Podzim

... i do naší třídy přišel PODZIM

Autorské podvinky

Mladé, ale šikovné!!! Začínáme tvořit autorské podvinky. Je to hodně náročná práce, při které konečně zužitkujeme zkušenosti z minulých paličkářských let... Chceme předvést, že "na to máme!"

Atletický čtyřboj Chodov

Dne 19.9. a 20.9 2017 jsme se zúčastnili okresního kola atletického čtyřboje v Chodově. Mladší dívky skončily na pěkném 7. místě z celkového počtu 10 škol (50 závodnic). Mladší chlapci potom na 11. místě a starší chlapci na 10. místě z celkového počtu 11 škol. družstvo ml. dívek: Eliška Tomášková, Zuzana Furchová, Sára Feketeová, Klára Egererová, Adéla Wneková družstvo ml. chlapců: Filip Maňák, Václav Štercl, František Obešlo, Vít Wnek družstvo st. chlapců: Robert Bulík, Radek Kříž, Jan Schimmer, David Novák, Josef Hirsch Nejlepší výkony (z cca 50 závodníků/závodnic): Eliška Tomášková: 60m - 9,91 (11.místo), 600m - 2:12 Adéla Wneková: výška - 110, František Obešlo: dálka 331 (19.místo), 800m - 2:59 Maňák Filip: výška - 115 Rober Bulík: míček - 50,82 (6.místo), 60m - 8,78 (29.místo) Jan Schimmer: výška - 135

1. ročník školní olympiády

Páteční dopoledne 8.9.2017 strávili žáci naší školy převážně sportovně, proběhl totiž 1. ročník školní olympiády. Všechny děti od 1. do 7. třídy se zúčastnily 7 disciplín: skok daleký, běh 60 m, střelba/hod na cíl, orientační běh, hod oštěpem, překážkový běh, zábavný triatlon (plazení, běh v holinách, skákání v pytli). Osmá a devátá třída pomáhala s organizací a zajišťovala fotodokumentaci. Všichni se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků, za což obdrželi malou odměnu a pamětní list. Cílem ale bylo hlavně si tento den užít a zasportovat si a myslím, že se nám to podařilo.

Kroužek FPZ a Klub silných - lanové centrum a obory SV. LINHART

Dne 7.9.2017 jsme po letních prázdninách obnovili činnost Kroužku fyzické a psychické zdatnosti a Klubu silných a společně vyrazili do lanového centra a obor Sv. Linhart. Jak se dětem dařilo a co zde mohli vidět, dokládá následující prezentace z fotek a videí, které pořizovali samy.

Jak postupovat při úrazu žáka

Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. Co považuje zákon za školní úraz? Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích organizovaných školou, ve školní jídelně a ve školní družině. Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy a zpět. Stejně tak není za školní úraz považována událost, o které bude žák informovat pedagogického pracovníka školy až dodatečně následující den. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, jsou žáci povinni hlásit ihned učiteli nebo dohled konajícímu zaměstnanci školy. (viz. Školní řád) Jak postupuje škola ihned po úrazu? Žákovi bude poskytnuta 1. pomoc. Pokud úraz vyžaduje rychlé odborné lékařské ošetření, kontaktuje škola neprodleně rychlou lékařskou pomoc a zajistí doprovod do zdravotnického zařízení. V případě úrazu žáka bude zákonný zástupce vždy neprodleně informován pracovníkem školy telefonicky nebo prostřednictvím ŽK. Odškodnění úrazu Zákonný zástupce může požádat školu o náhradu škody. Vyplní žádost o náhradu škody na zdraví a formulář pro zdravotní pojišťovnu, které si stáhne z webových stránek a spolu s dokladem o prvním ošetření u lékaře odevzdá v kanceláři školy nebo třídnímu učiteli. Škola pak zajistí odeslání dokumentace na pojišťovnu, která Vám vyplatí případné odškodnění. Pokud je úraz způsoben jinou osobou, a to úmyslně, je toto uvedeno v Knize úrazů, stejně tak v Zápisu o úrazu. Pojišťovna si tak vyhrazuje právo, aby se původce zranění spolupodílel na finančním plnění pojistné události. Mgr. Dana Malenická, ZŘŠ

Radost pro pejsky!

Žáci sedmého ročníku se v letošním roce rozhodli zapojit do dobrovolnického projektu 72 hodin, v jehož rámci se v průběhu 12. – 15. října 2017 dobrovolníci po celé České republice pustí do aktivit, kterými pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Sedmáci se pod vedením své třídní učitelky rozhodli pomoci pejskům umístěným v nedalekém Záchytném zařízení pro psy na ranči Vránov. Pořádají tak veřejnou sbírku pro pejsky potřebného, chystají se je v pátek 13. října 2017 navštívit a pomoci s jejich venčením a péčí o ně. Do sbírky se můžete zapojit i Vy! Stačí, když žákům sedmé třídy do 12. října 2017 předáte konzervy či granule (raději menší balení kvalitních), poloměkké pamlsky, bůvolí kosti, piškoty, hračky a deky. Jménem pejsků Vám děkujeme :-).

Výtvarné tvoření

Milí výtvarníci, naše první setkání výtvarného tvoření se uskuteční v úterý 3. října 2017 v 1. třídě od 13.30 do 15.30 hodin. Budeme se scházet 1x za 14 dní vždy v úterý ve stejný čas. Termíny setkání: 17. 10./ 31. 10./ 14. 11./ 28. 11./ 12. 12./ 2. 1./ 16. 1./ 30. 1./ 13. 2./ 27. 2./ 13. 3./ 27. 3./ 10. 4./ 24. 4./ 15. 5./ 29. 5./ 12. 6. Těším se Lenka Lídlová.