Aktuální doba trvání distanční výuky

Vážení rodiče, doba trvání distanční výuky je aktuálně stanovena do 20. listopadu 2020 včetně. Situace se může měnit, o změně Vás budeme informovat.

Informace pro rodiče a žáky k režimu distanční výuky

Vážení rodiče, dovoluji si Vám připomenout, že narozdíl od jarních měsíců, kdy byla distanční výuka dobrovolná, je v tomto školním roce povinná. Povinnost účastnit se DV (distanční výuky) zahrnuje jak účast na online vyučování, tak i samostatné domácí studium, přípravu, vypracování a včasné odesílání DÚ. Žáci jsou dále povinni být "na příjmu" (MS Teams, mobilní telefony) i v době konzultací pro daný ročník či předmět pro případ, že by se s nimi potřebovali spojit vyučující dalších předmětů. V době odpoledního vyučování (dle rozvrhu) jsou povinni vypracovávat zadanou samostatnou práci v rámci daných předmětů. Rodiče tedy nesou plnou zodpovědnost za účast svých dětí na DV a veškeré povinnosti z ní vyplývající. Způsob omlouvání nepřítomnosti žáků při online výuce zůstává stejný jako při běžném provozu školy. Od pondělí 2. listopadu se budou znalosti žáků opět hodnotit známkami. Děkuji za pochopení a přeji nám všem hodně trpělivosti, síly a optimismu ke zdárnému zvládnutí stávající situace. Mgr. Romana Poupětová, třídní učitelka

Kritéria hodnocení distančního vzdělávánÍ

ČESKÝ JAZYK, DĚJEPIS účast na on-line vyučování, popř. včasná omluva spolupráce s vyučujícím (žák si řekne o pomoc učitelce či asistentce) dodržování termínů odevzdávání úkolů řešení úkolů při samostatné práci (jestli je vidět pokrok žáka) sebehodnocení žáka ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS, FYZIKA včas odevzdané úkoly správnost řešení zadaných úkolů spolupráce s vyučujícím (žák si řekne o pomoc, neví-li si rady, v době konzultací) ANGLICKÝ JAZYK účast na on-line vyučování, popř. včasná omluva spolupráce s vyučujícím (žák si řekne o pomoc učitelce či asistentce) dodržování termínů odevzdávání úkolů ROPE účast na on-line vyučování, popř. včasná omluva spolupráce s vyučujícím (žák si řekne o pomoc učitelce či asistentce) dodržování termínů odevzdávání úkolů

AP Boží Dar - den třetí 9.9.2020

DEN TŘETÍ Ráno po snídani nás čekalo výtvarné tvoření – „Dary Božího Daru“, spojené s procházkou. Na předpřipravenou papírovou paletku jsme si během procházky nalepili vzorky přírodnin z Božího Daru. Po dobrém obědě a chvíle odpočinku nás čekalo překvapení – zábavné odpoledne v parku Nowako. Nejlepší byly jednoznačně motokáry. Také jsme potrénovali obratnost našich těl na různých prolézačkách, trampolínách a skákacích hradech. Odpoledne uteklo jako voda a byl tu opět čas večeře. Večer jsme si vyplnili tradičním zhodnocením dne, hrou Gordický uzel, ze kterého jsme se úspěšně rozvázali. Zasmáli jsme se u hry na grimasy a rozloučili jsme se naší oblíbenou písní. A TĚŠÍME SE NA DEN PŘÍŠTÍ :-)

AP Boží Dar - den druhý 8.9.2020

DEN DRUHÝ Po probuzení a nezbytné ranní hygieně vedly naše kroky úterního rána na snídani. V restauraci nám připravili bohatou snídani ve formě švédských stolů. Po snídani jsme vyrazili společně s našimi prvňáky na exkurzi do stanice zdejší Horské služby. Po přednášce jsme se mohli vyfotit na čtyřkolce i sněžném skútru. Dále jsme zkusili pomocí lana přetahovanou se záchranářským vozidlem. Po tomto výkonu nám vyhládlo a my se těšili na oběd….. Svíčková mňam :-) Po poledním klidu se třídy rozdělily a nás šesťáky čekal „výstup“ na rozhlednu Klínovec. Počasí nám přálo a my se mohli vydat na cestu. Na vyhlídce nedaleko rozhledny nás přivítal mimo jiné i čtyřnohý kamarád, který měl chuť na naši svačinku. Ale neměl šanci J Po zdolání 77 schodů nahoru a 77 schodů dolů jsme se museli občerstvit a tak přišel vhod kelímek čokoládového nápoje. Někteří z nás si koupili turistickou známku do svých deníčku. Následovalo společné foto a cesta zpět. Zdárně jsme došli a stihli večeři. Na minutku přesně. Opět večerní zhodnocení, hry a večerní píseň a rozchod do svých pokojů. COPAK PŘINESE ZÍTŘEK? :-)
Fotografie třídy

Třídní učitel:

Žáci:

 • Běleová Zuzana
 • Brumlíková Barbora
 • Dorschnerová Dominika
 • Dorschnerová Markéta
 • Eisenbruck Nela
 • Hrubá Nikol
 • Cholopovová Šárka
 • Korpášová Štěpánka
 • Krůtová Zuzana
 • Mazanová Daniela
 • Němečková Natálie
 • Pauličová Ellen
 • Šimáčková Barbora
 • Šliková Klára
 • Fous Ondřej
 • Gaudera Tobiáš
 • Kopčák Filip
 • Maňkoš Marek
 • Mareš Matyáš
 • Ptáček Miroslav
 • Renčko Richard
 • Vobůrka Jakub