Kritéria hodnocení při distančním vzdělávání

Hlavním kritériem hodnocení v období distančního vzdělávání je zejména spolupráce, aktivní přístup a snaha žáka. Hodnocení vychází z následujících bodů:

  • Výsledky žáka při prezenční výuce
  • Spolupráce s učitelem
  • Účast na on-line výuce (nebo včasná omluva)
  • V případě neúčasti na on-line výuce zájem o alternativní řešení
  • Osobní angažovanost žáka
  • Při zadávání úkolů jejich plnění a dodržení termínu odevzdání
  • Osobní pokrok a posun žáka