Kroužek angličtiny

Kroužek anglického jazyka bude po dobu distančního vzdělávání probíhat každé pondělí od 13.00 - 14.30 prostřednictvím programu MS Teams.

Kritéria hodnocení distančního vzdělávání

• účast na on-line vyučování • spolupráce s učitelem • plnění zadaných úkolů • dodržování termínů odevzdávání úkolů • sebehodnocení žáka ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS včas odevzdané úkoly správnost řešení zadaných úkolů spolupráce s vyučujícím (žák si řekne o pomoc, neví-li si rady, v době konzultací) ČESKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK A DĚJEPIS účast na on-line výuce (povinná; neúčast podmíněna včasnou omluvou) aktivita dodržování zadaných termínů a časů výstupy zadané práce (dosažená úroveň, pokrok) zájem o probírané učivo, témata schopnost dožádání se pomoci či rady vyučující v případě nejasností, neporozumění

Pasování deváťáků

Sice opožděně, ale přeci jsme byli také v prvním týdnu oficiálně povýšeni do stavu nejvyššího. Předávající ročník už sice s námi být u toho nemohl, ale jejich třídní učitelka to zvládla i za ně. Každý si musel kousnout do kyselého citrónu, aby okusil těžký úděl deváťáka. Všichni ale u zkoušky obstáli, a proto nám bylo nakonec předáno žezlo a předávací listina. Budeme se snažit ze všech sil dokázat, že jako nejstarší na škole nám oboje bylo předáno právem.

Přivítání prvňáčků

První výsadou deváťáků na začátku nového školního roku bylo přivítání prvňáčků na naší škole. Všichni noví školáčci byli v pořádku dovedeni do své nové třídy, nám svěřený úkol jsme tedy se ctí splnili.

Úvodní třídnické schůzky

Vážení rodiče, zvu Vás i tímto způsobem na první letošní třídnické schůzky, a to ve středu 2. září od 15.30. Program - změny ve školním řádu, zejména omlouvání nepřítomnosti a vyzvedávání žáků, distanční výuka, škola v přírodě a ostatní třídnické záležitosti. Těším se na shledání Miroslava Horová

Milí deváťáci

Všechno jednou končí a i letošní letní prázdniny se pomalu blíží ke svému konci. Máme před sebou poslední společný rok, v němž nás toho hodně čeká. Letos to budete vy, na koho se bude upínat největší pozornost, a já věřím, že dokážete nejen ostatním, ale hlavně sami sobě, že už máte nakročeno správným krokem do dospělosti. Sejdeme se v úterý 1. září v 8 hodin v naší třídě, kde se jen v krátkosti přivítáme, protože letos jste to vy, kdo přivítáte prvňáčky na naší škole. Půjdeme je vyzvednout před Komunitní centrum, odkud je vyprovodíme do jejich nové třídy. Prosím, abyste na to byli slavnostněji oblečeni, uděláme si rovnou také společnou fotku. Končit budeme přibližně v 8.40. Ve středu 2. září budeme ve třídě řešit třídnické záležitosti a dostanete také učebnice. Přineste si tedy na to patřičné zavazadlo. Odpoledne bude pro rodiče zahajovací schůzka. Ve čtvrtek 3. září nás již tradičně čeká školní olympiáda. Jako deváťáci už nebudete plnit disciplíny, ale pomáhat s organizací. Přesto ale doporučuji sportovní oblečení. Konec bude podle toho, jak rychle to vše zvládneme, přibližně ale kolem dvanácté hodiny. V pátek budeme opět ve třídě dolaďovat třídnické věci a hlavně řešit záležitosti ohledně adaptačního pobytu / školy v přírodě, protože hned další pondělí už jedééééém! :oD Těšíme se na vás Mirka Horová a Maruška Holovijčuková
Fotografie třídy

Třídní učitel:

Žáci:

 • Blahoutová Natálie
 • Egererová Klára
 • Feketeová Sára
 • Chalupníková Tereza
 • Ličková Alena
 • Němečková Leontýna
 • Scheinkönigová Eliška
 • Štefániková Lucie
 • Tomášková Eliška
 • Wneková Adéla
 • Jan Březina
 • Kvičera Tomáš
 • Obešlo František
 • Peksa Pavel
 • Šlik Joachim
 • Wildhaber Tomáš
 • Wnek Vít
 • Zilvar Václav