Úkoly zadané na 6. - 8. dubna - 7. ročník

Český jazyk Mluvnice V rámci tohoto týdne si zopakujeme pravidla shody přísudku s podmětem. K opakování využijte náš výkladový sešit z loňského školního roku, případně si pravidla osvěžte na https://www.mojecestina.cz/article/2008081801-shoda-prisudku-s-podmetem https://www.pravopisne.cz/2009/12/shoda-2/ Na základě tohoto kroku slabě tužkou vyplňte cv. 1 a 2 v učebnici na str. 99. Po vyfotografování a poslání úlohy své doplnění pečlivě vygumujte. Vypracovanou úlohu pošlete do středy 8. dubna 2020 na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz. Sloh Pokračujte v úloze zadané v minulém týdnu (viz http://lomnicezs.cz/clanek/34182/ukoly-zadane-na-30-3-3-4-7-rocnik.html) a napište charakteristiku svého nejlepšího kamaráda. Vypracovanou charakteristiku pošlete formou e-mailu na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz do úterý 7. dubna 2020. Literatura Pro vyšší časovou náročnost úloh výše vám pro tento týden nebudu zadávat úlohu z literatury. Věřím, že i tak trávíte volný čas četbou vám blízkých knih…

Dějepis

Drazí sedmáci, tento týden zopakujte celou kapitolu Lucemburkové, je krásná a důležitá.

Řešení úkolů z 23. 3. z anglického jazyka

27/3a I´m really looking forward to it. Zkutečně se na to těším. You´re kidding! Děláš si srandu! / Kecáš! What´s the problem? Co je za problém? He/She can´t make it. Nezvládne to. Are you having a good time? Užíváš si? Would you like a drink? Chtěl bys pití? Here goes. Jde se na to. 27/5 a - We will clear up the rubbish. b - I will arrange the tables and chairs. c - I will make some sandwiches. d - I will bring some CDs. e - I will serve the drinds. g - We will do the shopping. h - I will be the DJ. Prac. s. 20 / 2: 2. Would you like a drink? 3. What´s the problem? 4. I´d love to. 5. Would you like to dance? 6. Are you having a good time?

Úkoly zadané na 30. 3. - 3. 4. - 7. ročník

Zeměpis Milí sedmáci, úkoly ze zeměpisu, přírodopisu a ruštiny odešlete ke kontrole do konce týdne- 5. dubna mailem - pugnerova.jitka@lomnicezs.cz . K práci si připravte atlas a inernet)) Jako zápis doplňte text- STÁTY EVROPY Koncem minulého století států Evropy přibylo- rozpadlo se Československo, Jugoslávie, Sovětský svaz. Sjednotilo se ale Německo. Většina zemí spolupracuje v EU. V Evropě najdeme 11monarchií, kromě známé Velké Británie je to např. ...... uveď alespoň dalších 7 států ...... Státy Evropy patří k hospodářsky vyspělým, bohatým zemím. Vnitrozemské státy jsou např.- ...... 3x ...... Přímořské země jsou např. ...... 3x ...... Ostrovní stát je ...... 1x ...... Souostrovní stát je ...... 1x ...... K procvičení doporučuji https://www.toporopa.eu/cz/ - Evropské země nebo https://online.seterra.com/cs/vgp/3007. Váš výsledek můžete ofotit a poslat mi ho také. Přírodopis Budou praktická cvičení. Vyražte ven - s rouškou a mobilem. Vyfoťte 3 květy a popište je- je to KVĚT nebo KVĚTENSTVÍ ? KVĚT JEDNOPOHLAVNÝ nebo OBOUPOHLAVNÝ? ROSTLINA JEDNODOMÁ nebo DVOUDOMÁ? je HMYZOSPRAŠNÁ nebo VĚTROSPRAŠNÁ? Jestli víte, připište i jméno rostliny. Př. Podběl- foto nahoře - Květenství - úbor. Květ oboupohlavný, rostlina jednodomá, hmyzosprašná. Nápověda - hmyzosprašné rostliny mají velké květy nebo květenství, jsou barevné, výrazné, voňavé ( něčím ten hmyz nalákat musí, že?). Větrosprašné rostliny tvoří ve většinou jednopohlavných květech velké množství pylu a jsou nenápadné ( např. líska, pamatuje si?), často kvetou předtím, než vyraší listy ( na nich by se pyl zbytečně zadržoval). Je to těžké? Je, ale zkuste to, věřím vám. Ruský jazyk Prosím vás o přepis následujícího textu do sešitu. Navíc podle smyslu doplňte do textu písmeno я nebo a . Při přepisu nezapomeňte na "muří nohu" u písmen М Я А Это Анн- . Это д- д- Ван- . A это Кат- , Д-вид , Зина , Зит-, Зо- . А там Ив-н и Эмм- . Nápověda- pracovní sešit str.27. Už jste objevili klíč na konci sešitu? Dejte si záležet. ДО СВИДАНИЯ! Můžete také kouknout na pár videí Máši a medvěda v ruštině a napsat mi, jestli jste pochytili nová slovíčka nebo fráze- https://www.youtube.com/playlist?list=PLA9875AFE386F71DF Český jazyk Mluvnice prostudovat informace k přísudku na str. 93 a pořízení stručných výpisků do výkladového sešitu vyhledat a slabě podtrhnout přísudky ve cv. 2 na str. 94 prostudovat rámeček na str. 94 věnovaný přísudku slovesnému složenému vyhledat a slabě podtrhnout přísudky ve cv. 1 na str. 94 vyhledání přísudků (podtrhni vlnovkou, případně vypiš do sešitu) ve větách níže Maminka uvařila výbornou svíčkovou omáčku. Bratr se stal lékárníkem. Rozhodl se vyzkoušet nový sport. Martin se chtěl předvést v dobrém světle. Pomoz mi s tím nádobím. Včera jsem navštívila Prahu. Moje sestra Agáta se stala držitelkou řidičského průkazu. Ruda byl bledý jako bílá lilie. Závod startoval Emil Zátopek. Byl jsem často chválen učitelem. Fotografii vypracovaných vět a úspěšnosti při řešení úloh prosím zaslat do středy 1. 4. 2020 na e-mail pomichalova.michaela@lomnicezs.cz. Neváhejte připojit dotazy k nejasnostem či nejistotám při řešení úloh. Sloh prostudovat rámeček na str. 165 věnovaný novému slohovému útvaru charakteristice přečíst si charakteristiku na https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/charakteristiky/ma-milovana-sestra.html#axzz6I4l2eBzG formulovat charakteristiku svého nejlepšího kamaráda Vytvoř si osnovu (úvod – představení kamaráda, stať – popis, povaha, zájmy, vztah k (lidem, práci, zvířatům…), závěr – můj vztah ke kamarádovi) a dodržuj ji při členění textu na odstavce. Vypracovanou charakteristiku pošlete formou e-mailu na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz do úterý 7. dubna 2020. Literatura přečíst úryvek z díla J. Steinbecka Ryzáček v čítance na str. 144 – 148 stručně zachytit obsah přečteného do svého literárního sešitu Fotografii vypracované úlohy mi pošlete formou e-mailu na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz do čtvrtku 2. dubna 2020. Německý jazyk Osvěžení a prohloubení slovní zásoby k tématu rodina na https://www.umimenemecky.cz/prekladatel-rodina/830 - doporučuji mít zapnutý zvuk, nová slovíčka si zapsat do sešitu Theorie. Osvěžení a prohloubení slovní zásoby k tématu škola na https://www.umimenemecky.cz/slovicka-skola-vybaveni-cinnosti/1365?source=dashboardTopicPreviewBox – doporučuji mít zapnutý zvuk, nová slovíčka si zapsat do sešitu Theorie. Procvičování osvojené slovní zásoby k tématu čas na https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php téma čas (pozor ve cvičení je chyba – konec = Ende nikoli Eind) – nová slovíčka si zapsat do sešitu Theorie osvěžení vyjádření časových údajů v němčina prostřednictvím zápisu v sešitu Theorie a videa na https://www.youtube.com/watch?v=rS4AWa3N_mM (do času 2:25) zachycení časových údajů (slovy) do svého sešitu Theorie 5:25 10:30 8:15 14:00 19:45 23:32 18:40 7:50 13:10 20:47 Fotografii vypracovaných vět a úspěšnosti při řešení úloh prosím zaslat do čtvrtku 2. 4. 2020 na e-mail pomichalova.michaela@lomnicezs.cz. Neváhejte připojit dotazy k nejasnostem či nejistotám při řešení úloh. Anglický jazyk Tento týden procvičíme rozdíl mezi will a be going to. Do školního sešitu udělejte zápis: Will x going to Will používáme pro nabízení pomoci. Př. I´ll help you with your bag. (Pomůžu ti s taškou. – Teď jsem se rozhodla.) Be going to používáme pro vyjádření záměru, který je už daný. Př. I am going to help Mike with the homework this afternoon. (Pomůžu dnes odpoledne Mikovi s úkolem. – Už jsme se rozhodla a domluvila předtím.) Procvičení: věty z učebnice z předchozího úkolu str. 27/5 převeďte z nabídky do záměru, tzn. z will do be going to. Př. Layla and Chloe will decorate the room. – Layla and Chloe are going to decorate the room. Pracovní sešit str. 21/4 – Doplňte rozhovor pomocí slov v závorkách, které dejte do správného tvaru (will nebo be going to). Pracovní sešit str. 21/5 – Napište o vašich plánech na příští (letní) prázdniny: Napište pět vět, co jste se rozhodli udělat, tzn. věty s be going to a pět vět o věcech, které si myslíte nebo doufáte, že budete dělat, tzn. věty s will. Ofocený školní a pracovní sešit pošlete opět na můj email. Kdo si chce procvičit slovní zásobu, může na stránkách: https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani.php

Fyzika - test - do 30.3.

Zdravím Vás, prosím všechny žáky (i ty, kteří již odeslali), aby znovu vyplnili test. Test bude hodnocen. Děkuji za pochopení. Zdraví Vás, Pavel Šamšula.

Pro rodiče

Vážení rodiče, na dnešní provozní poradě jsem se dozvěděla, že ne všechny děti plní zadané úkoly. Po návratu do školy, bude posílané učivo přes web považováno za probrané, proto je důležité, aby se děti do online učení zapojily. Prosím zkontrolujte, zda si děti své úkoly plní a děkuji všem rodičům a samozřejmě dětem, kteří se plně zapojují do přípravy. Vydržte a pracujte dál, moc děkuji. Eva Ličková

Dějepis

Tento týden dokonči a zopakuj kapitolu Lucemburkové, Václav IV. uč. stř. 102 - 103, opět udělej stručný zápis. Pokus zodpovědět všechny otázky s modrou tečkou (ústně). Mějte se hezky.

Úkoly zadané na 23. - 27. března 2020 - 7. ročník

Český jazyk Mluvnice Pro ověření uchopení tématu věty jednočlenné, dvojčlenné a větného ekvivalentu, prosím nejprve vypracujte a do středy 25. března 2020 pošlete na e-mail pomichalova.michaela@lomnicezs.cz úkol níže. Rozliš věty jednočlenné (VJ), věty dvojčlenné (VD) a větné ekvivalenty (VE) Zdál se jí podivný sen. Taková náhoda! Včera se pacientovi výrazně ulevilo. Určitě přijdeme. Blýská se. Nenahýbat se z oken! Za dveřmi zazněly dětské krůčky. Nad lesem začíná svítat. Výborně, Jitko. Nebuďte vybíraví. Zatmělo se mu před očima. Maso a uzeniny. V tomto týdnu zahájíme studium tématu základní skladební dvojice, tedy podmětu a přísudku. Svou pozornost budeme nejprve věnovat podmětu. prostudovat rámečky na str. 96 pořídit si stručné (avšak podstatné zachycující) zápisky vyhledat podměty (Po) a slabě je tužkou podtrhnout ve cv. 1/str. 96 prostudovat, co je podmět všeobecný, v rámečku na str. 97 a pořídit si stručné zápisky rozlišit věty s podmětem nevyjádřeným a všeobecným ve cv. 1/str. 97 vyhledat a rovnou čarou podtrhnout podměty ve větách níže Veverka hop na strom. Láďa se stal studentem gymnázia. Hejno čimčarujících vrabců se stalo terčem naší pozornosti. Tvé ano mě velmi překvapilo. Lhát nejlepším přátelům se nevyplácí. Rozdělanou práci musíte všichni bez výjimky dokončit. Kamarád by si chtěl koupit novou kytaru. Stalo se ti něco zlého? Stovky žen a dívek vyrazily na tradiční Avon pochod. V Národním divadle hráli Jiráskovu Lucernu. Turnaj zahajující teď se rozléhalo po celém sportovním areálu. Čas jsou peníze. Fotografie vypracovaného pošlete na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz do pátku 27. března 2020. Sloh S ohledem na délku textu Rozdělat oheň, s nímž budete pracovat v rámci přípravy na literaturu, Vám pro tento týden nebude zadán úkol z oblasti slohu. Literatura seznámit se s osobností Jacka Londona (vyhledat základní informace o životě a díle) přečíst si úryvek Rozdělat oheň (čítanka str. 135 – 142) zodpovědět otázky k textu Proč se muž dostal do svízelné situace? sněžilo a foukal silný vítr nedbal varování zkušených, přecenil své síly měl hlad Jaká opatření musel udělat proti mrazu? Podle čeho muž poznal, že je teplota nižší než -50 °C? Najdi a zapiš větu, v níž je vyjádřeno, co pro něj znamenal oheň. Co mu mohlo zachránit život? Popiš jeho společníka. Jaký byl vztah mezi nimi? Jak na tebe úryvek působil? Fotografie vypracovaného pošlete na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz do čtvrtku 26. března 2020. Německý jazyk vybrat si tři osoby z kartiček ze cv. 17/str. 42 a ve větách je představit (vymyslet jméno, dle obrázku pojmenovat zaměstnání, věk, koníček) zopakovat si už naučené díky souhrnným cvičením v pracovním sešitě str. 12/cv. 19 str. 22/ cv. 14 str. 24/cv. 16 Fotografii vypracovaných úloh pošlete na e-mail pomichalova.michaela@lomnicezs.cz do čtvrtku 26. března 2020. Základy společenského chování V rámci tohoto týdne svou pozornost obrátíme k tématu etikety v telefonním styku. Vaším úkolem bude zodpovědět níže uvedené otázky, přičemž odpovědi můžete formulovat „ze své hlavy“ či s oporou internetových zdrojů. Odpovědi mi pošlete formou e-mailu na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz (v textu, dokumentu v příloze či čitelnou fotografií vypracovaného úkolu) do pátku 27. března 2020. Jak se hlásím do telefonu, přijímám-li hovor? Mohu komukoli (rodině, přátelům, paní učitelce…) telefonovat v jakoukoli hodinu? Jak se zachovám, nepřijímá-li někdo mé volání? Kdy a proč musím upravit hlasitost vyzvánění i hovoru samotného? Jak se zachovám, když dojde k přerušení hovoru? Jaké informace bych nikdy neměl sdělovat do telefonu? Proč? Kdo by měl ukončovat telefonní hovor? Mohu bez souhlasu druhého účastníka nahrávat náš telefonní hovor? Jaká opatření musí být provedena, aby tak mohlo být učiněno? Volná otázka – jaké další informace či zajímavé podněty vím k tématu telefonování. Ruský jazyk- Do konce týdne- 29.3. Doplňte str. 27 v pracovním sešitě a ofocené pošlete ke kontrole. Opakujte si čtení - 10. lekce. K procvičení slovní zásoby můžete pracovat s tímto odkazem: https://www.jazyky-online.info/rustina/obrazkovy-slovnik.php kategorie barvy, zvířata, jídlo,pití, ovoce, zelenina už zvládnete. Přírodopis. Tentokrát bude opakování. Do konce týdne - 29.3. vypracujte odpovědi na otázky a zašlete mailem ke kontrole. Pracujte s učebnicí a internetem. Dejte si záležet! Mail: pugnerova.jitka@lomnicezs.cz Uveď dvě hlavní funkce kořenu rostlin. Popiš základní funkci stonku. Jak se liší stonek bylin a dřevin? Popiš typ stonku STVOL a STÉBLO Jaký význam mají pro rostlinu listy? Nakresli jednoduchý list s čepelí, tvar listu srdčitý, okraj vroubkovaný Vysvětli pojmy JEDNODOMÁ a DVOUDOMÁ ROSTLINA Která část květu chybí v samčím květu? Ve které části květu dochází k oplození? Zeměpis Obyvatelstvo Evropy Do konce týdne - 29.3. Pracujte s internetem, doplňte zápis a zašlete mailem ke kontrole.. Mail: pugnerova.jitka@lomnicezs.cz https://www.ucseonline.cz/zemepis/obyvatelstvo-evropy/ Ve výpiscích určitě uveďte počet obyvatel, hustotu osídlení, nejlidnatější země, hlavní jazykové skupiny a náboženství, trendy vývoje, týkající se evropského obyvatelstva. Anglický jazyk Všechny vás zdravím. Prosím, abyste si zadání z AJ vždy pořádně přečetli, ušetříte práci sobě i mě. Až budete mít vypracovaná všechna cvičení ze školního i pracovního sešitu, opět ofoťte a pošlete na můj email. Přeji hezký týden. V učebnici na str. 26 je příběh, přečtěte si ho a vyhledejte v něm věty ze cvičení 3a (str. 27). které správně spojené přepište do školního sešitu + přidejte překlad vět (kdo si nebude jistý, najde je vzadu v pracovním sešitě). Procvičte v pracovním sešitě str. 20/2 - použijte výrazy z učebnice Do školního sešitu si dále napište "Nabídka pomoci" Budoucí čas "will" používáme i v případě, že někomu nabízíme pomoc (je to také náhlé rozhodnutí). Př. My bag is very heavy - I will help you to carry it. V učebnici na str. 27 ve cvičení 5b jsou jména a obrázky. Jedná se o přípravu večírku. Libovolně přiřaďte jména k obrázkům a vytvořte věty s nabídkou pomoci. Viz příklad z učebnice 1 Layla and Chloe - f We´ll decotate the room for you. Procvičte dále v pracovním sešitě str. 21/3 - napište věty s nabídkou pomoci použitím výrazů z tabulky. Občanská a rodinná výchova ​Heslovitě zapište do sešitu situaci ohledně koronaviru (jednotlivé kroky - opatření, nařízení ...). Uveďte i vaše zhodnocení situace. Vyfocený zápis mi pošlete na e-mail
Fotografie třídy

Třídní učitel:

Žáci:

 • Dušková Karla
 • Jirušová Barbora
 • Kalčíková Natálie
 • Nováková Natálie
 • Renčková Sofia
 • Sedláčková Adéla
 • Tonhauserová Nella
 • Zochová Sára
 • Běle Karel
 • Borák Ondřej
 • Červenka Jakub
 • Götz Radim
 • Hájek Tomáš
 • Harcuba Jan
 • Havránek Jan
 • Huniadvari Tadeáš
 • Kalčík Ladislav
 • Kopička Jakub
 • Krátký Patrik
 • Krejčík Jindřich
 • Potužák Matěj
 • Srkal David
 • Zatloukal Marek