1.2.3.4.5.6.7.8.
PoČJMČJPRVOSV   
ÚtČJMTVTVAJ   
StČJMČJVV   
ČtČJMPRVHVAJ   
ČJMA/INFHRÁTKYAJ    

Olympijský běh

Dnes jsme opět sportovali, tentokrát v rámci olympijského běhu. Rádi jsme se během učení provětrali. Po sportu nás ale čekalo opět provětrání mozkových buněk, protože jsme museli vyplnit olympijský kvíz. To byla ale práce ve skupině, ta nás vždycky moc baví!

Škola v přírodě Skalná

Nový školní rok jsme uvítali školandou ve Skalné. Užili jsme si krásný slunečný týden plný zábavy, sportu a také učení. Navštívili jsme hrad Vildštejn i s jeho strašidelným vězením, obec Starý Rybník, lanové centrum, naučnou stezku a muzeum SOOS, zažili jsme honbu za pokladem a mnoho dalšího. Teď už nás čeká zase učení, takže hurá na něj!

Školní olympijské hry

Školní rok jsme přivítali 4. školní olympiádou. Užili jsme si krásné sportovní dopoledne a moc se nám tento den líbil. Přesvědčte se ve fotogalerii.

Kritéria hodnocení a úprava učiva

Klasifikační stupeň Kritéria hodnocení 1 - výborně Bezpečně, jistě, s přehledem zvládá učivo. Žák je aktivní, jeví zájem o danou problematiku. 2 - chvalitebně Učivo zvládá bezpečně a jistě s částečnou dopomocí učitele. Žák se aktivně zapojuje do výuky. 3 - dobře Učivo zvládá většinou s pomocí učitele, žák se častěji doptává. V hodinách je žák spíše aktivní. 4 - dostatečně I přes pomoc učitele má žák potíže se zvládnutím učiva. 5 - nedostatečně Žák učivo nezvládá. I přes veškerou pomoc učitele není schopen osvojit si dané poznatky. Vážení rodiče, vzhledem k období COVID je tematický plán v měsících září a říjnu mírně upraven a směřován na upevňování učiva, u kterého žáci nebyli osobně přítomni ve škole. Toto se týká zejména českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Výše přikládám kritéria hodnocení:

Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče, zde přikládám plán začátku školního roku. Podrobnosti probereme na třídních schůzkách. 1. 9. budou žáci ve škole pouze jednu vyučovací hodinu. 2. 9. dejte dětem sportovní oblečení, bude školní olympiáda. Vyučování skončí v 11. 40. 3. - 4. 9. končíme opět v 11. 40. 1. školní týden nevaří z technických důvodů školní jídelna!!! 1. 9. proběhnou od 16.00 třídní schůzky. Byla bych ráda, kdyby od každého žáka přišel zástupce, abychom si odbyli administrativu. Děkuji. Dibalová

Vítejte v novém školním roce!

Milé děti, prázdniny nám končí, všichni jste si jistě odpočinuli díky koroňákovi až až, takže se můžeme vrhnout do práce jako draci. Už budete třeťáci a to znamená, že učivo bude sice náročnější, ale o to zajímavější. Letošní školní rok zahájíme 3. 9. školní olympiádou a hned 16. 9. proběhne olympijský běh. Mezi těmito akcemi vyjedeme na školandu do Skalné, kde si určitě užijeme spoustu zábavy, ale také se budeme učit, musíme dohnat ztracené hodiny. V prvním pololetí se můžete opět těšit na vánoční dílny a projekt o J. A. Komenském. Samozřejmě budeme spát ve škole a tak dále, však už to všechno znáte. Letošní rok nás také čeká průřezové téma mediální výchova, tak si zahrajeme na reportéry nebo novináře. Máte se na co těšit. V úterý se sejdeme v 8.00 a čas spolu budeme trávit jen jednu vyučovací hodinu. Organizaci zbytku týdne dostanou rodiče do zprávy a sem na web. Užijte si poslední prázdninové dny a v úterý AHÓÓÓJ! Olina Dibalová
Fotografie třídy

Třídní učitel:

Žáci:

  • Ličková Karolína
  • Obešlová Jindřiška
  • Schauer Jaroslava
  • Budař Antonín
  • Burda Martin
  • Kolda Tobiáš
  • Pochyba Martin
  • Šamšula Matěj
  • Šviřák Lukáš