Společné předvánoční chvíle

Pátek 14. prosince se pro nás nesl v duchu společně strávených chvil a seznamování se s naší novou spolužačkou Karin. S ohledem na nepříznivé počasí a neatraktivní nabídku chebského kina Svět jsme upustili od našeho původního plánu zopakovat si loňský nevšední zážitek na Vánočních trzích v Chebu. Což ale neznamená, že bychom si společný program neužili... Nejprve jsme vyrazili do sokolovské arény Topgun Laser Game, kde nás čekali tři hry v nových podmínkách i s novými hudebními tématy, což jsme náležitě ocenili. Následně jsme se vydali do sokolovského kina Alfa, kde jsme zhlédli nový francouzský komediální film Vánoce a spol. Již tradičně jsme využili pestré nabídky občerstvení kina, abychom doplnili kalorie vynaložené při urputném „vraždění“ spolužáků. Společné odpoledne jsme si jako vždy užili a loučili se s od smíchu namoženými břišními svaly.

Poctivě plníme úkoly z adventního kalendáře...

Školní parlament pro nás připravil netradiční adventní kalendář plný neotřelých úkolů, jež máme v rámci tříd společně plnit. Doposud se nám podařilo splnit každý z nich, přičemž nejvíce jsme se pobavili při nácviku společného tanečku. Zvolili jsme si píseň Zima, zima, zima od Hany Zagorové, odpovědnými choreografkami se stala naše děvčata, která jsme bez jakéhokoli odmlouvání poslechli takřka na slovo. Smích a dupot se rozléhal po celé budově druhého stupně, každou minutku skotačení jsme si užívali na maximum. V době největší chumelenice jsme nelenili doslova „vytáhnout“ z auta maminku žáčka prvního stupně, abychom jí potěšili námi vyrobeným přáním. Nelenili jsme využít obědové přestávky k výrobě sněhuláka, k čemuž jsme zvolili inspirace z námětů na vánoční dílny a Zuzkou donesených dřevěných koleček.

Konáme dobro...

Žáci školního parlamentu vyhlásili prosinec měsícem dobrých skutků. Zareagovali jsme na jeho výzvu a při vánočním tvoření si společně lámali hlavu nad tím, jaký dobrý skutek a v čí prospěch bychom provedli. Vymýšlení pomoci a neotřelého dobrého skutku pro nás nebylo úkolem jednoduchým, jelikož jsme v rámci projektu 72 hodin uspořádali celoškolní sbírku obnošeného šatstva, hraček a trvanlivých potravin pro klienty Azylového domu v Sokolově, v loňském roce několikrát navštívili Záchytné zařízení pro opuštěné psy na ranči Vránov, abychom pejsky potěšili nejen naší společností při procházce, ale také různými pamlsky a dárky. Naší pozornosti neunikl projekt Krabice od bot, tedy když děti darují dětem, jehož smyslem a stěžejním úkolem je naplnit krabici od bot dárky pro děti vybrané věkové kategorie. Svou jednoduchostí, ale především svým poselstvím nám doslova uchvátil. Společnými silami jsme naplnili, ba přímo k prasknutí nacpali devět krabic od bot! Trojnásobně jsme tak předčili naše očekávání a stanovený cíl, byť cesta ke splnění znepříjemněna nenadálým odmítavým postojem některých našich spolužáků k pomoci. Nejsme žádnými troškaři, a tak jsme se rozhodli navíc ještě svou návštěvou zpříjemnit předvánoční týden dětem z místní mateřské školky. Áša s Eliškou nelenily a s paní ředitelkou vyjednaly společný program na pondělí 17. prosince 2018. Tento den jsme se v 9:00 hodin vydali s drobnými dárečky do školky, kde nás již toužebně očekávaly děti, které nás svou bezprostředností okamžitě vtáhly do her, stavění z kostek malých i větších, kreslení a společného povídání. Nelenili jsme a navzdory mrazivému počasí jsme vyrazili také na místní zahradu, kde jsme měli možnost oprášit hry, jež jsme si již dlouho nezahráli, vytáhli jsme lopatky, kočárky i autíčka. S dětmi jsme si dle instrukcí paní ředitelky pohráli s „padákem“. Vystavili jsme malého sněhuláka a pořádně se zkoulovali. Dopoledne ve školce jsme si všichni náležitě užili, doslova jsme se vyřádili jako malí a s obrovským nadšením sdíleli poznatky dětí, našich malých kamarádů, že prožili nejlepší den v tomto „školním roce“. Vážíme si ochoty spolupráce kolektivu Mateřské školy v Lomnici a velice děkujeme za vstřícnost a možnost strávení společného času s dětmi. Jsme rádi, že jsme mohli ukázat, že dokážeme myslet také na ostatní, a mohli si užít hřejivého pocitu z odvedených dobrých skutků...

Vánoční dílny v našem podání

Čas vyměřený vánočním dílnám se nám pro letošní školní rok zkrátil na pouhopouhých devět vyučovacích hodin, což však nebylo důvodem pro snížené pracovní úsilí či omezení našich velkolepých výrobních plánů. Na pondělí jsme si naplánovali výrobu vánočních ozdůbek z připravených dřevených koleček, které jsme doslova „vyšperkovali“ vánočními motivy. Naší fantazii se meze nekladly, a tak jsme se vedle malůvek cukrátek, větviček, jesliček a sobíků setkali také z portrétem Griche. Rychlíci nelenili a věnovali drahocenný čas přípravě korků na úterní vyrábění. Všichni jsme se pak vrhli na výrobu korálkových ozdob, s níž nás krok po kroku a se svatou trpělivostí prováděla Áša. Úterní vánoční dílny jsme zasvětili výrobě ozdob z korků. Rozděleni na našich pracovních stanovištích jsme tvořili sněhuláky z korků, přičemž jsme je nelenili vyzdobit klobouky a šálami z dalších materiálů. Navzdory počáteční nechuti a odmítání jsme si již druhý den doslova vynutili čas pro výrobu korálkových ozdob. Středu jsme věnovali výrobě vánočních skřítků, na níž jsme se těšili snad nejvíce. Přestože někteří byli zpočátku skeptičtí, vždyť výroba vánočních dárků z ponožek či starých svetříků zní zvláštně, zabavili a pobavili jsme se jí snad nejvíce. Všechny dny se také nesly v duchu přípravy a tvorby vánoční výzdoby třídních oken, jež se stala předmětem dalšího soutěžení vyhlášeného naším školním parlamentem. Do práce jsme vrhli s chutí a nasazením nám vlastním, a tak jsme si i letošní vánoční dílny užili plnými doušky. Některým z nás šla práce od ruky, jiní raději štěbetali se spolužáky. Společně strávený čas jsme si maximálně užili a radovali se z pohodové atmosféry, která naše tvoření provázela.

Příběhy bezpráví

Žáci 8. a 9. ročníku se v pátek 16. listopadu 2018 prostřednictvím projektového dne zapojili do Příběhů bezpráví pořádaných pod záštitou projektu Jeden svět na školách. Příběhy se v letošním roce tematicky věnovaly osmičkovým výročím, přičemž pozornost blíže směřovaly k událostem února roku 1948, jež stály u zrodu a rozmachu komunistického režimu svírajícího naši zemi po celá čtyři nadcházející desetiletí. V rámci první vyučovací hodiny jsme se věnovali poodhalení únorových událostí, zhlédli jsme organizátory poskytnutý krátký dokument s příznačným názvem Právě se vracím z Hradu, přečetli jsme si vítězný projev tehdejšího premiéra Klementa Gottwalda, ujasnili si události předcházející únorovému týdnu a snažili se porozumět situaci, jíž s sebou únor přinesl. Nelenili jsme a seznámili se také s příběhem Milady Horákové, odsouzené k trestu smrti pro vlastizradu. Následně jsme se přesunuli do Kulturního domu na Březové, kde jsme absolvovali program slam poetry s příznačným názvem „Slavné osmičky“. Šestice „básníků“ nám prezentovala velmi neotřelým, originálním a poutavým způsobem události významných osmičkových roků. Kluci se nelenili pochlubit svou původní tvorbou, u níž jsme až slzeli smíchy. Příjemným zpestřením programu byla možnost hodnotit jednotlivá vystoupení, s radostí jsme uvítali, že zvítězil Tukan, který byl naším jasným favoritem. Po návratu do školy jsme absolvovali přednášku s panem inženýrem Rundem, který se nám snažil osvětlit průběh událostí osmičkových roků na Sokolovsku, neopomněl rovněž pohovořit o práci politických vězňů v uranových dolech v nedalekém Jáchymově. Už teď jsme zvědavi, jaké téma si pro nás organizátoři Příběhů bezpráví připraví pro příští školní rok...

Výstava škol 2018

Ve čtvrtek 11. října 2018 jsme se zapojili nejen do projektu 72 hodin, navštívili jsme také Výstavu středních škol pořádanou na ISŠTE v Sokolově. Hned při příchodu se nás ujala milá studentka, která nás zavedla do prostor kovářské a zámečnické dílny, naší pozornosti neunikly ani prostory dílen automechaniků či obráběčů kovů, kde nás mistři nelenili blíže seznámit s informacemi týkajícími se vzdělávání i praktického výcviku učňů. Využili jsme možnosti nahlédnout do učebny, která nám učarovala 3D tiskárnou i výkladem základních principů, pravidel modelování. Následně jsme využili času k návštěvě tříd vyhrazených prezentacím vybraných středních škol a učilišť z našeho kraje. Nelenili jsme pokládat zvídavé otázky, vyslechnout informace předávané studenty tamních škol, převzít propagační letáky nám lichotících škol či posbírat razítka za účelem získání tajuplné odměny. Přestože jsme někteří byli zklamaní z absence škol, které nám svými obory a nabízenými službami nejvíce imponují, absolvování připraveného programu jsme uvítali a užili si chvíle, kdy jsme mohli nahlédnout pod pokličku naší možné budoucnosti.

Pomáháme potřebným...

I letos jsme se zapojili do celostátního dobrovolnického projektu 72 hodin, v jehož rámci se mohou jacíkoli dobrovolníci pustit do aktivit, kterými pomáhají druhým lidem, přírodě či jejich okolí. Hned v úvodu školního roku jsme pečlivě zvažovali, kterým směrem se bude naše pomoc ubírat. Váhali jsme, zda opět uspořádat sbírku pro čtyřnohé obyvatele Záchytného zařízení pro psy na ranči Vránov, zvelebit okolí naší školy či zaměřit naši pozornost zcela odlišným směrem. Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli uspořádat sbírku ošacení, hraček a trvanlivých potravin pro obyvatele Azylového domu v Sokolově. V rámci první fáze jsme společně vyrobili postery, kterými jsme upozornili na námi připravovanou akci, nelenili jsme rovněž obejít všechny třídy a vyzvat naše spolužáky, aby se spolupodíleli na naší sbírce. Ve čtvrtek 11. října 2018 jsme v rámci dvouhodinové návštěvy sokolovského Azylového domu předali výtěžek naší sbírky paní Damaškové, sociální pracovnici zde již několik let působící, s níž jsme následně diskutovali o sociálních službách poskytovaných v našem městě, principech fungování Azylového domu, pravidlech platných v domě i o klientech, jejich osudech a možnosti jejich dalšího začlenění, uplatnění ve společnosti. Paní Damašková ochotně zodpovídala naše dotazy, provedla nás místnostmi, v nichž jsou uskladněny darované předměty – oblečení, obuv či nádobí. Nechala nás také nahlédnout do jednoho z pokojů určeného klientům ve věku 18 - 26 let, kterým organizace Pomoc v nouzi, o. p. s. pomáhá mimo jiné se začleněním do společnosti po absolvování pobytu v některém z výchovných zařízení. Naše pocity po návštěvě byly velmi rozporuplné, takřka nikdo z nás neodcházel s úsměvem na rtech, hlavou se nám proháněly nepříjemné myšlenky na klienty i uvědomění si, jak snadno se člověk může dostat situace, kdy potřebuje pomoc v nouzi… Děkujeme všem, kdo nám pomohl sbírku zrealizovat!

Naše pomoc Honzíkovi...

V uplynulém týdnu jsme měli tu čest předat výsledky námi pořádané celoškolní sbírku víček pro Honzíka Šnajdra. Před dvěma lety jsme společnými silami zvolili projekt, který bychom rádi podpořili. Na popud vedení školy jsme se rozhodli oslovit i ostatní spolužáky, vytvořili jsme tak informační plakáty a rozvěsili je po všech budovách naší školy. Díky tomu se k nám v uplynulých dvou letech dostávala víčka nejen od našich rodin, ale také od příbuzných a přátel našich spolužáků i od dalších obyvatel Lomnice. Minulý týden jsme Honzíkovu tatínkovi předali několik pytlů po okraj naplněných plastovými víčky a dalšími plastovými předměty! Věříme, že Honzíkovi pomohou a přispějí k zakoupení potřebných pomůcek či zkvalitnění Honzíkova života jakoukoli jinou cestou. Ve sbírce již Honzíkova rodina s ohledem na ekonomickou a časovou náročnost výkupu víček nepokračuje. Bližší informace o možných cestách pomoci Honzíkovi a jeho rodině jsou dostupné na webových stránkách http://www.pomocprohonzika.cz/ či na facebookovém účtu Honzík www.pomocprohonzika.cz. Děkujeme všem spolužákům, rodičům i přátelům školy za pomoc a spolupráci na našem projektu.

2. školympiáda v našem podání

Ve středu 19. září 2018 jsme se více než aktivně zapojili do 2. školympiády, na jejíž organizaci se část naší třídy přímo podílela. Po slavnostním uvedení a společném zpěvu „hymny školympiády“ jsme se vydali na připravená sportoviště a stanoviště, kde jsme pod taktovkou vybraných žáků naší a 9. třídy absolvovali různorodé atletické disciplíny, přičemž nám navzdory nestálému počasí nechyběly úsměvy na tvářích ani odhodlání podat ty nejlepší výkony. Jako první nás čekal běh na 60 m, následoval překážkový běh, střelba na cíl, skok daleký, triatlon, trojskok, hod basketbalovým míčem a v neposlední řadě orientační běh. Jelikož jsme šikovní a sportovně nadaní (;-)), zvládli jsme všechny olympijské disciplíny před stanoveným limitem, a tak jsme si neváhali dopřát svačinu a krátkou reflexi uplynulých aktivit v naší třídě. Nelenili jsme a pomohli paní učitelce Matuchové s přípravou sladkých odměn pro všechny soutěžící. A kdo si v jednotlivých disciplínách vedl nejlépe? Jednoznačným „sporťákem“ naší třídy se stal Vojta, který obsadil prakticky ve všech disciplínách první místo, barvy děvčat hrdě obhajovala Lenka. Velmi dobře si vedli také Walter, Honza a Adam. Bez ohledu na úspěchy a výsledné časy, vzdálenosti a proměněné střely jsme si všichni společný den užili naplno, v křečích a slzách vyvolaných záchvaty smíchu. Sladká odměna v podobě námi oblíbených bonbonů a lízátek byla jen třešinkou na pomyslném dortu. Děkujeme za možnost přežití tak skvělého dne a těšíme se zase příští rok...

Pozvánka na třídní schůzky 8. třídy

Vážení rodiče, srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se konají ve středu 12. září 2018 od 16:00 hodin v naší třídě. Připomeneme si důležité body školního řádu, využívání systému Bakaláři a pohovoříme o plánovaných akcích, na něž se v průběhu tohoto školního roku můžeme těšit. Dopřejeme si také prostoru k řešení třídnických záležitostí a zodpovězení Vašich případných dotazů. Pohovoříme také o reprezentování zákonných zástupců ve Školské radě ZŠ Lomnice či Vaši případnou spolupráci se zvoleným zástupcem v nadcházejícím období. Těším se na společné setkání. Mgr. M. Pomichalová