1.2.3.4.5.6.7.8.
PoAJ/AJMPŘÍVVVV OSV 
ÚtČJMČJVL   
StČJČJAJ/INFPŘÍINF/AJ   
ČtMAJ/AJTVTVČJ   
ČJHRÁTKYM/GVLHV   

Akce - návštěva EKO statku Cheb

Ve čtvrtek 11.10.2018 jsme společně s 2. ročníkem navštívili statek v Chebu. Zde jsme se seznámili s léčivými učinky bylinek a jejich využitím. Všichni jsme si mohli namíchat svůj "léčivý" čaj dle naší kombinace bylinek a rovněž si za pomocí včelího vosku a bylinek vyrobit mast. Za odměnu jsme se mohli pomazlit s potkanem a prohlédnout zbytek statku s vybranými zvířátky- čekal na nás např. kůň, krávy, osel, prasátka, králíci, krůta, která si na nás pěkně otevřela zobák:)) a další, většinou domácí zvířata. Zároveň jsme si prohlédli včelín, zkusili podojit krávu, naštěstí jen náhražkou, protože živá kravička by nás asi moc nepochválila:).Dopoledne nám rychle uteklo a výlet se nám moc líbil. Také se musíme pochlubit, že jsme byli pochváleni za naše chování i znalosti.

Projekt PŘ - krystalizace soli

V tomto roce budeme v hodinách PŘÍRODOVĚDY provádět různé pokusy a projekty v rámci probíraného učiva, které si budeme společně hodnotit a zapisovat. Pokus č.1 - krystalizace soli - vlastnosti látek - přeměna skupenství Pokus se většině vydařil, někteří prezentaci pokusu podcenili, ale věřím ,že příště to bude lepší. Někteří to zvládli na jedničku s hvězdičkou - oceňuji i pomoc rodičů, v tomto případě je spolupráce i pomoc vítána - avšak hlavní myšlenkový impulz by měl být stále od žáka :))

Spaní ve škole

Spaní ve škole Sliby se mají dodržovat - slíbila jsem - dodržela jsem :) Dne 26.9. jsme před prodlouženým víkendem (den odpočinku navíc se určitě bude hodit:)), vrátili a tentokrát s velikou chutí a nadšením v odpoledních hodinách do budovy školy. Chodbu před třídou jsme zaplnili spacáky, plyšáky, oblečením a dalším množstvím "velice potřebných věcí" :) S nadšením jsme vítali všechny rodiče, kteří nás zásobili dobrotami z domova - buchty, koláče, bábovky, palačinky, limonády, sušenky - naštěstí žádné ovoce ani zelenina :)) Dle množství bychom vydrželi i týden, jenže vše bylo tak vynikající, že ze zbytků by se ani myška nenajedla. Tímto bych velice ráda rodičům poděkovala za skvělou spolupráci a cukrářský (kuchařský) um. Po odchodu rodičů jsme rozpoutali tu pravou zábavu - hry, tanec, rozhovory, soutěže. Následovala večeře - PIZZA -DolceVita- mňam - musíme poděkovat p. Kristýně Machanové za sponzorský dar v podobě velké slevy-pizza byla výborná, také p. asistence Petře Hájkové za to, že nám ji ochotně dovezla. Pak už jsme se po rychlé hygieně uložili ke spánku. Z této pohodičky nás vytrhla noční stezka odvahy, kdy jsme se strachem museli projít temnotou školních chodeb pro svítící odměnu v podobě svíčky.Následovala pohádka od p. učitelky a náš hluboký spánek, který přerušilo naše občasné zachrupkání :))

Školní olympiáda

Sportem ku zdraví :) ...po roce jsme se opět v přátelském duchu zúčastnili školní olympiády. Jednotlivé disciplíny jsme zvládli všichni a snažili se o plné nasazení všech svých sportovních kvalit. Název pro třídu jsme si vybrali “Happy 25-5”, a tím jsme opravdu i byli. Odměna v podobě sladkostí zmizela stejně rychle jako uběhnuté metry, ale radost nám zůstala stejně jako diplomy na naší nástěnce :)

Kritéria hodnocení na INF

1. znalosti a dovednosti 2. dodržování pravidel v učebně VT 3. práce v hodině 4. kázeň v hodině Bc. Lucie Turková, Pavel Šamšula

Přivítání

Milí žáci a rodiče, nebudeme si nic nalhávat, už je čas!!!!! Věřím,že jste odpočatí a připravení dostat ze sebe jen to nejlepší, co každý z vás v sobě nosí:)O totéž se budu také snažit, jak při výuce, tak i při mimoškolních aktivitách, které na nás čekají.Naplánováno máme spoustu akcí, čeká nás opět i ŠvP, mnoho kroužků, kterých se budete moci dle vašeho výběru účastnit. Očekávám, že jste rok od roku moudřejší a zodpovědnější, což se odrazí hlavně uvnitř vašeho kolektivu a budu moci být na vás pyšná:) Těším se, že vše společně zvládneme a podaří se nám být si navzájem skvělými parťáky i s naší novou p. asistenkou Petrou Hájkovou. Užijte si těch pár posledních dní volna a v pondělí vás očekávám s úsměvem a otevřenou náručí:) Pro rodiče: Vzhledem k tomu,že budou menší změny v organizaci potřebných pomůcek pro vaše děti, ráda bych vás rovněž uvítala na třídních schůzkách hned první týden a to 6.9.2018 v 16 hodin. Děkuji Trojanová
Fotografie třídy

Třídní učitel:

Žáci:

 • Dietlová Nikola
 • Janecká Tereza
 • Kontová Emily
 • Prouzová Kristýna
 • Růžičková Veronika
 • Šlechtová Anna
 • Tegdová Eliška
 • Veselá Gabriela
 • Zrůbková Naomi
 • Bechyně Jindřich Antonín
 • Burda Luděk
 • Furch Václav
 • Hiller Matěj Eduard
 • Chalupníková Lucie
 • Ječmen Robert
 • Juříček Jakub
 • Knedlík Matěj
 • Kocián Ondřej
 • Křivka Filip
 • Matucha Matěj
 • Pospěch Michal
 • Prouza Kryštof
 • Račák Antonín
 • Ritschel Jan
 • Šťastný Jan