Sametové příběhy bezpráví

Naše škola se již podruhé v rámci Příběhů bezpráví zapojila do festivalu Jeden svět na školách. Příběhy se v letošním roce tematicky věnovaly 30. výročí sametové revoluce, jež stála u zrodu pádu komunistického režimu svírajícího naši zemi celá desetiletí. Žáci 6. – 9. ročníku v pátek 22. listopadu 2019, tedy bezprostředně po oslavách letošního 17. listopadu, zhlédli dobové reportáže i organizátory poskytnutý dokument 1989: Z deníku Ivany A., jež jim poskytly nejen stěžejní informace o tomto revolučním roku pohledem studentky střední školy, ale především se staly motivací pro další práci s tímto tématem. Rozděleni do skupinek naši žáci aktivně vyhledávali odpovědi na všetečné otázky, čímž si postupně osvětlovali události roku 1989, především pak jejich příčiny a důsledky. Prací s internetovými zdroji i souborem autentických materiálů, plakátů a dobových hesel pronikali stále hlouběji do tohoto tématu, přičemž své nově nabyté poznatky neváhali zachytit v podobě referátů, prezentací či posterů. Pomyslnou třešinkou na dortu se pak měla stát beseda s přímým účastníkem sametové revoluce a jejího organizátora na území našeho okresu Mgr. T. Kábrtem, který na nás však v záplavě povinností pozapomněl. Pozvání do naší školy však přijal na pátek 17. ledna 2020, nezbývá nám tedy než se prozatím těšit na další poznatky k celému revolučnímu roku. Projektový den jsme si společně užili a těšíme se na další společnou práci.

Naše pojetí celorepublikového projektu 72 hodin

V pátek 11. října 2019 jsme se společně naposledy zapojili do celorepublikového projektu České rady dětí a mládeže 72 hodin, jehož cílem je ve třech dnech dobrovolnických aktivit pomoci druhým, přírodě či jejich okolí tak, aby výsledkem byly úsměv, radost, dobré pocity z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. Po společné debatě jsme se v úvodu školního roku shodli na tom, že stejně jako v předloňském roce chceme obrátit naši aktivitu směrem k Záchytnému zařízení pro psy na nedalekém Vránově. V rámci první fáze projektu s názvem Radost pro pejsky jsme uspořádali školní charitativní sbírku, díky níž jsme společnými silami pro pejsky získali mnoho granulí, konzerv, pamlsků, hraček a dalšího potřebného pro opuštěné mazlíčky. Sbírku jsme hrdě předali pracovnicím zařízení, které nelenily a po velmi krátkém, pro ostřílené pečovatele o místní pejsky, připraveném kvízu nám předaly do péče šest pejsků, jimž poskytují azyl. Po skupinkách jsme se s našimi svěřenci vydali po červenými kostičkami vyznačené trase, přičemž jsme ji nelenili zbavit nepořádku zanechaného na toulkách přírodou lidmi. Jako obvykle jsme nalézali skutečné poklady, které čítaly takřka dva vrchovaté pytle. Smutným faktem zůstává, že danou trasu dva týdny před námi uklízeli dobrovolníci při akci pořádané Záchytným zařízením na Vránově… Pečovatelky o pejsky nám neváhaly poodhalit roušku péče a tréninku pejsků ve vyhledávání ukrytých předmětů. O největší a nejpříjemnější překvapení se postarala naše paní asistentka, která se s sebou domů odvedla čtyřnohého kamaráda Joyeho, jehož si ještě před naší návštěvou vyhlédla na facebookových stránkách. Kéž by se více pejsků dočkalo podobného osudu co nejdříve...

Po stopách filmu Prahou…

V pátek 6. září jsme se vydali na první společný třídní výlet v tomto školním roce, přičemž naše kroky již poněkolikáté směřovaly do našeho hlavního města. Tentokrát jsme se však vydali po stopách filmu… Po příjezdu do Prahy jsme se vydali do proslulých Filmových ateliérů na Barrandově, kde nás uvítal usměvavý pan průvodce, který nás provedl prostory ateliérů i aktuálně probíhající výstavou, seznámil nás s klientelou ateliérů, prozradil, jaké filmy, seriály či pořady se zde natáčejí a jak natáčení probíhá, poodhalil některá tajemství… Naše putování pokračovalo návštěvou Národního filmového muzea. Původně studentský projekt prezentuje v úchvatném prostoru a bezprostředním okolí překrásné Františkánské zahrady propojení historie filmu se současnými technologiemi. Na originálních exponátech, jakými jsou laterna magika, promítačka na kliku, ale kupříkladu také díky ruchovému studiu, virtuální realitě, studiu animovaného filmu či laboratoři J. E. Purkyně jsme tak ještě více poodhalili další filmové záhady… Po prohlídce a vyzkoušení všech možných i nemožných „hýblátek“ v Národním filmovém muzeu jsme se vydali do Galerie ocelových figurín, kde si chlapci, kteří projevili zájem o prohlídku ocelových plastik vytvořených z recyklovaného šrotu, osedlali motorky i trendy vozidla, osahali modely filmových i seriálových postav. Závěrem a pomyslnou třešinkou na dortu byla návštěva Muzea Madame Tussauds, kde jsme si doslova užívali přítomnost celebrit a významných osobností z dob minulých i současných. Zbývající čas vyměřený pro náš výlet jsme strávili v našem oblíbeném obchodním centru Palladium, kde jsme ve vybraných občerstveních doplnili v průběhu dne vydanou energii a za knihy, oděvy a hry utratili naše kapesné. Vzhledem k častým výbuchům smíchu a nepřetržitým úsměvům na rtech lze výlet hodnotit za více než vydařený... A máme opět nač vzpomínat :-).

Uvedení prvňáčků do školy

V pondělí 2. září, tedy první školní den v kůži žáků deváté třídy, nás čekala milá povinnost… Naším úkolem bylo uvedení prvňáčků do stavu žákovského, které je každoročně spojeno s jejich převzetím z prostor místního Obecního úřadu, kde je čeká slavnostní uvítání představiteli obce, a jejich následný doprovod do budovy školy a třídy. Úkolu jsme se zhostili plni dojetí nad roztomilostí našich nejmenších spolužáků a se svědomitostí nám vlastní :-).

Informace k výletu do Prahy

Vážení rodiče a nejmilejší žáci, po naší společné domluvě z loňského školního roku jsme pro naše žáčky připravili výlet do Prahy. Datum: 6. září 2019 Doprava: autobusem společnosti FlixBus odjezd v 6:25 hod. ze Sokolova (sraz na autobusovém nádraží v 6:10 hod.) návrat ve 23:05 hod. do Sokolova na autobusové nádraží Program: návštěva Filmových ateliérů na Barrandově interaktivní prohlídka Národního filmového muzea návštěva Galerie ocelových figurín či muzea voskových figurín Madame Tussauds procházka centrem hlavního města individuální rozchod v obchodním centru Palladium Cena: 546,- či 577,- Kč (dle volby muzea v bodu 3) doprava – 87,- Kč MHD – 40,- Kč Filmové ateliéry Barrandov – 130,- Kč Národní filmové muzeum – 120,- Kč Galerie ocelových figurín – 169,- Kč či Muzeum Madame Tussauds – 200,- Kč Žáci, kteří se zúčastnili školy v přírodě, mají celý program hrazený z jejího finančního přebytku. Ostatní uhradí částku do čtvrtka 5. září 2019 třídní učitelce. Moc se těšíme na první společný zážitek :-).

Pozvánka na třídní schůzky 9. ročníku

Vážení rodiče, srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se konají ve středu 11. září 2019 od 16:00 hodin v naší třídě. Připomeneme si důležité body školního řádu, využívání systému Bakaláři a pohovoříme o plánovaných akcích, na něž se v průběhu tohoto školního roku můžeme těšit. Dopřejeme si také prostoru k řešení třídnických záležitostí a zodpovězení Vašich případných dotazů. Těším se na společné setkání. Mgr. M. Pomichalová

Mým nejdražším „deváťákům“

Připadá mi neuvěřitelné, že se na Vás touto cestou obracím již počtvrté, a tedy naposledy… Z malých vyplašených kůzlátek, která před devíti lety překročila práh naší základní školy, se jako mávnutím proutku stávají její absolventi. Čeká nás poslední společný rok, který se stejně jako ty předešlé ponese v duchu nezapomenutelných zážitků, dobrodružství a odhalování nových informací, ale především zásadních rozhodnutí. Setkáme se v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hodin v naší třídě. Pro tento den nás čeká první úkol hodný výhradně žáků deváté třídy, společně totiž v 8:15 hodin uvedeme symbolickou cestou z Obecního úřadu v Lomnici do budovy školy naše nejmladší spolužáky do „stavu žákovského“. Zbývající čas pak věnujeme výhradně nám, našim prázdninovým zážitkům a zajímavostem, které se v uplynulých dvou měsících udály a rozhodně by nám neměly uniknout. Program následujících dní bude sestávat se společných aktivit, přípravy a především plánování nového školního roku, k čemuž nám je vymezen čas od 8:00 do 11:40 hodin. Pro tyto dny již bude potřeba připravit poznámkový blok, psací potřeby, řádnou svačinu a spoustu energie. Od úterý již budeme opanovat své šatní skříňky, je tedy třeba myslet na kvalitní zámeček. Ve středu 4. září se můžeme těšit na školní olympiádu, k níž si více povíme v průběhu společných dní. V pátek 6. září nás čeká první společný třídní výlet, dle naší červnové úmluvy vyrazíme do naší milované Prahy, kam se tentokrát vydáme doslova po stopách filmu… Navštívíme Filmové ateliéry na Barrandově, znovuotevřené Muzeum Madame Tussauds či Galerii ocelových figurín, absolvujeme krátký program v Národním filmovém muzeu. Tímto společným výletem zahájíme rok plný společných dobrodružství, nezapomenutelných zážitků… Užívejte posledních okamžiků letošních letních prázdnin, které se jistě nesou v duchu pohodové atmosféry, plnými doušky a v pondělí pravou nohou a s úsměvem na tváři… Moc se na Vás těšíme, Mgr. M. Pomichalová a P. Cholopovová