Čtvrťákům

Dobrý den děti, 

tak už se nám to krátí. Příští týden opět školní lavice. A proto: 

"Facebook zavři, vypni mobil, 

doposud tu nikdo nebyl.

Avšak třídy zaplní se,

vědomosti dostaví se.

Čtvrťáku, jsi připraven?

Tužku, papír, knihu vem!

Nebudem se učit stále,

zábavu si obstaráme.

V úterý 1. 9. 2020 se spolu sejdeme v naší nové třídě. Přivítáme se a představíme. Zdržím Vás pouze jednu vyučovací hodinu. Od středy 2. 9. už budeme ve škole do 11. 40 h. (4 hodiny). Ve čtvrtek 3. 9. si zasportujeme. Čeká nás další kolo Školní olympiády. Přijďte ve sportovním oblečení. 

Užívejte zbytek prázdin. Těší se na Vás nová třídní učitelka Lucka Turková.