Učitelé o prázdninách

I učitelé si potřebují o prázdninách odpočinout a připravit se na další školní rok.

Termíny výtvarného tvoření

Informace k Výtvarnému kroužku Milí malí výtvarníci, naše společné výtvarné tvoření bude probíhat v úterý 1x za 14 dní vždy od 13.30 do 15.30 hodin ve 2. třídě. Termíny od září do prosince 2018: 25. září; 9. října; 23. října; 6. listopadu; 20. listopadu; 4. prosince Těším se na setkání a kreativní spolupráci s Vámi. Mgr. Lenka Lídlová

Kroužek Klub silných - začínáme...

V kroužku "Klub silných" se budeme ve školním roce 2018/2019 setkávat 2x měsíčně, v pondělí od 14.00 hodin. Začínáme v pondělí 17. 9. 2018 - vycházka na pískovnu Erika, sběr zkamenělin. V sobotu 22. 9. 2018 možný výlet do Karlových Varů - sklárna Moser ("Den otevřených dveří"). Sledujte stránky školy, nástěnku v hlavní budově. Na shledání se těší Mgr. Jitka Pugnerová a Pavlína Cholopovová.

Řemeslné dílny - kroužek DDM Sokolov

Vážení rodiče a děti. V době od září do prosince se settkáme v těchto termínech: 27. září, 11. a 25. říjen, 8. a 22 listopad, 13. prosinec. Povánoční termíny budou v této rubrice zveřejněny v prvním týdnu prosince. V této době budeme pracovat s keramickou hmotou. Přihlášky je nutné odevzdat osobně na recepci DDM Sokolov, tam obdržíte i bližší info k platbám. Telefon DDM: 352 623 368 Děkuji za spolupráci, těším se na setkání E. Korbelová

Projekt - \"Škola v pohybu\"

V červnu 2018 se děti 1. - 3. třídy zúčastnily v rámci projektu "Škola v pohybu" (Můj první gól trenérský tým Fotbalové asociace České republiky) ukázkové hodiny zaměřené na všeobecnou pohybovou průpravu a samozřejmě i fotbal. Počasí nám přálo, a tak si žáci mohli užít pestrou a zábavnou hodinu plnou pohybu přímo venku na hřišti .

Třídní schůzky 6. třídy

Vážení rodiče, zvu Vás na třídní schůzky, které se konají v pátek 7. 9. 2018 v 16:00 hodin v 6. třídě (budova 2. stupně, přízemí, vpravo vzadu). Děkuji Helena Matuchová