Venkovní hry

Při hodině OSV jsme využili krásného počasí a šli se stmelovat na místní hřiště.