Sebehodnocení ČJ, D, NJ

V rámci tohoto týdne nás již nečekají žádné úkoly, o to více se však budeme zamýšlet nad tím, jak se nám dařilo a co jsme si z distanční výuky odnesli… Prosím, věnujte chvilku zamyšlení nad otázkami níže. Své odpovědi mi pošlete na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz do úterý 16. 6. 2020, abych s jejich oporou uzavřela vaši klasifikaci. 1) Jak se ti dařilo při plnění úkolů? 2) Plnil jsi úkoly samostatně či s dopomocí (spolužáků, kamarádů, rodičů či internetových zdrojů)? 3) V kterém učivu jsi si jistý? 4) V kterém naopak jistoty postrádáš, potřebuješ jej tedy více přiblížit či znovu vysvětlit? 5) Jaké úlohy, témata či oblasti ti nečinily potíže? 6) Jaké úkoly pro tebe byly naopak náročné? 7) Co ti distanční výuka dala? Co ses naučil, jaké dovednosti jsi rozvinul? 8) Jakou známkou by ses ohodnotil na vysvědčení? Své tvrzení odůvodni, doplň vhodnými argumenty. 9) Co ti v rámci naší spolupráce vyhovovalo? 10) Co by bylo potřeba zlepšit, pozměnit, aby se ti pracovalo lépe? Své odpovědi rozepište do vět, buďte co nejkonkrétnější a používejte argumentů dokládajících vaše tvrzení. Sebehodnocení pište za každý úkol zvlášť, ať splní svůj účel ;-).

Sebehodnocení Chemie a Fyzika

Milí deváťáci, prosím o zaslání sebehodnocení vaší dosavadní práce v nouzovém stavu (dodržování termínů, píle, snaha, samostatnost). Jakou známku očekáváš na vysvědčení a proč? Vaše práce mi pošlete na lickova.eva@lomnicezs.cz do úterý 16. června 2020. Děkuji za spolupráci.

Zeměpis, přírodopis, ruský jazyk 1. - 5.6., řešení

PŘÍRODOPIS Která dvě pohoří v západních Čechách jsou sopečného původu? České středohoří, Doupovské hory. Kterými horninami jsou tvořena? Čedič, znělec. Která důležitá surovina vznikla ve třetihorních močálech Sokolovské a Mostecké pánve a z čeho vznikla? Hnědé uhlí, vzniklo zejména z rašeliny, dřevní hmoty je málo. Odlišujte černé uhlí, to je prvohorní. ZEMĚPIS Kdy a kde vznikla první cestovní kancelář a jak se jmenovala? 19. století, v Anglii, jmenovala se Thomas Cook Která je první ( a stále fungující ) naše cestovka? ČEDOK – Česká dopravní kancelář RUSKÝ JAZYK Tázací zájmena a jejich koncovky jste zvládli velmi dobře, případné chyby jsem psala do osobních mailů.

Řešení z anglického jazyka . 1. - 5. 6. Horová

Odpovědi na otázky: 1. It was twenty past five. 2. He was waiting for somebody. 3. She came at twenty-five to six / fifteen minutes later. 4. He behaved quite rude and impolite. 5. They were arguing about a TV programme. 6. The TV exploded. 7. He decided to buy a new TV. 8. He didn´t buy the TV, because he couldn´t afford it. 9. He tried to sell his pictures. 10. No, he wasn´t. 11. He played theatre for kids. 12. Yes, they did. 13. Yes, he did. 14. She came to pick up the LP. 15. He switched on the singing programme. 16. Because he couldn´t stand it. 17. Yes, he was.

Úkoly zadané na 8. - 12. června 2020 - 9. ročník

Český jazyk 9 V pondělí čekají některé naše spolužáky přijímací zkoušky, a tak si dopřejeme volnější režimu, abychom jim mohli o to intenzivněji držet palce… Svou pozornost zaměříme pouze k úkolu z minulého týdne, přesněji tvorbě projevu k příležitosti našeho společného rozloučení a slavnostního předání vysvědčení. Termín společného rozloučení jej nám již znám, je tedy namístě připravit se nejen po stránce psychické, ale také… S oporou internetových zdrojů se seznam s náležitostmi projevu. Připrav projev, který by bylo hodno přednést za vaši třídu při slavnostním předání vysvědčení. Inspiraci můžeš samozřejmě hledat na internetových zdrojích, avšak neopomeň být autentický, vycházet ze své zkušenosti a svých dojmů… Vaše práce budeme sdílet v naší skupince, společným úsilím tak dáme vzniknout perfektnímu projevu. Fotografii svých prací mi pošlete do středy 10. června 2020 na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz . Ve čtvrtek 11. června 2020 je všichni sdílejte v naší skupince, věnujte chvilku četbě prací svých spolužáků. V dalším týdnu si vyhradíme prostor pro „burzu nápadů“, sestavíme společnými silami top projev a zvolíme mluvčí/ho. Těším se na vaše práce. S případnými dotazy se na mě neváhejte kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailu či zprávy. Dějepis 9 Čeká nás poslední „hodina“ dějepisu, nahlédneme tedy na nejnovější dějiny naší země. Prostudujte si Jak to bylo dál… v učebnici na str. 142. Pořiďte si stručný zápis zjištěného. S oporou internetových zdrojů vyhledejte důležité mezníky a události, které výrazně ovlivnily naši novodobou historii. Zapište alespoň pět informací do svého sešitu. Fotografii své práce mi pošlete do pátku 12. června 2020 na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz. Německý jazyk 9 V tomto týdnu pokračujte v tvorbě projektu, díky němuž se vydáme na cestu po Německu. Dle níže uvedeného seznamu zaměřte pozornost na danou spolkovou zemi Německa. Vyhledejte a na projekt formátu A3 zpracujte informace o dané zemi se zaměřením na turistické cíle, tedy místa (pamětihodnosti či přírodní krásy), která by stálo za to navštívit. Zachyťte také zajímavosti, významné rodáky, typické výrobky… Vaší fantazii se meze nekladou… Land Baden-Württemberg – Eliška Freistaat Bayern – Filip Land Brandenburg – Karin Freie Hansestadt Bremen - Lenka Freie und Hansestadt Hamburg - Kája Land Hessen - Alex Land Mecklenburg-Vorpommern - Honza Land Niedersachsen - Vojta Land Nordrhein-Westfalen – Martin Land Rheinland-Pfalz - Vašek Saarland - Lukáš Freistaat Sachsen – Lucka volné země k případné výměně… Land Sachsen-Anhalt Land Schleswig-Holstein Freistaat Thüringen Fotografii své práce pošlete do čtvrtku 11. června 2020 na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz . S případnými dotazy se na mě neváhejte kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailu či zprávy. Anglický jazyk Tento týden posílám už poslední úkoly a i ty, věřím, vám moc času nezaberou :o). Odpovězte na následující otázky. Ke každé otázce napiš tři věty: What do you usually do on summer holiday? (Co obvykle děláš o letních prázdninách?) What do you have to do on summer holiday? (Co musíš o letních prázdninách dělat?) What did you do last summer holiday? (Co jsi dělal loňské letní prázdniny?) What would you like to do on summer holiday? (Co bys chtěl dělat o letních prázdninách?) What are you going to do on summer holiday? (Co se chystáš dělat o letních prázdninách?) Odpovězte na všech pět následujících otázek (česky): Jak se hodnotíš za období dálkového učení? Odůvodni. (Proč? Jak jsi plnil zadané úkoly? Odevzdal jsi vždy včas? Splnil jsi všechny úkoly?) Co si myslíš, že dostaneš za známku za toto pololetí? Odůvodni. (Proč si myslíš, že dostaneš takovou známku?) Vypracované úkoly označte opět datem zadání (8. 6.) a pošlete do pátku 12. 6. RUSKÝ JAZYK, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS Milí deváťáci, vaše práce očekávám do pátku 12.6. na mailu pugnerova.jitka@lomnicezs.cz RUSKÝ JAZYK Vyplňte v pracovním sešitě str. 100 závěrečnou anketu PŘÍRODOPIS Tento týden se podíváme na čtvrtohory, éru, ve které žijeme. Jak ovlivnila naše území, shlédnete ve videu: Na vysvětlenou: SPRAŠE jsou půdy, naváté ve čtvrtohorách silnými větry. GLACIÁL je doba ledová INTERGLACIÁL je doba meziledová. Během čtvrtohor se vystřídalo několik glaciálů a interglaciálů. https://www.youtube.com/watch?v=s0WhvdWM03A Odpovězte stručně na otázky: Do kterých oblastí ČR zasáhl ve čtvrtohorách pevninský ledovec? Která naše pohoří měla ve čtvrtohorách své horské ledovce? Kteří velcí savci žili v té době na našem území? Kolik jezer ledovcového původu najdeme na Šumavě? Jmenuj jedno. ZEMĚPIS Čeká vás poslední kapitola- Globální změny klimatu. V učebnici si přečtěte str. 106 – 110 a s pomocí textu vypracujte pracovní list: Rozděl následující plyny do skupin: Metan - freony - vodní pára - chladící plyny - oxid uhličitý - oxid dusný SKLENÍKOVÝ EFEKT: OZÓNOVÁ DÍRA: Také vás žádám o zhodnocení vašeho domácího samostudia, a to do neděle 14.6. Zpracujte, prosím, následující otázky: -Jak se hodnotíš za období dálkového učení a proč tak odpovídáš + zdůvodnění? ( Nasazení, včasné odevzdání, odevzdal jsi všechny úkoly…) -Jakou známku očekáváš za toto pololetí + zdůvodnění? - Jak hodnotí tvou práci během karantény rodiče? -Který typ úloh ti během domácího studia vyhovoval nejvíce a který nejméně? První dva body vypracujte pro každý předmět, další dva stačí zhodnotit kompletně za zeměpis, přírodopis, popř. ruský jazyk. Fyzika V učebnici na str. 114-120 si prostudujte látku na téma zánik hvězd a galaxie. Přikládám zápis. V chemii máme hotovo, takže tento týden jen fyzika. Všem, které čeká přijímací zkouška držím palce. Zápis: Zánik hvězd hvězdy s hmotností menší nebo stejnou jako Slunce - bílí trpaslíci - postupně vyhasíná - černý trpaslík hvězdy s hmotností větší než Slunce - neutronové hvězdy (nesmršťují se) nejhmotnější - zhroutí se - černá díra Galaxie seskupení hvězd, plynu, prachu podle tvaru: eliptické, spirální, nepravidelné naše Galaxie = spirální s příčkou pro vzdálenosti hvězd a galaxií používáme jednotky - světelný rok, paprsek (pc) = o něco větší než 3 svět. roky (3,26 svět. roku) Matematika Dobrý den, zopakujeme si povrch koule (vzorec M2 - str.26) M2 - 27/10 ( nápověda: ze vzorce pro obvod kruhu vypočítej poloměr kruhu - ten je shodný s poloměrem koule, tedy míče) DOPORUČUJI POUŽÍT KALKULAČKU!!!

RUSKÝ JAZYK, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS-řešení 25. - 29.5.

Vaše úvahy a argumenty k dopravě a životnímu prostředí byly většinou věcné, řídili jste se většinou učebnicí, někteří přidali i vlastní postřeh. Pracovní sešit v RJ jste zvládli velmi dobře. Přírodopis - nejsem si jistá, jestli jste shlédli celé video: Které horniny se u nás z druhohor dochovaly? Pískovce, opuky, slínovce Zkameněliny kterých organismů z druhohor lze u nás nalézt? Mořské houby, žraloci, rejnoci, ústřice, koráli. Ze které lokality pochází jediný nález fosílie dinosaura u nás? Mezolezy a Nová Lhota u Kutné Hory Která chráněná území na našem území jsou tvořena druhohorními pískovci? NP České Švýcarsko, CHKO Broumovsko, Kokořínsko, Teplicko – adršpašské skály

Úkoly zadané na 1. - 5. června - 9. ročník

Český jazyk 9 Mluvnice V rámci tohoto týdne uzavřeme své studium skladby… Zodpovězte všechny otázky v rámečku na str. 142. Své odpovědi zaznamenejte do výkladového sešitu. Fotografii svých prací mi pošlete do středy 3. června 2020 na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz . Literatura Čeká nás seznámení s dalším významným literátem… S oporou internetových zdrojů se seznam se životem a dílem Bohumila Hrabala. Proveď stručný zápis zjištěného do svého sešitu. Uveď, která z jeho děl byla zfilmována. Kdo za jejich filmováním stál? Dočkaly se filmy nějakých ocenění? Zapiš, které dílo je i tobě díky filmovému zpracování známé a jaký je tvůj názor na něj. Fotografii svých prací mi pošlete do čtvrtku 4. června 2020 na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz . Sloh Termín společného rozloučení jej nám již znám, je tedy namístě připravit se nejen po stránce psychické, ale také… S oporou internetových zdrojů se seznam s náležitostmi projevu. Připrav projev, který by bylo hodno přednést za vaši třídu při slavnostním předání vysvědčení. Inspiraci můžeš samozřejmě hledat na internetových zdrojích, avšak neopomeň být autentický, vycházet ze své zkušenosti a svých dojmů… Vaše práce budeme sdílet v naší skupince, společným úsilím tak dáme vzniknout perfektnímu projevu. Fotografii svých prací mi pošlete do středy 10. června 2020 na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz . S případnými dotazy se na mě neváhejte kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailu či zprávy. Dějepis 9 Blížíme se do finále… Pečlivě si prostudujte výklad Sametová revoluce v roce 1989 ve své učebnici na str. 140. Zhlédni krátká videa na https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-studentu-17-listopad-150747 a https://www.youtube.com/watch?v=ms4dkoCythI. Zeptej se svých rodičů, jak prožívali události „sametové revoluce“. Proveď stručný zápis všeho zjištěného... Fotografii svých prací mi pošlete do pátku 5. června 2020 na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz . S případnými dotazy se na mě neváhejte kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailu či zprávy. Německý jazyk 9 V tomto týdnu se společně naposledy vydáme na cestu po německy mluvících zemích, přesněji řečeno po Německu. Dle níže uvedeného seznamu zaměřte pozornost na danou spolkovou zemi Německa. Vyhledejte a na projekt formátu A3 zpracujte informace o dané zemi se zaměřením na turistické cíle, tedy místa (pamětihodnosti či přírodní krásy), která by stálo za to navštívit. Zachyťte také zajímavosti, významné rodáky, typické výrobky… Vaší fantazii se meze nekladou… Land Baden-Württemberg – Eliška Freistaat Bayern – Filip Land Brandenburg – Karin Freie Hansestadt Bremen - Lenka Freie und Hansestadt Hamburg - Kája Land Hessen - Alex Land Mecklenburg-Vorpommern - Honza Land Niedersachsen - Vojta Land Nordrhein-Westfalen – Martin Land Rheinland-Pfalz - Vašek Saarland - Lukáš Freistaat Sachsen – Lucka volné země k případné výměně… Land Sachsen-Anhalt Land Schleswig-Holstein Freistaat Thüringen Fotografii své práce pošlete do čtvrtku 11. června 2020 na pomichalova.michaela@lomnicezs.cz . S případnými dotazy se na mě neváhejte kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailu či zprávy. Anglický jazyk Na tento týden jsem vybrala video o panu Beanovi, které je zaměřené na procvičení způsobových sloves. Shlédněte první video, doplňte všechny věty a vyfoťte mi vaše skóre. Příběh si můžete pustit několikrát, ať máte co nejlepší výsledek :o). https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-beans-big-tv-modal-verbs Dalším a posledním úkolem budou otázky k příběhu, které jsou níže a jsou také přeloženy ve druhém videu. https://www.youtube.com/watch?v=E7BmoIhwz5Y Otázky k příběhu: 1. What was the time at the beginning of the story? 2. What was Mr. Bean doing? 3. When did the woman come? 4. What was his behaviour to his guest like? 5. What were they arguing about? 6. What happened? 7. What did he decide to do after that? 8. Why didn´t he buy the TV he had chosen at first? 9. How did he try to earn some money at first? 10. Was he good at that? 11. What did he do next? 12. Did the children like his play? 13. Did he earn enough money to buy the TV? 14. Why did the woman come when he had the new TV? 15. What did Mr. Bean do to attract her? 16. Why did he switch it then? 17. Was he nice to her at the end? Odpovězte na otázky celými větami. Ofocené výsledné skóre a vypracované otázky označte opět datem zadání (1. 6.) a pošlete ke kontrole do pátku 5. 6. Po tomto termínu dám řešení do aktualit třídy. RUSKÝ JAZYK, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS Milí deváťáci, vaše práce očekávám do pátku 5.6. na mailu pugnerova.jitka@lomnicezs.cz Vše nejlepší, 1.6. máte svátek…Všem vám, kteří pilujete znalosti a strachujete se kvůli přijímačkám, držím palce a ujišťuji vás, že to přežijete a vše dobře dopadne. Držte se! PŘÍRODOPIS Čeká nás období třetihor, které se zapsaly do tváře i u nás, v západních Čechách. Opět krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=pVyXJ41rBSw a vaše krátké odpovědi na otázky: Která dvě pohoří v západních Čechách jsou sopečného původu? Kterými horninami jsou tvořena? Která důležitá surovina vznikla ve třetihorních močálech Sokolovské a Mostecké pánve a z čeho vznikla? ZEMĚPIS Zaměříme se na specifickou oblast služeb – cestovní ruch, to je aktuální téma. V učebnici je to str. 102 -105. Ale nebudete dlouze tento obor studovat. Jen mi napište: Kdy a kde vznikla první cestovní kancelář a jak se jmenovala? Která je první ( a stále fungující ) naše cestovka? DDÚ - Kam vyrazíte o prázdninách vy a proč jste si vybrali zrovna tuto destinaci . Krátce, pár vět, prosím. V cestovním ruchu se točí velké peníze. Na dovolené se rádi rozmazlujeme, na útratu tolik nehledíme, že? Je i v zájmu státu, aby teď v létě lidé utráceli a tak rozhýbali ekonomiku po vlně stagnace kvůli karanténě. Jihočeský kraj například nabízí dotaci 600 Kč za osobu a noc lidem, kteří tam budou trávit dovolenou. To je slušné, že? Jistěže tam utratíme mnohem víc, ale je to pěkná pobídka, která tam lidi přitáhne. RUSKÝ JAZYK Finišujeme a opakujeme s pracovním sešitem. Vypracujte str. 96 – cv.9b – tázací zájmena a jejich koncovky se řídí rodem, snad jste nezapomněli. Tři otázky a stručné odpovědi. КАКОЙ jaký КАКАЯ jaká КАКОЕ jaké КАКИЕ množné číslo cv. 12 na str. 97. CHEMIE Úkolem tohoto týdne je závěrečné opakování ze str. 105. Prosím vypracujte otázky 4-11. Fotografii vašich prací mi pošlete na lickova.eva@lomnicezs.cz do pátku 5. června 2020. FYZIKA V učebnici na str. 111-114 si prostudujte vznik a vývoj hvězd. Zápis: Vznik a vývoj hvězd vznik z prachoplynných mračen zahuštěním části mračna vznikne globule, z té se gravitačním smrštěním vyvine hvězda zdrojem energie hvězd je termonukleární reakce v jejich nitru nejdéle svítí při přeměně vodíku na helium při dalších reakcích uvnitř hvězdy se hvězda zvětší = obr Matematika „PŘIJÍMAČNÍCI“: Dobrý den, dneska nebude nový domácí úkol, protože se kvapem blíží přijímací zkoušky. Tohoto času budete moci využít třeba k tomu, že vypracujete a odešlete DÚ, které mi chybí - vše je to opakování k přijímacím zkouškám. A nyní vlastní přijímačky. Přeji Vám Všem pevné nervy, žádnou trému a mnoho štěstí. Buďte velmi pozorní při čtení zadání úlohy, tady víc než kdekoli jinde platí - DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ. Také sledujte pozorně pokyny na záznamovém archu. Jen ta k se Vám podaří udělat vše podle požadavků. Buďte velmi pečliví při zapisování výsledků, popř. postupů do záznamových archů - tady je nejdůležitější nepřetahovat. Pokud budete cokoliv potřebovat, pište! Pokusím se Vám pomoci. Věřím tomu, že Vaše přítomnost ve škole Vám také hodně pomohla. Takže ještě jednou - DRŽÍM PALCE A HODNĚ ŠTĚSTÍ!!! „NEPŘIJÍMAČNÍCI“: A další opakování: 1. Zapiš čísla pod sebe a vypočítej: 3,256+4,143 27,1+1,245 12,345-1,039 87,653-80,05 10,24-(2,06+3,10) 8,243-(5,042-3,245) 2. Počítej zpaměti: Nezapomeň, nejdříve ZÁVORKY, pak NÁSOBENÍ A DĚLENÍ, až nakonec SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ 5+4.3+2 4+6.(5-2) 49:7+56:8 (5+4).(3+2) (36+6):6 (25.5):5 (4+6).(5-2) (25-7):(3-1) 90:(25-8+13) 3. Vypočítej objem kvádru a krychle. (vzorce najdeš v našem přehledu) Kvádr o rozměrech: 3m, 4m, 5m Krychle o délce hrany: 4m

Z, Př, RJ řešení 18. - 22.5.

Největší světové přístavy: 1. Rotterdam - Nizozemí 2. Singapore - Singapur 3. Shinghai - Čína 4. Hongkong - Čína 5. Nagoya - Japonsko Jaké náklady námořní dopravy převažují ( druh nákladu) : ropa a zemní plyn ( z 40%) a rudy (35%). PŘÍRODOPIS -kde se u nás prvohorní horniny nachází a které to jsou Střední a severovýchodní Čechy, severní Morava a Slezsko. Vápence, břidlice, černé uhlí, slepence. - podle koho je pojmenován Barrandien- a ve kterém městě najdeš jeho muzeum. Joachim Barrande- francouzský inženýr a paleontolog, ano, po něm je pojmenován i Barrandov v Praze, i toto místo spadá do Barrandienu, koukněte na ty zvrásněné skály, až pojedete přes Barrandovský most , kdybyste mohli vystoupit, našli byste také zkameněliny. Muzeum má ve Skryjích. Opisovali jste od sebe hlouposti. -která důležitá surovina, těžená ve Slezsku, pochází právě z prvohor. Černé uhlí – na tuto otázku většina z vás vůbec neodpověděla. RUSKÝ JAZYK Tajenku jste vyplnili dobře, je vidět, že pracovní sešit už jste prolistovali až do konce . Jenom Adam si pohrál s překladačem a vyluštil tajenku: Jaké máte velké pískoviště!