Sádky Tisová

I. - V. třída byla 1. 10. 2014 na exkurzi. Děkujeme pracovníkům rybářstvípod vedením pana Luboše Řeřichy za příjemnou prohlídku a zajímavé informace.

Úpravna vody Horka

Exkurzí 30. září 2014 V. - VII. třídu provázel pan Pavel Majer.

Statek Bernard

I. - V. třída 24. 06. 2014 Interaktivní mapa řeky Ohře - Statek Bernard Cyklostezka Sokolov - Královské Poříčí Jez na řece Ohři

Exkurze na SUAS

Projekt „Vzdělávej se s řekou Ohře - Člověk a práce“ Exkurze na SUAS (divize těžba) 12. 6. 2014 - VI. třída

Školanda_Svatošky

IV. - V. a VIII. třída na školandě ve Svatošských skalách 12. - 16. 05. 2014