves: osobu, číslo a čas. Prosím, vyfoťte mi stránku, ať vím, jak si při procvičování vedete, děkuji. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html Matematika od pondělí do čtvrtka procvičujeme dělení se zbytkem 2, 3, 4 a 5. Opět můžete zhlédnout výuková videa k tématu. Děti, stále si opakujte násobilkové řady, protože ve středu při videohovoru vám budu diktovat čísla a vy mi budete říkat nejbližší nižší násobek k danému číslu. v učebnici učivo najdete na straně 97 a 98 v PS na straně 32 cvičení 4 slovní úloha a cvičení 5 https://www.youtube.com/watch?v=7InPct3j7Oo https://www.youtube.com/watch?v=elHbsOMDmmo https://www.youtube.com/watch?v=j6PcqGcKFNk https://www.youtube.com/watch?v=f4Pf2QgyXwQ zároveň dělení se zbytkem i s názorem můžete procvičovat na Školákově https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad2zbA.htm https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad3zbA.htm https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad4zbA.htm v pátek nás čeká trocha geometrie - opakování učiva "tělesa" - v učebnici na straně 133 si pozorně prohlédněte obrázky těles i s jejich popisem v PS na straně 46 cvičení 1, 2, 3 Prvouka stále se věnujeme lidskému tělu - tentokrát růstu a vývoji, jednotlivým obdobím lidského života - v učebnici na straně 64 a stavbě těla - učebnice strana 66 na níže uvedených odkazech procvičujte a prosím zase mi vyfoťte stránku, jak jste si vedly, jestli vám při kontrole koucour ukázal palec nahoru :) http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_obdobi1.htm http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_obdobi2.htm http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_telo1.htm Děti, mám pro vás ještě jeden úkol. Vy ho zvládnete s přehledem. Prosím vás, popřemýšlejte a namluvte mi na WhatsApp své sebehodnocení vaší dosavadní práce. Jak se vám dařilo při on-line výuce, jestli jste při plnění úkolů pracovaly spíše samostatně nebo s pomocí rodičů. Jestli by pro vás bylo lepší chodit každý den do školy a proč? Moc vám děkuji a opět vás chválím za práci, kterou odvádíte, jste ŠIKULKY. :)

Úkoly zadané na 25. 5. - 29. 5. 2020

Ahoj děti, tento týden si voláme ve středu v určený čas - nezapomeňte :). Znovu vás musím pochválit za vaši práci, vedete si skvěle:) Český jazyk V pondělí budeme opakovat a procvičovat mluvnické kategorie podstatných jmen - číslo jednotné, množné, rod mužský, ženský, střední a pád. v učebnici na celé straně 79 pracujte ústně a na folii. Ve středu se budu ptát na některá slova z cvičení 4 a), b), c). Pošlete mi pouze cvičení 3, ve kterém si zahrajete na paní učitelku nebo pana učitele a opravíte Jirkův dopis - chyby v dopise zakroužkujte. V úterý si v PS na straně 31 pozorně přečtěte pohádku, doplňte vynechaná písmena. Jestli jste pohádce porozuměli, bude pro vás "hračkou" očíslovat věty ve správném pořadí. Od středy do pátku se budeme věnovat slovesům, u kterých se naučíme mluvnické kategorie jako u podstatných jmen - ve středu si vysvětlíme při videohovoru. v učebnici na straně 80 až 82 jsou pro vás důležité žluté rámečky. Současně doporučuji zhlédnout vysvětlující video: https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ v PS celá strana 32 - procvičíte si číslo jednotné a množné v učebnici na straně 81 cvičení 1 ústně a na na folii spojte vhodná zájmena se správným slovesem. Děti osoby se naučte zpaměti a v přístím týdnu je budeme procvičovat. Matematika v učebnici na straně 92 až 94 můžete procvičovat ústně, některá cvičení už jsme spolu vyzkoušeli minulý týden při videohovoru :) v PS na straně 30 vypočítejte cvičení 4, vyberte si jednu slovní úlohu - cvičení 1 nebo 2 v PS na straně 31 si procvičte dělení ve cvičení 3 V tomto týdnu si vysvětlíme dělení se zbytkem při videohovoru. Než si zavoláme, prosím vás, podívejte se (pokud to bude možné) na vysvětlující video: https://www.youtube.com/watch?v=bcGFYsO4cuY https://www.youtube.com/watch?v=oJb6J1DapCs https://www.youtube.com/watch?v=4VBax259Wdg v učebnici máme učivo vysvětlené na straně 95 a 96 v PS si dělení se zbytkem vyzkoušíme na straně 32 cvičení 1 a 3 Prvouka Při prvouce začneme s poslední kapitolou, na kterou jste těšili :) Člověk - lidské tělo. Komu doma funguje Didakta, může si pouštět video tady společně s mimozemšťanem, vzpomínáte si ze školy... Můžete procvičovat i na: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_smysly1.htm v učebnici učivo najdete na straně 63 v PS si vyluštěte čtyřsměrku na straně 52 cvičení 1

\"BODLINKA\" - třídní časopis

V rámci průřezového tématu "Mediální výchovy" jsme s dětmi vytvořili třídní časopis s názvem "BODLINKA". Jak naše společná práce dopadla? Podívejte se... :)

Úkoly zadané na 18. 5. - 22. 5. 2020

Ahoj děti, tento týden budete učivo procvičovat nejen v PS, ale on-line na internetových stránkách. Voláme si v pondělí a ve středu v určený čas, který máme domluvený, opět se těším, až vás uvidím a uslyším... :) Český jazyk Procvičujeme mluvnické kategorie podstatných jmen - číslo jednotné a množné, rody mužský, ženský, střední a pád. Děti pracujte s pomůckou, kterou jsem vám všem poslala na WhatsApp a rodičům k vytisknutí na e-mail. PS č. 2 strana 16 cvičení 1, 2 + strana 19 cvičení 4 při kterém si zároveň procvičíte odůvodnění pravopisu VJS a slov příbuzných po p PS č. 2 strana 27 cvičení 3 procvičte si předpony vy-, vý- a slova napište, poté si vyberte dvě slova a použijte je ve větách https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/padove-otazky/kviz.html https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-v-pohadkach/cviceni1.htm Poslechněte si na youtube, jak Hurvínek s radostí určuje pády podstatného jména kočka:):):) https://www.youtube.com/watch?v=aKtAX_wDL-c Matematika učebnice strana 86 zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky. Ve škole se vám toto učivo líbilo, všichni jste skvěle čísla na desítky zaokrouhlovali. Připomeneme si a vysvětlíme v pondělí při videohovoru. PS strana 26 cvičení 1, 3; cvičení 2 pyramidy je dobrovolné https://skolakov.eu/matematika/3-trida/zaokrouhlovani/jahodova-uroda/1/kviz.html Ve středu si vysvětlíme násobení a dělení mimo obor násobilek a násobení a dělení číslem 10 a 100 - učebnice strana 89 až 91. PS strana 28 cvičení 2, 3 slovní úlohy - počítáme s penězi PS strana 29 cvičení 1, 2, 3 https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-se-strasidly/priklady1.htm Děti, až budete procvičovat na školákově, vyfoťte mi stránku, kterou máte spočítanou a pošlete mi děkuji. Prvouka Pro tento týden jsem si pro vás připravila zvířecí hádanky :). Hádanky si pozorně přečtěte a na papír napište řešení (hádanky neopisujte), pošlete mi ke kontrole, držím vám všem pěsti, ať uhodnete všechny hádanky a jedničky jen sypou... :). DDÚ můžete si vybrat jedno z uhodnutých zvířat a nakreslit jej. :) 1) Je to hlodavec. Má dlouhé uši a dlouhé zadní nohy. Umí dobře běhat. Žije v pelechu. Na podzim se na něj pořádají hony. 2) Žije v lese, má dlouhý huňatý ocas. Při skocích ze stromu na strom je velmi čiperná. Bývá rezavá a černá. Často na nás shodí šišku. 3) Říká se o ní, že je lstivá a chytrá. Živí se ptáky a savci. Má rezavý kožich a dlouhý huňatý ocas. Znáte ji z pohádky "O Budulínkovi". 4) Je to savec, hmyzožravec. Jeho tělo je pokryto bodlinami. Je-li napaden, stáčí se do klubíčka. Jeho hlavním nepřítelem bývá zmije. 5) Nazývá se králem zvířat. Patří mezi největší kočkovité šelmy. Jeho ozdobou je hříva. 6) Podobá se koni, ale je pruhovaná. Žije volně ve stádech. U nás ji můžeme vidět pouze v ZOO. 7) Samice mají na břichu zvláštní vak, v němž nosí mláďata. Velmi dobře skáčou. Přední nohy mají krátké, zadní dlouhé. 8) Bývá nazýván korábem pouště. Je o něm známo, že vydrží mnoho dní bez vody.

Úkoly zadané na 11. 5. - 15. 5. 2020

Ahoj třeťáčci, pro tentokrát si napíšeme úkoly na celý týden, voláme si v pondělí a ve středu, už se na vás mooooooccccc těším :). NEZAPOMEŇTE v pondělí se budeme věnovat rýsování, mějte všichni připravené kružítko, čistý bílý papír velikosti A4 a pastelky (modrou, oranžovou a zelenou barvu). Český jazyk V pondělí a v úterý budeme procvičovat mluvnické kategorie podstatných jmen - číslo jednotné a množné + rod mužský, ženský, střední. v PS č. 2 na straně 14 cvičení 1, 2, 3 a na straně 15 cvičení 1, 2, 3, 4 a), b) Ve středu si vysvětlíme, jak budeme určovat tvary podstatných jmen podle pádů. Vaším úkolem bude se zpaměti naučit sedm pádových otázek podle učebnice na straně 75. Do školního sešitu vypracujete cvičení 5 z učebnice na straně 75 - ve středu si řekneme, jak budete pracovat, mějte proto všichni připravený školní sešit. cvičení 6 v učebnici na straně 75 pracujete na folii - slovo dáte do správného tvaru podle pádových otázek V pátek se budeme věnovat čtení. v čítance na straně 134 a 135 si přečtěte krátkou pohádku od Karla Čapka "PŘÍPAD S HAVLOVICKÝM VODNÍKEM", můžete se na pohádku i podívat na odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=-Q6JkjFSrgs (Doktorská pohádka) do sešitu na čtení napište: název pohádky, autora a odpovědi na tyto otázky: (děti, otázky nepřepisujte, pište pouze odpovědi) 1) s jakou nemocí přišel vodník do lékařské ordinace? 2) Co pan doktor vodníkovi doporučil, aby se uzdravil? 3) Co po vodníkovi v ordinaci zbylo? 4) Kde se vodník usadil? kdo z vás bude chtít, může k odpovědím nakreslit vodníka nebo pana doktora Matematika V pondělí a v úterý se věnujeme rýsování kruhu a kružnice pomocí kružítka. Nápovědou vám bude ukázka v učebnici na straně 128. v PS na straně 42 vypracujte cvičení 1, 3, vyberte si jedno ze cvičení 4 nebo 5. Kdo chce, může vypracovat cvičení 2, ale není to povinné. Ve středu, ve čtvrtek a v pátek se budeme věnovat zase počtům. Na úvod si zasoutěžíme :), samozřejmě, kdo chce: pozorně si přečtěte následující tři věty a pokuste se v nich najít součin dvou stejných čísel. (podobné cvičení vás čeká i v PS na straně 24, opět, pro ty, kdo si chtějí zapřemýšlet, mohou cvičení 2 vypracovat) TVŮJ SYN JDE VE TVÝCH ŠLÉPĚJÍCH. PROČ TY ŘÍKÁŠ TAKOVÉ NESMYSLY? JIRKA VYJEDNAL VĚTŠÍ POČET ŘÍZKŮ. v učebnici na straně 83 a 84 pracujeme ústně přes videohovor v PS na straně 24 vypracujte cvičení 1, 5 v PS na straně 25 vypracujte cvičení 2 a 4 (opakování násobení a dělení) Prvouka v učebnici na straně 52 si prohlédněte obrázky a přečtěte si o tom, jak se člověk ke zvířatům chová v PS na straně 47 doplňte ve cvičení 2 dvě věty

Úkoly zadané na 4. 5. - 7. 5. 2020

Moji milí třeťáčci, stále vám jde práce velmi dobře "jak se říká od ruky", jste šikulky... :). Pro tento týden jsou před námi opět pouze čtyři pracovní dny, protože v pátek 8. května je státní svátek. Voláme si v domluvený čas v pondělí a ve středu:). Tentokrát nás čeká následující učivo: Český jazyk učebnice strana 73 v pondělí a v úterý budeme procvičovat určování slovních druhů. Na papír nebo do školního sešitu si napište dvě věty. V pondělí v těchto větách budeme společně slovní druhy určovat: Silný vítr ničí stromy. Anička dnes volala kamarádce, protože zítra pojedou na výlet. doporučuji zhlédnout video k procvičování určování slovních druhů : https://www.youtube.com/watch?v=R2p2ZU4IMLQ v PS č. 2 na straně 13 cvičení 1. Pozorně si přečtěte báseň "Začarovaný telefon", pokuste se určit co nejvíce slovních druhů a označit je správnými číslicemi. Za a) podtrhněte spojení předložek s podstatnými jmény; za b) vypište tři slovesa. Na fotografii si cvičení překontrolujte a ohodnoťte svou práci, jak jste byli úspěšní, vybarvením příslušného balonku. v PS č. 2 na stejné straně si připomeńte důležitá telefonní čísla a ke každému obrázku s číslem, napište, kam se dovoláte. Ve středu a ve čtvrtek nás čekají mluvnické kategorie podstatných jmen - číslo jednotné, množné a rod. V učebnici učivo najdete na straně 76 a 78. Ve středu si společně vysvětlíme. učebnice na straně 77 cvičení 7 a 8 prvních 10 slov budete psát do školního sešitu pod sebe, opakujete zároveň pravopis VJS a slov příbuzných. Stránku v sešitě rozdělíte na polovinu (znáte ze školy), první část označíte č. j. (číslo jednotné) a druhou část označíte mn. č. (množné číslo), píšete slova podle zadání učebnice strana 78 cvičení 4 píšete do školního sešitu podle příkladu: Rumcajs - rod mužský, č. j. Matematika - tento týden se budeme více věnovat geometrii. učebnice strana 126 a 127 kruh a kružnice. V pondělí si společně vysvětlíme. v PS na straně 41 pracujete pomocí učebnice strana 126 a 127. (Příští týden budeme rýsovat pomocí kružítka :)) Ve čtvrtek si procvičte sčítání a odčítání s přechodem přes 100 do 1000 v PS na straně 23 cvičení 3, 4, 5, (ve cvičení 5 počítejte výhodně, můžete si pomoci závorkami) kdo si chce zasoutěžit, může vyřešit slovní úlohu s loutkami číslo 2 v PS na straně 23 Prvouka v učebnici na straně 50 si pozorně přečtěte a prohlédněte obrázky hmyzu, vývoj motýla (zavzpomínejte na běláska zelného, kterého jsme si ukazovali ve škole :)) a na straně 51 jsou obrázky živočichů podle druhu přijímané potravy: 1) býložravci, 2) masožravci, 3) všežravci v PS na straně 46 cvičení 4 a 5 vyluštěte křížovku a osmisměrku, k popisu těl si pomáhejte s učebnicí na straně 48 (ptáci, savci) a na straně 50 (hmyz)

Úkoly zadané na 27. 4. - 30. 4. 2020

Milí třeťáčci, tentokrát se učíme pouze čtyři dny, v pátek 1. května je státní svátek :). Voláme si v pondělí a ve středu. Hned v úvodu vás musím moc pochválit :), vždy v domluvený čas jste připraveni k výuce po telefonu a jde vám to moooooooccccc dobře. Český jazyk učebnice strana 71 Předložky a Spojky - žlutý rámeček si zapamatujte + učebnice strana 72 Částice a Citoslovce - žlutý rámeček si pamatovat. S těmito čtyřmi slovními druhy jsme se seznámili už ve škole, bude to pro vás opakování a procvičování učiva. V učebnici pracujete ústně. pro inspiraci opět doporučuji zhlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=SzMKBoDSHRA (předložky) https://www.youtube.com/watch?v=5MtZR5tmMeg (předložky) https://www.youtube.com/watch?v=6VcSvFo3_OE (spojky) https://www.youtube.com/watch?v=z-xrQUvewTg (částice) https://www.youtube.com/watch?v=fwN8HDRx9kY (citoslovce) v PS č. 2 strana 10 cvičení 1, 2 předložky; strana 11 celá strana spojky, některá cvičení vypracujeme společně přes videohovor; strana 12 celá částice, citoslovce Matematika strana 79 až 81 sčítání a odčítání s přechodem přes základ 100 pracujte ústně, pozorujte způsoby počítání, při videohovoru si vyzkoušíme v PS na straně 22 cvičení 1, 5 (opakování násobení, dělení); cvičení 4 losování tomboly z klobouku je dobrovolné, vy co si chcete pořádně zapřemýšlet :) v PS strana 23 cvičení 1 počítejte podle šipek Prvouka učebnice strana 48 a 49 Obratlovci. Pozorně si přečtěte a prohlédněte živočichy, kteří patří do obratlovců, seznamte se s částmi jejich těl. Prohlédněte si prezentace na školákově. https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/savci https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ptaci https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ryby https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/obojzivelnici V PS na straně 45 cvičení 2 a 3 procvičování učiva z minulého týdne, vyhledáte v řadě písmen názvy živočichů, vyluštíte osmisměrku.

Úkoly zadané na 22. 4. - 24. 4. 2020

Český jazyk učebnice strana 70 Příslovce - žlutý rámeček si zapamatujte. Jsou v pořadí šestým slovním druhem. Patří do skupiny neohebných slovních druhů, to znamená, že nemění svůj tvar. Zítra při videohovoru si učivo vysvětlíme. Doporučuji zhlédnout video na: https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk ústně pracujeme v učebnici na straně 70 cvičení 1, 2 cvičení 3 na stejné straně - bude pro vás samostatnou prací. Do školního sešitu z ČJ úhledně napíšete pouze první dva řádky příslovcí, opakujete tím doplnění i, í/y, ý po obojetných souhláskách. v PS č. 2 na straně 10 cvičení 1, 2, 3 Některá cvičení vypracujeme společně přes videohovor, některá na procvičení samostatně (domluvíme se). Cvičení č. 3 (vyzkoušíte samostatně) je na procvičení příslovcí, ale i ostatních ohebných slovních druhů, které označíte správným číslem (už je znáte), pro kontrolu přikládám fotografii. Matematika v učebnici na straně 78 dočítání s přechodem přes základ 100 pracujeme ústně společně při videohovoru i samostatně doma v PS na straně 21 cvičení 1 opakování násobení a dělení v oboru malé násobilky je samostatná práce + cvičení 6 opakování písemného sčítání a odčítání v pátek nás čeká opět rýsování - v učebnici na straně 125 si prohlédněte čtyřúhelníky a mnohoúhelníky (ve škole už jsme si říkali a ukazovali) a v PS na straně 40 cvičení 1, 2 rýsujete. Pro dobrovolníky - můžete překreslit obrázky ve čtvercové síti na straně 40 ve cvičení 3. Pozorně čtěte zadání. Prvouka NEZAPOMEŇTE, v pátek budu volat a ptát se, co jste se dozvěděli v učebnici na straně 46 a 47. Živočichové a jejich společné znaky. Děti, děkuji vám, že jste vždy připravené v čase, na kterém jsme se domluvily a můžeme se učit pomocí videohovoru. Jste šikulky, v pondělí vám učení po telefonu šlo moc dobře.

Úkoly zadané na 20. 4. - 21. 4. 2020

Český jazyk učebnice strana 69 Slovesa. Ty už poznáme od 2. třídy. V učebnici pracujeme ústně. v PS č. 2 na straně 9 cvičení 1 - 5. Některá cvičení vypracujeme společně přes videhovor, některá samostatně (domluvíme se). Matematika učebnice strana 76 -77 sčítání a odčítání s přechodem přes 100 do 1000. V učebnici pracujeme ústně. v PS na straně 20 cvičení 1, 2, 3, 4 Některá cvičení vypracujeme společně přes videohovor, některá samostatně (domluvíme se). Stále platí, že počítání můžete procvičovat on-line na stránkách školákova, nebo na stránkách https://www.matika.in/cs/ Prvouka učebnice strana 46 - 47 Živočichové a jejich společné znaky. Děti učivo z prvouky budeme mít na celý tento týden. Vaším úkolem bude si obě stránky přečíst, až si budeme na konci týdne volat, budu se ptát na společné znaky živočichů. Můžete si je také procvičit na stránkách: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zvirata_znaky.htm v PS na straně 43 a 44 si vystřihněte a nalepte do obrázků zvířat znázornění potravního řetězce sovy, lva a ledního medvěda.
Fotografie třídy

Třídní učitel:

Žáci:

 • Adamcová Marie
 • Baranová Edita
 • Džudžová Ema
 • Hošková Andrea
 • Incédyová Nikola
 • Nováková Aneta
 • Pokorná Michaela
 • Veselá Andrea
 • Beňo Tadeáš
 • Köstler Sebastián
 • Kotrba Tomáš
 • Krágl Tomáš
 • Mašek Robin
 • Matucha Miroslav
 • Michal Martin
 • Němeček David
 • Strnad Filip
 • Vajdík Marek