Vánoční čas...

MY = VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ Vám chceme přát, aby měl člověk člověka rád, aby jeden druhému víc štěstí přál a aby rok 2009 za to stál.... I. třída Sláva,už je sníh, jedem na saních, kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich. Kouká na syna, uši napíná. Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, vánoce a sníh.Zvonky dětských let, rozezvoňte svět! Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět! Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka: vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká. Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, vánoce a sníh. II. třída PÁSLI OVCE VALAŠI, při betlémském salaši, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Jen tam běžte, pospěšte, Ježíška tam najdete. Hajdom,hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.On tam leží v jesličkách, obvinutý v plenčičkách. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.Maria ho kolébá, svatý Josef mu zpívá. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. ŠTĚDREJ VEČER NASTAL, Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal. Panímámo, vstaňte, panímámo, vstaňte, koledy nám dejte, koledy nám dejte. Panímáma vstala, panímáma vstala, koledu nám dala, koledu nám dala. III. třída JAK JSI KRÁSNÉ, NEVIŇÁTKO, v prostřed bídy, nebožátko! Před tebú padáme, dary své skládáme. Před tebú padáme, dary své skládáme.Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé údičky: já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého: s ním si móžeš hráti, libě žertovati.A co my ti, nuzní, dáme? Darovati co nemáme : my ti zadudáme, písně zazpíváme.Pastuškové mu dudajú, zvuky dud se rozléhajú : slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko! : S tebú sa lúčime, Bohu porúčíme. DEJ BŮH ŠTĚSTÍ tomu domu, my zpíváme, víme komu: Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovičky, jabka, hrušky i trojníčky, za naše zpívání, za koledování, dej vám Pán Bůh své požehnání. IV. třída VESELÉ VÁNOČNÍ HODY, zpívejte, dítky, koledy: O tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko. Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi svítí mu hvězdičky. Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo’s nahé a nic nemáš, děťátko. Přišli chudí pastýřové, zpívali mu zpěvy nové: Vítej nám, nebeský králi, tebe jsme dávno žádali, děťátko. V. třída PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA - duj-daj, duj-daj, duj-daj, dá!Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat.Začni, Kubo, na ty dudy: dujdaj, dujdaj, dujdaj dá! Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat.A ty, Janku, na píšťalu: dudli, tudli dudli dá! Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat.A ty Mikši, na housličky: hudli, tydli,hudli dá! Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat.A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá! Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. ŠTĚDREJ VEČER NASTAL, Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal. Panímámo, vstaňte, panímámo, vstaňte, koledy nám dejte, koledy nám dejte. Panímáma vstala, panímáma vstala, koledu nám dala, koledu nám dala. VI. třída ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ vinšujeme vám, nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám! Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme, co jest se nám přihodilo v městě Betlémě.Narodil se tam synáček, posílá mě k vám, byste mu koledy dali- však já mu ji dám. Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, radš tolárek neb dukátek máte poslati.Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát, ještě musím do Betléma dítko kolíbat. Dítko je to bohatý, v nebi vám to zaplatí, že se budete po smrti s ním radovati. VII. třída ŠTĚDREJ VEČER NASTAL, Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal. Panímámo, vstaňte, panímámo, vstaňte, koledy nám dejte, koledy nám dejte. Panímáma vstala, panímáma vstala, koledu nám dala, koledu nám dala. Sláva,už je sníh, jedem na saních, kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich. Kouká na syna, uši napíná. Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, vánoce a sníh.Zvonky dětských let, rozezvoňte svět! Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět! Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka: vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká. Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, vánoce a sníh. Jako bonus = VYSTOUPENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY