Projekt Snižování školní neúspěšnosti

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvemSnižování školní neúspěšnosti“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004767. Projekt je školou realizován prostřednictvím jednotek aktivit: DVPP, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Kritéria hodnocení předmětu tělesná výchova

Hodnocení a klasifikace z předmětu Tělesná výchova: Vzhledem k tomu, že schopnost vykonávat různé pohybové činnosti na požadované úrovni je úzce spjata s vrozenými dispozicemi, bude při hodnocení a následné klasifikaci předmětu Tělesná výchova brán ohled na individuální možnosti a schopnosti žáků. Zohledněna budou též případná výkonnostní omezení ze zdravotních důvodů. Ta musí být potvrzena ošetřujícím lékařem. V potaz bude brán aktuální zdravotní stav žáka (dlouhodobá nemoc, úraz, specifická zdravotní omezení, astma, alergie atd.) Kriteria hodnocení: Hodnocení žáka je výsledkem komplexního pohledu na žáka za sledované období, které zahrnuje zejména: * splněná aktivní účast ve výuce dle školního řádu * přístup a postoje žáka v předmětu, vztah žáka k činnostem a zájem o ně * všeobecná tělesná zdatnost a výkonnost a jejich rozvíjení, osvojení potřebných činností (výběr vhodných cviků pro rozcvičení, kvalita provedení cviků, používání správného názvosloví a sportovní terminologie, zvládnutí herních činností jednotlivce při pohybových hrách a herní projev) * účast žáka na sportovních soutěžích a reprezentace školy, * sebekázeň a sebekontrola žáka při hodinách TV, respekt ke spolužákům a vyučujícím, striktní dodržování pokynů vyučujícího, * péče o zdraví, dodržování zásad fair-play, * zodpovědná příprava na vyučování – nošení a používání cvičebního úboru, * dodržování stanovených zásad bezpečnosti při sportu a chování při hodinách TV.

Škola čar a kouzel v Bradavicích - páťáci

Vážení studenti, s potěšením vám oznamujeme, že ve Škole čar a kouzel v Bradavicích počítáme se studijními místy pro vás. Školní rok začíná 4. září. Vlak odjíždí z nástupiště devět a tři čtvrtě přesně v 8.00 hodin. Se srdečným pozdravem Albus Percival Wulfric Brian Brumbál a Minerva Mc Gonagallová

Zahájení školního roku v 1. třídě

Milé děti, v pondělí 4. září se z Vás stanou školáci. Školní rok zahájíme společně slavnostním přivítáním v 8 hodin na Obecním úřadě v Lomnici. OÚ pro Vás zajistil pana fotografa. Po příjemném přivítání půjdeme v doprovodu 9. třídy a rodičů do NAŠÍ – VAŠÍ „sluníčkové“ 1. třídy. Zjistíme, co nás čeká a nemine… Rozloučíme se pár minut před 9 hodinou. V úterý 5. září a ve středu 6. září budeme trávit čas v naší třídě od 8 do 9.40 hodin. S sebou si vezměte aktovky, přezůvky, vybavený penál, svačinu, pití. Školní družina i školní jídelna je pro přihlášené děti připravena. Ve čtvrtek 7. září končíme v 10.45 hodin, opět je otevřena školní družina i jídelna. V pátek 8. září půjdeme do školy ve sportovním oblečení, do batůžku si připravíte svačinu a pití. Čeká nás „olympijský den“ plný her a sportovních aktivit. Sportovní dopoledne bude ukončeno v 11.40 hodin. Těším se na Vás. Vaše třídní učitelka Lenka Lídlová

Nový školní rok

Milí deváťáci, prázdniny nám moc rychle utekly a před námi je nový školní rok. Pro vás je to ale velmi důležitý a významný poslední rok na základní škole. Máme před sebou mnoho rozhodování, plánování, učení, práce, akcí, ale doufám že i hodně společně prožitých pěkných chvil a dobré nálady. Těším se na vás v pondělí třídní učitelka Helena Matuchová

Vítám vás v šesté třídě

Milí žáci, prázdniny se chýlí ke konci a v pondělí už nám začíná nový školní rok, který bude pro nás všechny novým startem. Setkáme se v pondělí 4. září 2017 v 8:00 hodin v prvním patře budovy druhého stupně. Pro tento den nás čeká pouze jedna vyučovací hodina, v jejímž rámci se společně seznámíme a povíme si, co nás čeká dál. Další dny strávíme přípravou a organizací nejen školního roku, ale především společného adaptačního pobytu na Božím Daru. Abychom vše stihli, čeká nás od úterý do pátku vyučování do 11:40 hodin. V pátek je pro celou školu připravena sportovní olympiáda, další si povíme v průběhu týdne. Těší se na vás Mgr. Miroslava Horová a Marie Holovijčuková

Vítáme třeťáky

Milí třeťáci, prázdniny už se pomalu krátí a nový školní rok začíná. Doufám, že se nemůžete dočkat jako já a nová paní asistentka. Ve třetí třídě se naučíme hodně nového a také se u toho pořádně pobavíme. V pondělí budeme ve škole pouze jednu vyučovací hodinu, takže začneme velice pomalu vyprávěním o prázdninových zážitcích. Moc se na vás těším. Olina Dibalová

Začínáme v pondělí

Milí skoro čtvrťáci, posílám VÁM ještě prázdninový pozdrav, ale už vyhlížím ze 4. třídy. Lavice a židličky jsou už pro Vás připravené, ale … užívejte si ještě poslední pěkné volné chvilky. Věřím, že už se také těšíte na své kamarády jako já na VÁS v pondělí 4. září. Vaše třídní učitelka Libuše Šťovíková

Paličkování jede ...

Děvčata a chlapci, přijďte se podívat na PALIČKOVÁNÍ a hlavně na ŠIKOVNÉ PALIČKÁŘKY. Scházíme se ve 4. třídě v úterý 12. září od 15 - 17 hodin. Ukážeme VÁM, jak se dá vytvořit z nití krajkový poklad. Za školní PALIČKÁŘKY se na VÁS těší Libuše Šťovíková

Školní turnaj ve fotbale

Dne 23.6. se odehrál školní turnaj ve fotbale. Jelikož v ten samý den probíhal ve všech třídách program Ekosystém louka, tak týmy děvčat byly smíšené a šlo spíše o to si zahrát a užít si to. Z chlapců nejvíce bodů získal tým 8. třídy.