Kritéria hodnocení TV

1 2 3 4 Píle, snaha, samostatnost, zlepšování, tvořivost. - zapojuje se do sportovních akcí školy - velmi aktivní, aktivně se zapojuje do všech činností - pracuje tvořivě - samostatně zvládá úkoly - reprezentuje školu na školních sportovních soutěžích - průměrně aktivní - pracuje tvořivě s občasnými chybami - méně se zapojuje do činností - občas potřebuje pomoc učitele - pasivita - nevyužívá plně svých dovedností - často potřebuje pomoc učitele - pasivita, nezájem - nesamostatný, velmi často potřebuje pomoc učitele - nevyužívá plně svých dovedností Testy, disciplíny: plnění, kvalita, zlepšování se, všeobecná tělesná zdatnost. - 100 – 76 % splněných testů a disciplín k hodnocení - úspěšně rozvíjí svou zdatnost - provedení je kvalitní - celkově se zlepšuje - 75 – 56 % splněných testů a disciplín k hodnocení - ve svých výkonech se výrazně nelepší - menší nedostatky kvality provedení - 55 – 31 % splněných testů a disciplín k hodnocení - ve svých výkonech se nelepší, případně i zhoršuje - kvalita provedení je nedostatečná - 30 % a méně splněných testů a disciplín k hodnocení - ve svých výkonech se zhoršuje - velké nedostatky v kvalitě provedení - časté chyby Docházka a omluvenky, úbor. - docházka je velmi dobrá - omluvenky jsou vždy doložené rodiči - 1-2 x za pololetí zapomene cvičební úbor - docházka je dobrá - omluvenky jsou doložené rodiči, někdy se zpožděním - 3 x za pololetí zapomene cvičební úbor - častěji chybí - omluvenky nemá doložené - 4 – 5 x za pololetí zapomene cvičební úbor - často chybí - omluvenky nemá doložené rodiči - 6 a vícekrát zapomene cvičební úbor Chování, plnění pokynů učitele. - zcela plní pokyny učitele - plně dodržuje pravidla slušného chování - plně dodržuje pravidla fair play - občasné napomínání učitelem - občasné nedostatky ve slušném chování - dodržuje pravidla fair play - časté napomínání učitelem - často porušuje pravidla slušného chování - porušuje pravidla fair play - časté napomínání učitelem - často porušuje pravidla slušného chování - často porušuje pravidla fair play (agresivní chování vůči spolužákům)

Procházka s pejsky

Ve čtvrtek 25. dubna jsme se vydali do námi oblíbeného Záchytného zařízení pro psy na ranči Vránov. Ve společnosti nám již známého pejska Apua a nového přírůstku - štěněte Speedeho pokračovali v našem putování po vyznačené trase do Hřeben. Turisticky náročný šestikilometrový okruh nás vedl malebnými lesními cestami, kolem zříceniny pivovaru i hradu Hartenberg přes zastávku na hřišti v obci Luh nad Svatavou zpět na Vránov. Navzdory vysokým venkovním teplotám a kopcovitému terénu nám nemizel z obličejů úsměv ani dobrá nálada. Při loučeni jsme pracovníkům přislíbili opětovnou brzkou návštěvu s přáním, aby se i stálý obyvatel zařízení Apu dočkal co nejdřív nových páníčků...

Okresní kolo OVOV

Dne 3. 4. 2019 jsme ze zúčastnili okresního kola ODZNAKU VŠESTRANNOSTI. Za tým soutěžili: Z. Furchová, E. Barfusová, K. Egererová, A. Wneková, L. Kalčík, P. Krátký, F. Obešlo, V. Wnek a jako jednotlivci N. Zrůbková, N. Hrubá, B. Šimáčková, M. Matucha, J. Juříček, G. Bečková, F. Maňák, V. Krejčík. Celkově naše škola obsadila 6. místo s 15 308 body. Nejlepší umístění dosáhli: L. Kalčík - 5. místo 2679 bodů P. Krátký - 9. místo 2168 bodů G. Bečková - 4. místo 2500 bodů N. Zrůbková - 4. místo 2036 bodů Z. Furchová - 7. místo 2736 bodů A. Wneková - 8. místo 2722 bodů

Bruslení

Dne 13. 3. jsme zakončili zimu bruslením na zimním stadionu v Sokolově.

Slova, která potěší.......

Krásný den paní ředitelko a uč. sbore. Hrdě oznamuji, že váš bývalý student Matyáš Ferko se stal čerstvým reprezentantem českého národního týmu v kategorii U16. V současné době je profesionálním hráčem FC Viktoria Plzeň. Děkujeme vaší škole za kladný přístup k našemu synovi a poděkování paní vychovatelce Jitce Denglerové. S pozdravem Milan Ferko a Ivana Ferková Sokolov

Základní škola Lomnice přijme od 1. 9. 2019 do trvalého pracovního poměru pg. pracovníky, kteří splňují kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozice:

        učitel/ka matematiky,
       
učitel/ka anglického jazyka,

        vychovatel/ka školní družiny.
Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz

 
Projekt ČERSTVÝ VÍTR Z HOR, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509

 

Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji
bližší informace 

Zůstaňte s námi po škole! aneb ...
http://lomnicezs.cz/clanek/21981/zustante-s-nami-po-skole.html


MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvemSnižování školní neúspěšnosti“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004767.

Projekt je školou realizován prostřednictvím jednotek aktivit: DVPP, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
http://lomnicezs.cz/clanek/21966/projekt-snizovani-skolni-neuspesnosti.html
 

Ovoce a zelenina do školCílem projektu Mléko do škol a Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Dotované výrobky dostanou děti z cílové skupiny cela zdarma. Naším dodavatelem je společnost Bovys s.r.o., která patří mezi přední dodavatele v tomto projektu www.bovys.cz.
http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka
http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol 


DĚTI NA STARTUOd 19.9.2016 pokračují v rámci školní družiny kurzy projektu DĚTI NA STARTU. Bližší informace školní družina Jitka Denglerová a Mgr. Helena Matuchová tel.:724347822 a na ceskosehybe.cz/deti-na-startu/
http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/deti-pohyb-bavi-rika-mistryne-sveta-20161102.html


Pilotní škola vzdělávacího portálu FREDNaše škola je od 9. 11. 2015 pilotní školou vzdělávacího portálu FRED. Další informace zde