Kritéria hodnocení

1. aktivita v hodinách

2. znalosti

3. písemné práce a testy

4. zápisy a úprava sešitů

5. kázeň v hodinách 

6. dobrovolné DÚ (PŘ + VL v podobě referátů - jasně, stručně, papír slouží spíš jako osnova)