1.2.3.4.5.6.7.8.
PoČJMČJPRVOSV   
ÚtČJMTVTVAJ   
StČJMČJVV   
ČtČJMPRVHVAJ   
ČJMA/INFHRÁTKYAJ    

Angličtina 22. - 26. února

Tento týden se naučíme nová slovíčka z tématu JÍDLO. Také se naučíme vyjádřit to, že něco máme a nemáme rádi. V přílohách najdete slovíčka a zápis. Vše je vysvětleno ve videích (Jedno cvičení je poslechové. Poslední video ukazuje, jak se k poslechu dostat.): https://www.youtube.com/watch?v=AigyIidhPq0 https://www.youtube.com/watch?v=fzgK5oAKX4A https://www.youtube.com/watch?v=5-361yFWp2k Postup, jak se dostat k poslechu je zde: https://www.youtube.com/watch?v=LR11o1S4FaU Termín splnění je opět čtvrtek. V pátek opravím. A pak si na týden odpočineme :o).

Domácí práce 22. - 26. 2. 2021

Dobrý den, v pátek se nekoná on-line výuka z důvodu školení učitelů. Z ČJ a M budou mít proto děti na pátek samostatnou práci. Úkoly se odevzdávají v tradičním termínu do pátku 10.00, samostatná práce z pátku do neděle 10.00. Děkuji. Český jazyk: Seznamujeme se se slovními druhy - podstatná jména a přídavná jména. Pracujeme v učebnici na str. 67 a v pracovním sešitě na str. 2 - 6. Za domácí úkol PS 5/9, v pátek PS 5/10, 11, 12. Matematika: Přirozená čísla v oboru do 1000. Pracujeme v pracovním sešitě 2. díl na str. 11 - 14. Za domácí úkol 14/23, v pátek 14/21, 22. Prvouka: Píšeme test. Připrav si čistý papír (NE SEŠIT) a pero. Po skončení hodiny mi pošleš fotku, připrav si techniku.

Angličtina 15. - 18. února

Tento týden si trochu odpočineme, budeme opět opakovat, a to slovní zásobu oblečení a otázku a odpověď na to, komu co patří. Vše je vysvětleno v jediném videu: https://www.youtube.com/watch?v=PJm-PGBtWMU Zadání je také v příloze. Úkoly opět odevzdávejte do čtvrtka 18. února, v pátek opravím.

Domácí práce 15. 2. - 19. 2. 2021

Český jazyk: Opakujeme vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S. Věnujeme se učivu vlastních jmen. Učebnice str. 64, 65, 66. Samostatně do školního sešitu datum, nadpis Vlastní jména a opiš žlutou tabulku ze str. 66 (někteří ji mají na str. 65 - začíná slovy "Vlastní jména měst (Brno)..."). Doma pokračuj s hlasitou četbou. Matematika: Pokračujeme v přirozených číslech v oboru do 1000. Věnujeme se jednotkám času. Pracujeme v pracovním sešitě č. 2 na str. 8, 9, 10. Za domácí úkol seřaď činnosti podle časové náročnosti od nejrychlejší (zabere nejméně času) po nejpomalejší. Použij hodinky, zapiš si délku trvání dané činnosti a poté do školního sešitu zapiš datum, nadpis Jednotky času a pod sebe názvy činností i s daným počtem minut (zaokrouhluj na celé minuty) seřazené dle zadání. Činnosti, které budeš měřit: snídaně, čištění zubů, domácí úkol z českého jazyka, 30 dřepů, ustlat postel, pomazlit maminku (tatínka), vyjmenovat VS po S (po zaokrouhlení můžeš mít i 0 minut), hraní her na pc/telefonu za den, namalovat obrázek. Prvouka: Celkové opakování v učebnici. Tento týden nemáš zápis, doma se ale podívej na odpovědi k otázkám v učebnici na str. 33, příští středu budeme psát testík. Všechny úkoly odevzdej do pátku do 10.00 hodin. Děkuji.

Angličtina 8. - 11. února

Tento týden se naučíme něco nového. Téma je tentokrát oblečení. V každém z videí je výklad a k tomu vysvětlené procvičení z pracovního sešitu: https://www.youtube.com/watch?v=qbe0yiqMb5c https://www.youtube.com/watch?v=-mm3qPxm8xs https://www.youtube.com/watch?v=hqauIepJj2Q Zápis slovíček a výkladu je také v příloze. Vaše práce posílejte opět na můj emal, a to do čtvrtka 11. února, v pátek opravím.

Domácí práce 8. - 12. 2. 2021

Český jazyk: Procvičujeme vyjmenovaná slova po S. Pracovní sešit str. 20 - 23. Samostatně PS 23/1 dole (opakování), toto cvičení doplň, červeně podtrhni podstatná jména, zeleně přídavná jména a modře slovesa. Použij syté barvy, ať je vše dobře čitelné. Toto cvičení budeme psát v pátek jako diktát. Matematika: Sčítání a odčítání do 1000. Pracovní sešit 2. díl str. 4 - 7. Za domácí úkol 7/13. Stále procvičujeme písemné sčítání a odčítání. Prvouka: Slunce a Země učebnice str. 33. Budeme společně sledovat video Paxi - Sluneční soustava - YouTube. Napiš si zápis a NEZAPOMEŇ na datum: Slunce a Země Slunce - je hvězda ve vesmíru - je zdrojem světla a tepla na Zemi - společně se Zemí a dalšími planetami tvoří sluneční soustavu Země - otáčí se kolem Slunce - otáčí se kolem své osy a tak se na ní střídá den a noc - okolo Země obíhá Měsíc Všechny úkoly odevzdej nejpozději v pátek 12. 2. do 10.00.

Angličtina 1. - 4. února

Tento týden si zopakujeme použití slovesa "mít", abychom si ho pořádně procvičili a mohli příští týden pokračovat dále. Video se zadáním a zopakováním je na odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=hC3-702XE1M Ofocené zadání je také v příloze. (Pokud by chtěl někdo přeposlat i na emai, napište.) Vaše práce posílejte opět na můj emal, a to do čtvrtka 4. února, v pátek opravím.

Domácí práce 1. 2. - 5. 2. 2021

Český jazyk: Začínáme s vyjmenovanými slovy po S, i nadále opakujeme vyjmenovaná slova po B, L, M, P. Společně pracujeme v učebnici na straně 50 - 53. Samostatně doma 52/11 do školního sešitu (věty opiš a doplň správné slovo, vždy v něm musí být i/y po S). Matematika: Opakujeme písemné sčítání a odčítání, stále opakujeme násobení a dělení. Společně pracujeme v pracovním sešitě na str. 31 a 32, dokončujeme cv. 34 a 35 na str. 30. Samostatně 32/6. Prvouka: Výukové video: Proč na půdě záleží? - YouTube Půda - učebnice str. 32. Samostatně zápis: datum Půda - poskytuje oporu kořenům rostlin - je zdrojem živin pro rostliny - je domovem mnoha živočichů - člověk v půdě pěstuje různé plodiny, obdělávaná svrchní část se nazývá ornice - půdu je potřeba chránit Úkoly pošlete nejpozději v pátek 5. 2. do 10.00. Prosím, trénujte čtení. Děkuji.

\"Ve škole po škole\"

Dobrý den, od února opět probíhá projekt doučování "Ve škole po škole". Termín je každé pondělí od 12.00 do 13.00. Vybraní žáci byli informováni. Děkuji. Dibalová

Angličtina 25. - 28. 1.

Tento týden budeme pokračovat popisem vzhledu. Přidáme si nová slovíčka a naučíme se ptát a odpovídat na vzhled. První video je výkladové: https://www.youtube.com/watch?v=-ZBLD-1rrQk V druhém jsou vysvětleny úkoly na procvičení: https://www.youtube.com/watch?v=K1A2V_Fo2SI V příloze je zápis slovíček. Odevzdávejte opět na emailovou adresu, a to do čtvrtka, v pátek dopoledne budu opravovat.
Fotografie třídy

Třídní učitel:

Žáci:

  • Ličková Karolína
  • Obešlová Jindřiška
  • Schauer Jaroslava
  • Budař Antonín
  • Burda Martin
  • Kolda Tobiáš
  • Pochyba Martin
  • Šamšula Matěj
  • Šviřák Lukáš