Kritéria hodnocení při distančním vzdělávání

účast na on-line výuce (nebo včasná omluva) spolupráce s učitelem dodržení termínů a časů zadaných úkolů sebehodnocení žáka v případě neúčasti žáka na on-line výuce, snaha o doplnění a přiblížení učiva ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS, RUSKÝ JAZYK včas odevzdané úkoly správnost řešení zadaných úkolů spolupráce s vyučujícím (žák si řekne o pomoc, neví-li si rady, v době konzultací) ČESKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK účast na on-line výuce (povinná; neúčast podmíněna včasnou omluvou) aktivita dodržování zadaných termínů a časů výstupy zadané práce (dosažená úroveň, pokrok) zájem o probírané učivo, témata schopnost dožádání se pomoci či rady vyučující v případě nejasností, neporozumění

Olympijský běh

Ve středu 16. září jsme sportovali při olympijském běhu. Pokračováním bylo plnění olympijského kvízu ve skupinách. Vítězem byl každý a všichni dostali sladkou odměnu :):):).

Škola v přírodě Jáchymov

Nový školní rok jsme zahájili školandou v Jáchymově. S chutí jsme se vydali vstříc novým zážitkům, ale i učení. Přestože konec byl nestandartní, myslím, že jsme si to všichni moc užili.

Mým drahým osmákům

Naši milí osmáci, prázdniny se blíží ke konci a nás čeká další společný rok. Setkáme se v úterý 1. 9. v 8:00 hod. v naší třídě, kde společně strávíme jednu vyučovací hodinu. Následující den bude výuka končit v 11:40h a ve vymezených hodinách se budeme věnovat rozdávání učebnic a upevníme si školní řád, prostor dáme i zážitkům z prázdnin. Ve čtvrtek se uskuteční "školympiáda" - nezapomeňte doma sportovní oblečení, vhodnou obuv, velkou svačinu a hlavně dobrou náladu, předpokládaný konec je v 12:35h. Poslední den prvního týdne se budeme do 11:40 věnovat třídnickým záležitostem, zformulujeme si i nová třídní pravidla. Nesmírně se na Vás těším a věřím, že si ten náš společný čas užijeme :) :) :) Vaše třídní učitelka Eva Ličková

Třídní schůzky

Vážení rodiče, vítám Vás v novém školním roce a srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se konají 2. září od 16:00h. Stěžejním bodem schůzek bude seznámení s novými pravidly omlouvání žáků a úpravami školního řádu, pobavíme se také o škole v přírodě a dalších. Těším se na shledání Eva Ličková
Fotografie třídy

Třídní učitel:

Žáci:

 • Dušková Karla
 • Jirušová Barbora
 • Kalčíková Natálie
 • Letmajerová Annemarie
 • Renčková Sofia
 • Sedláčková Adéla
 • Tonhäuserová Nella
 • Zochová Sára
 • Běle Karel
 • Borák Ondřej
 • Götz Radim
 • Hájek Tomáš
 • Harcuba Jan
 • Havránek Jan
 • Huniadvari Tadeáš
 • Kalčík Ladislav
 • Kopička Jakub
 • Krátký Patrik
 • Krejčík Jindřich
 • Potužák Matěj
 • Srkal David
 • Zatloukal Marek