Kritéria hodnocení TV

1 2 3 4 Píle, snaha, samostatnost, zlepšování, tvořivost. - zapojuje se do sportovních akcí školy - velmi aktivní, aktivně se zapojuje do všech činností - pracuje tvořivě - samostatně zvládá úkoly - reprezentuje školu na školních sportovních soutěžích - průměrně aktivní - pracuje tvořivě s občasnými chybami - méně se zapojuje do činností - občas potřebuje pomoc učitele - pasivita - nevyužívá plně svých dovedností - často potřebuje pomoc učitele - pasivita, nezájem - nesamostatný, velmi často potřebuje pomoc učitele - nevyužívá plně svých dovedností Testy, disciplíny: plnění, kvalita, zlepšování se, všeobecná tělesná zdatnost. - 100 – 76 % splněných testů a disciplín k hodnocení - úspěšně rozvíjí svou zdatnost - provedení je kvalitní - celkově se zlepšuje - 75 – 56 % splněných testů a disciplín k hodnocení - ve svých výkonech se výrazně nelepší - menší nedostatky kvality provedení - 55 – 31 % splněných testů a disciplín k hodnocení - ve svých výkonech se nelepší, případně i zhoršuje - kvalita provedení je nedostatečná - 30 % a méně splněných testů a disciplín k hodnocení - ve svých výkonech se zhoršuje - velké nedostatky v kvalitě provedení - časté chyby Docházka a omluvenky, úbor. - docházka je velmi dobrá - omluvenky jsou vždy doložené rodiči - 1-2 x za pololetí zapomene cvičební úbor - docházka je dobrá - omluvenky jsou doložené rodiči, někdy se zpožděním - 3 x za pololetí zapomene cvičební úbor - častěji chybí - omluvenky nemá doložené - 4 – 5 x za pololetí zapomene cvičební úbor - často chybí - omluvenky nemá doložené rodiči - 6 a vícekrát zapomene cvičební úbor Chování, plnění pokynů učitele. - zcela plní pokyny učitele - plně dodržuje pravidla slušného chování - plně dodržuje pravidla fair play - občasné napomínání učitelem - občasné nedostatky ve slušném chování - dodržuje pravidla fair play - časté napomínání učitelem - často porušuje pravidla slušného chování - porušuje pravidla fair play - časté napomínání učitelem - často porušuje pravidla slušného chování - často porušuje pravidla fair play (agresivní chování vůči spolužákům)

Okresní kolo OVOV

Dne 3. 4. 2019 jsme ze zúčastnili okresního kola ODZNAKU VŠESTRANNOSTI. Za tým soutěžili: Z. Furchová, E. Barfusová, K. Egererová, A. Wneková, L. Kalčík, P. Krátký, F. Obešlo, V. Wnek a jako jednotlivci N. Zrůbková, N. Hrubá, B. Šimáčková, M. Matucha, J. Juříček, G. Bečková, F. Maňák, V. Krejčík. Celkově naše škola obsadila 6. místo s 15 308 body. Nejlepší umístění dosáhli: L. Kalčík - 5. místo 2679 bodů P. Krátký - 9. místo 2168 bodů G. Bečková - 4. místo 2500 bodů N. Zrůbková - 4. místo 2036 bodů Z. Furchová - 7. místo 2736 bodů A. Wneková - 8. místo 2722 bodů

Bruslení

Dne 13. 3. jsme zakončili zimu bruslením na zimním stadionu v Sokolově.

Okresní kolo ve šplhu - 2. stupeň

Dne 26. 2. 2019 jsme se zúčastnili okresního kola ve šplhu v Chodově. Celkově se dostavilo 11 škol. Družstvo chlapců skončilo na 10. místě a družstvo dívek na 7. místě. Nejlepší výkony podali Wneková Adéla (7. místo ze 36 - čas 4,28), Vítková Anežka (21. místo ze 36 - čas 6,05) a Rödig Alex (28. místo ze 43 - čas 3,95). Družstvo dívek: Tomášková Eliška, Jirušová Barbora, Wneková Adéla, Vítková Anežka Družstvo chlapců: Rödig Alexandr, Březina Jan, Štercl Václav, Kalčík Ladislav

Poslední lyžování

Poslední lyžování jsme si letos užili na sjezdovkách na Klínovci a na běžkách na Božím Daru. Počasí bylo krásné a teploty přímo jarní.

Spaní ve škole - 6. třída

Poslední školní den před prázdninami jsme si prodloužili společným večerem a spaním ve škole. Navštívili jsme kino v Sokolově a zhlédli filmové představení Alita, bojový anděl. Společně jsme připravili třídu na spaní, povečeři a chvíli si povídali a poslouchali písničky. Ráno jsme zase společně posnídali, poklidili a rozešli se s dobrou náladou do svých domovů natěšeni na týden jarních prázdnin.

Lyžování

Dne 5. a 12. února 2019 jsme vyrazili na lyžařský výcvik na Bublavu. Někteří vyzkoušeli krásně upravené běžecké stopy, někteří pak zase sjezdovky a vleky včetně lanové dráhy. Úplní záčátečníci překonali počáteční obavy a snažili se ze všech sil. Počasí nám přálo, nechybělo ani teplé občerstvení a tak jsme si to všichni užili.

Silový víceboj

Silový víceboj. Chlapci druhého stupně naší školy se zúčastnili soutěže v silovém víceboji v Sokolově v tělocvičně ZŠ v ul. Křižíkova. Hoši si jeli vyzkoušet, jak jsou na tom silově v porovnání s žáky jiných škol. Soutěže se zúčastnila pětičlenná družstva starších i mladších žáků z celkem deseti škol sokolovského okresu. Žáci porovnávali své síly ve čtyřech disciplínách a to trojskoku z místa, hodu medicinbalem, shybech na hrazdě a tlaku na lavici s polovinou vlastní váhy (bench press). Nejlépe se z našich chlapců prezentoval Vojta Krejčík, ostatním se už tolik nedařilo a přesvědčili se, že jejich silové schopnosti nejsou zrovna na vysoké úrovni. Reprezentovali: Starší žáci: Vojtěch Krejčík, Petr Křivka, Michal Tonhauser, Kvído Rada a Tomáš Seidl Mladší žáci: Ladislav Kalčík, Jan Březina, Vít Wnek, Jindřich Krejčík a František Obešlo

Florbal - starší žáci a žákyně

Florbal Starší žáci a žákyně naší školy se zúčastnili okrskového turnaje ve florbale v tělocvičně ZŠ Švabinského v Sokolově. Dívkám se výsledkově nedařilo, i když herně se svým soupeřkám zcela vyrovnaly. Výsledky: ZŠ Lomnice : ZŠ Sokolov, Švabinského 0 : 1 : ZŠ Sokolov, Pionýrů 1 : 4 : ZŠ Nové Sedlo 0 : 2 Sestava: Eliška Barfusová, Zuzana Furchová, Sára Zochová, Lenka Haufová, Karolina Haufová Chlapci se sportovními školami nestačili držet krok a prohráli velkým rozdílem, ale podařilo se jim porazit ZŠ Nové Sedlo. Výsledky: ZŠ Lomnice : ZŠ Sokolov, Švabinského 3 : 12 : ZŠ Sokolov, Pionýrů 1 : 9 : ZŠ Nové Sedlo 4 : 2 Sestava: Jan Schimmer, Petr Křivka, Michal Tonhauser, Vladimír Vondruška, Matyáš Beňo, Vojtěch Krejčík, Filip Maňák