Návštěva Legiovlaku

V úterý 3. dubna jsme se vydali prozkoumat v nedalekém Sokolově přistavený Legiovlak.

Prakticky jsme se tak po jednom století od boje legionářů za ideu samostatného státu procházeli jednotlivými vagóny vlaku, který byl přímým svědkem událostí válečných i těch bezprostředně nadcházejících.

Průvodce vlakem nám nejprve prostřednictvím krátkého dokumentárního filmu představil legionáře a jejich působení v 1. světové válce, utvořili jsme si tak základní přehled o válečných bojích i hrdinských činech našich legionářů.

Následně jsme se strastiplnou kamenitou cestou vydali nahlédnout do vagónů, které legionáři obývali, v nichž docházelo k rozhodování o dalších postupech bojů, k překládce či třídění pošty, výrobě kovářských i dekorativních předmětů, léčení či operování vojáků. Nahlédli jsme také do vagónu, v němž si vojáci mohli nakoupit nezbytné potřeby či potraviny.

Pronikání do tajů jednotlivých vagónů bylo doplněno tematickým výkladem, vysvětlením potřebných souvislostí a odhalením nám neznámého.

Martin s Adamem neváhali poukázat na své znalosti týkající se 1. světové války, a těšili se tak oprávněnému obdivu nejen spolužáků, ale i „bratra“ průvodce.

Doufejme, že si nabyté znalosti alespoň částečně v našich hlavičkách uchováme :-).