Projekt PŘ - krystalizace soli

V tomto roce budeme v hodinách PŘÍRODOVĚDY provádět různé pokusy a projekty v rámci probíraného učiva, které si budeme společně hodnotit a zapisovat.

Pokus č.1 - krystalizace soli

                - vlastnosti látek - přeměna skupenství

                Pokus se většině vydařil, někteří prezentaci pokusu podcenili, ale věřím ,že příště to bude lepší. Někteří to zvládli na jedničku s hvězdičkou - oceňuji i pomoc rodičů, v tomto případě je spolupráce i pomoc vítána - avšak hlavní myšlenkový impulz by měl být stále od žáka :))