Kriteria hodnocení v době distanční výuky

KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘI DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Matematika. Hlavním kritériem hodnocení v období distančního vzdělávání je zejména spolupráce, aktivní přístup a snaha žáka. Hodnocení vychází z následujících bodů: Výsledky žáka při prezenční výuce Spolupráce s učitelem Účast na on-line výuce (nebo včasná omluva) V případě neúčasti na on-line výuce zájem o alternativní řešení Osobní angažovanost žáka Při zadávání úkolů jejich plnění a dodržení termínu odevzdání Osobní pokrok a posun žáka ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS, RUSKÝ JAZYK včas odevzdané úkoly správnost řešení zadaných úkolů spolupráce s vyučujícím (žák si řekne o pomoc, neví-li si rady, v době konzultací) DĚJEPIS • aktivita a snaha žáka • spolupráce žáka s vyučujícím • dodržování termínů • účast na on-line výuce (pokud nemohu, včas a řádně se omluvím) • znalosti a pokrok žáka • schopnost požádat vyučujícího o pomoc ČESKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK účast na on-line výuce (povinná; neúčast podmíněna včasnou omluvou) aktivita dodržování zadaných termínů a časů výstupy zadané práce (dosažená úroveň, pokrok) zájem o probírané učivo, témata schopnost dožádání se pomoci či rady vyučující v případě nejasností, neporozumění

Třídní schůzky

Dne 2.9. v 16:00 hod se konají třídní schůzky. Ráda bych pozvala všechny rodiče, budeme se seznamovat s úpravou školního řádu, s legislativou ohledně omlouvání žáků, s povinnostmi souvisejícími s covidem 19 a s informacemi o ŠvP. Děkuji.

...uff konečně:))))

Moji milí sedmáci,( všimli jste si???-raději ještě jednou SEDMÁCI!!!!) -už můj nadpis naznačuje, že tento rok má začátek trochu jiný než minulé roky a budeme doufat, že slovo "jiný" už v této souvislosti nebudeme potřebovat. Moc ráda se totiž na vás koukám, užívám si vaší společnost, mám radost z vašich úspěchů, ráda vás podpořím, když se zrovna nedaří, miluju váš smích a humor a tohle všechno on-line není to pravé ořechové. Věřím, že tento rok si toto vše spolu prožijeme celý rok naživo a moc se na to těším. Chybět nám asi bude jen ranní vyspávání a večerní ponocování, ale za to naše setkávání ve třídě to stojí-co říkáte???? :)))))-dělám,že vaší odpověď neslyším:))). A teď již naplno k novému školnímu roku. Opět jste o rok starší, moudřejší, rozumnější, krásnější, vyšší, plni očekávání, co nového se naučíte, vyzkoušíte a zvládnete- my učitelé se budeme snažit, aby vás učení bavilo a nebylo pro vás jen povinností, ale i zábavou. Po celý rok se společně budeme účastnit různých akcí a začneme hned tento týden čtvrteční již pravidelnou školní olympiádou a druhý týden ŠvP v Jáchymově. Ostatní akce již budeme plánovat společně nebo podle plánu naší školy. Zároveň budeme dále pokračovat v pomoci s učením pomocí projektů Ve škole po škole. Takže moji milí žáci, zitra vás očekávám s úsměvem a pojďme si dát tento rok heslo "TĚŠÍME SE A UŽIJEME SI TO"!!!!!!!!!!!!!!!!! Děkuji tř. uř. Nikola Trojanová a p. asistentka Julie Števíková P:S. - Budete mít i spoustu povinností:)))))
Fotografie třídy

Třídní učitel:

Žáci:

 • Dietlová Nikola
 • Chalupníková Lucie
 • Janecká Tereza
 • Kontová Emily
 • Prouzová Kristyna
 • Růžičková Veronika
 • Ślechtová Anna
 • Tegdová Eliška
 • Veselá Gabriela
 • Zrůbková Naomi
 • Bechyně Jindřich
 • Burda Luděk
 • Furch Václav
 • Hiller Matěj Eduard
 • Juříček Jakub
 • Knedlík Matěj
 • Kocián Ondřej
 • Křivka Filip
 • Matucha Matěj
 • Prouza Kryštof
 • Račák Antonín
 • Ritschel Jan
 • Śťastný Jan
 • Turek Jiří