1.2.3.4.5.6.7.8.
PoČJMČJ/LVAJAJ   
ÚtČJMPRVVV   
StČJMAJHRÁTKYHV   
ČtČJ/SMPRVOSV    
ČJM/GČJ/LVTVTV   

Kriteria hodnocení v jednotlivých předmětech

Hodnocení v jednotlivých předmětech 1 Žák je aktivní, samostatný, velmi dobře spolupracuje s vyučujícími i ostatními spolužáky. Pracuje tvořivě podle pokynů učitele, pouze výjimečně s jeho podporou. Domácí příprava je pečlivá a pravidelná 2 Žák pracuje samostatně a tvořivě podle pokynů učitele za jeho občasné podpory. Domácí příprava je pravidelná. 3 Žák pracuje s podporou učitele, většinou se řídí jeho pokyny. Je méně samostatný, ale spolupracuje s ostatními spolužáky, Domácí příprava na vyučování je neúplná. 4 Žák jen ojediněle jeví zájem o předmět, Je převážně pasivní, nesamostatný, špatně spolupracuje s vyučujícími i ostatními spolužáky. Pracuje jen s trvalou podporou a pomocí učitele, často se neřídí jeho pokyny. Domácí příprava je nepečlivá a nepravidelná. 5 Žák nejeví zájem o předmět. Samostatně nepracuje, s ostatními nespolupracuje. Není schopen pracovat ani s trvalou podporou a pomocí učitele, neřídí se jeho pokyny. Chybí příprava na vyučování.

Třídní schůzka - 3. ročník

Milí rodiče, ráda bych vás pozvala na třídní schůzku, která se bude konat ve středu 5. září v 15.30 hodin.

Vítáme žáčky třetí třídy

Milí žáci, vážení rodiče v pondělí 3. září se sejdeme v naší třídě, abychom vykročili společně do třetí třídy. Bude naplněn učením i projekty. Zažijeme výlety a školandu, spaní ve škole a mnoho tvůrčích aktivit, výletů a cest za poznáním. Věřím, že si společně s kamarády i tento školní rok užijete a já budu u toho... První školní týden budeme od úterý ve škole vždy čtyři hodiny. V pátek 7. září nás čeká školní olympiáda, kterou jsme si loni užili... V pondělí se uvidíme pouze první hodinu. Těší se na vás a krásné poslední dny prázdnin přeje všem třídní učitelka E. Korbelová

Třídní učitel:

Žáci:

 • Brandtlová Laura
 • Kuplent Nikol
 • Radová Ema Kristýna
 • Růžičková Eliška
 • Tomečková Nela
 • Vidmanová Marie
 • Wagnerová Kristýna
 • Dibala Jan
 • Hejpetr František
 • Hrbek Leoš
 • Jirkovský Vojtěch
 • Patrák David
 • Přerost Jan
 • Šnajdr Dominik
 • Šviřák Jakub
 • Trojan Rocco
 • Zolotár Filip