Příběhy bezpráví

Žáci 8. a 9. ročníku se v pátek 16. listopadu 2018 prostřednictvím projektového dne zapojili do Příběhů bezpráví pořádaných pod záštitou projektu Jeden svět na školách. Příběhy se v letošním roce tematicky věnovaly osmičkovým výročím, přičemž pozornost blíže směřovaly k událostem února roku 1948, jež stály u zrodu a rozmachu komunistického režimu svírajícího naši zemi po celá čtyři nadcházející desetiletí. V rámci první vyučovací hodiny jsme se věnovali poodhalení únorových událostí, zhlédli jsme organizátory poskytnutý krátký dokument s příznačným názvem Právě se vracím z Hradu, přečetli jsme si vítězný projev tehdejšího premiéra Klementa Gottwalda, ujasnili si události předcházející únorovému týdnu a snažili se porozumět situaci, jíž s sebou únor přinesl. Nelenili jsme a seznámili se také s příběhem Milady Horákové, odsouzené k trestu smrti pro vlastizradu. Následně jsme se přesunuli do Kulturního domu na Březové, kde jsme absolvovali program slam poetry s příznačným názvem „Slavné osmičky“. Šestice „básníků“ nám prezentovala velmi neotřelým, originálním a poutavým způsobem události významných osmičkových roků. Kluci se nelenili pochlubit svou původní tvorbou, u níž jsme až slzeli smíchy. Příjemným zpestřením programu byla možnost hodnotit jednotlivá vystoupení, s radostí jsme uvítali, že zvítězil Tukan, který byl naším jasným favoritem. Po návratu do školy jsme absolvovali přednášku s panem inženýrem Rundem, který se nám snažil osvětlit průběh událostí osmičkových roků na Sokolovsku, neopomněl rovněž pohovořit o práci politických vězňů v uranových dolech v nedalekém Jáchymově. Už teď jsme zvědavi, jaké téma si pro nás organizátoři Příběhů bezpráví připraví pro příští školní rok...

Výstava škol 2018

Ve čtvrtek 11. října 2018 jsme se zapojili nejen do projektu 72 hodin, navštívili jsme také Výstavu středních škol pořádanou na ISŠTE v Sokolově. Hned při příchodu se nás ujala milá studentka, která nás zavedla do prostor kovářské a zámečnické dílny, naší pozornosti neunikly ani prostory dílen automechaniků či obráběčů kovů, kde nás mistři nelenili blíže seznámit s informacemi týkajícími se vzdělávání i praktického výcviku učňů. Využili jsme možnosti nahlédnout do učebny, která nám učarovala 3D tiskárnou i výkladem základních principů, pravidel modelování. Následně jsme využili času k návštěvě tříd vyhrazených prezentacím vybraných středních škol a učilišť z našeho kraje. Nelenili jsme pokládat zvídavé otázky, vyslechnout informace předávané studenty tamních škol, převzít propagační letáky nám lichotících škol či posbírat razítka za účelem získání tajuplné odměny. Přestože jsme někteří byli zklamaní z absence škol, které nám svými obory a nabízenými službami nejvíce imponují, absolvování připraveného programu jsme uvítali a užili si chvíle, kdy jsme mohli nahlédnout pod pokličku naší možné budoucnosti.

Pomáháme potřebným...

I letos jsme se zapojili do celostátního dobrovolnického projektu 72 hodin, v jehož rámci se mohou jacíkoli dobrovolníci pustit do aktivit, kterými pomáhají druhým lidem, přírodě či jejich okolí. Hned v úvodu školního roku jsme pečlivě zvažovali, kterým směrem se bude naše pomoc ubírat. Váhali jsme, zda opět uspořádat sbírku pro čtyřnohé obyvatele Záchytného zařízení pro psy na ranči Vránov, zvelebit okolí naší školy či zaměřit naši pozornost zcela odlišným směrem. Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli uspořádat sbírku ošacení, hraček a trvanlivých potravin pro obyvatele Azylového domu v Sokolově. V rámci první fáze jsme společně vyrobili postery, kterými jsme upozornili na námi připravovanou akci, nelenili jsme rovněž obejít všechny třídy a vyzvat naše spolužáky, aby se spolupodíleli na naší sbírce. Ve čtvrtek 11. října 2018 jsme v rámci dvouhodinové návštěvy sokolovského Azylového domu předali výtěžek naší sbírky paní Damaškové, sociální pracovnici zde již několik let působící, s níž jsme následně diskutovali o sociálních službách poskytovaných v našem městě, principech fungování Azylového domu, pravidlech platných v domě i o klientech, jejich osudech a možnosti jejich dalšího začlenění, uplatnění ve společnosti. Paní Damašková ochotně zodpovídala naše dotazy, provedla nás místnostmi, v nichž jsou uskladněny darované předměty – oblečení, obuv či nádobí. Nechala nás také nahlédnout do jednoho z pokojů určeného klientům ve věku 18 - 26 let, kterým organizace Pomoc v nouzi, o. p. s. pomáhá mimo jiné se začleněním do společnosti po absolvování pobytu v některém z výchovných zařízení. Naše pocity po návštěvě byly velmi rozporuplné, takřka nikdo z nás neodcházel s úsměvem na rtech, hlavou se nám proháněly nepříjemné myšlenky na klienty i uvědomění si, jak snadno se člověk může dostat situace, kdy potřebuje pomoc v nouzi… Děkujeme všem, kdo nám pomohl sbírku zrealizovat!

Naše pomoc Honzíkovi...

V uplynulém týdnu jsme měli tu čest předat výsledky námi pořádané celoškolní sbírku víček pro Honzíka Šnajdra. Před dvěma lety jsme společnými silami zvolili projekt, který bychom rádi podpořili. Na popud vedení školy jsme se rozhodli oslovit i ostatní spolužáky, vytvořili jsme tak informační plakáty a rozvěsili je po všech budovách naší školy. Díky tomu se k nám v uplynulých dvou letech dostávala víčka nejen od našich rodin, ale také od příbuzných a přátel našich spolužáků i od dalších obyvatel Lomnice. Minulý týden jsme Honzíkovu tatínkovi předali několik pytlů po okraj naplněných plastovými víčky a dalšími plastovými předměty! Věříme, že Honzíkovi pomohou a přispějí k zakoupení potřebných pomůcek či zkvalitnění Honzíkova života jakoukoli jinou cestou. Ve sbírce již Honzíkova rodina s ohledem na ekonomickou a časovou náročnost výkupu víček nepokračuje. Bližší informace o možných cestách pomoci Honzíkovi a jeho rodině jsou dostupné na webových stránkách http://www.pomocprohonzika.cz/ či na facebookovém účtu Honzík www.pomocprohonzika.cz. Děkujeme všem spolužákům, rodičům i přátelům školy za pomoc a spolupráci na našem projektu.

2. školympiáda v našem podání

Ve středu 19. září 2018 jsme se více než aktivně zapojili do 2. školympiády, na jejíž organizaci se část naší třídy přímo podílela. Po slavnostním uvedení a společném zpěvu „hymny školympiády“ jsme se vydali na připravená sportoviště a stanoviště, kde jsme pod taktovkou vybraných žáků naší a 9. třídy absolvovali různorodé atletické disciplíny, přičemž nám navzdory nestálému počasí nechyběly úsměvy na tvářích ani odhodlání podat ty nejlepší výkony. Jako první nás čekal běh na 60 m, následoval překážkový běh, střelba na cíl, skok daleký, triatlon, trojskok, hod basketbalovým míčem a v neposlední řadě orientační běh. Jelikož jsme šikovní a sportovně nadaní (;-)), zvládli jsme všechny olympijské disciplíny před stanoveným limitem, a tak jsme si neváhali dopřát svačinu a krátkou reflexi uplynulých aktivit v naší třídě. Nelenili jsme a pomohli paní učitelce Matuchové s přípravou sladkých odměn pro všechny soutěžící. A kdo si v jednotlivých disciplínách vedl nejlépe? Jednoznačným „sporťákem“ naší třídy se stal Vojta, který obsadil prakticky ve všech disciplínách první místo, barvy děvčat hrdě obhajovala Lenka. Velmi dobře si vedli také Walter, Honza a Adam. Bez ohledu na úspěchy a výsledné časy, vzdálenosti a proměněné střely jsme si všichni společný den užili naplno, v křečích a slzách vyvolaných záchvaty smíchu. Sladká odměna v podobě námi oblíbených bonbonů a lízátek byla jen třešinkou na pomyslném dortu. Děkujeme za možnost přežití tak skvělého dne a těšíme se zase příští rok...

Pozvánka na třídní schůzky 8. třídy

Vážení rodiče, srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se konají ve středu 12. září 2018 od 16:00 hodin v naší třídě. Připomeneme si důležité body školního řádu, využívání systému Bakaláři a pohovoříme o plánovaných akcích, na něž se v průběhu tohoto školního roku můžeme těšit. Dopřejeme si také prostoru k řešení třídnických záležitostí a zodpovězení Vašich případných dotazů. Pohovoříme také o reprezentování zákonných zástupců ve Školské radě ZŠ Lomnice či Vaši případnou spolupráci se zvoleným zástupcem v nadcházejícím období. Těším se na společné setkání. Mgr. M. Pomichalová

Mým drahým osmákům...

Mí nejdražší žáčci, je až neuvěřitelné s jakou rychlostí a nemilosrdností je ukrajován čas vyměřený letošním letním prázdninám… Věřím, že jich do posledních okamžiků užíváte na maximum a nesou se výhradně v duchu pohodové atmosféry, odpočinku a nezapomenutelných zážitků ve společnosti vašich nejbližších. Čerpejme ještě sil i slunečních paprsků, těšme se však rovněž na okamžik, kdy vstoupíte do budovy školy jako žáci osmého ročníku. Vždyť nás i v letošním školním roce čeká mnoho společných zážitků, dobrodružství a především odhalování nových informací, poznatků... Setkáme se v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin v naší třídě, přičemž v tento den společně strávíme jednu vyučovací hodinu, jíž vyplníme povídáním o prázdninových zážitcích, novinkách a zajímavostech, které se v uplynulých měsících udály a které by rozhodně neměly uniknout našim slechům. Ani letos nebude pro první společný den třeba ničeho jiného než dobré nálady a prořízlé pusy… Program následujících dní se bude sestávat ze společných aktivit, přípravy a plánování nového školního roku, k čemuž nám bude vymezen čas od 8:00 do 11:40. Kromě řádné svačiny bude třeba již přibalit přezůvky, psací potřeby, poznámkový blok, spoustu energie a dobré nálady. V závěru prvního školního týdne se můžete těšit rovněž na školní olympiádu, k níž si více povíme v průběhu společných dní. Tak tedy v pondělí pravou nohou a s úsměvem na tváři... Těší se na vás M. Pomichalová a P. Cholopovová
Fotografie třídy

Třídní učitel:

Žáci:

 • Barfusová Eliška
 • Dorschnerová Michaela
 • Furchová Zuzana
 • Haufová Karolína
 • Haufová Lenka
 • Juríková Sára
 • Kešnerová Kateřina
 • Lídlová Lucie
 • Vítková Anežka
 • Berko Matěj
 • Brandl Walter
 • Heinisch Martin
 • Hrůza Lukáš
 • Krejčík Vojtěch
 • Maňák Filip
 • Matiska Martin
 • Pilát Ondřej
 • Polívka Matěj
 • Pospěch Jan
 • Rödig Alex
 • Rozmuš Adam
 • Štercl Václav