Šesťáci

Milí šesťáci, prázdniny rychle utekly a my už máme před sebou jen poslední prázdninovou neděli. Přeji vám tedy, abyste si ji i přes nepřívětivé počasí užili a sejdeme se v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin ve vaší nové třídě. První den bude vyučování ukončeno v 8:45 hodin a vy budete potřebovat jen dobrou náladu. Následující dny bude vyučování končit v 11:40 hodin. Během týdne se dovíte veškeré potřebné informace ohledně školního roku. V pátek (pokud nám bude přát počasí) se můžete těšit na další ročník školní olympiády. Těšíme se na vás třídní učitelka Helena Matuchová a asistent pedagoga Eva Ličková

Pozvánka na schůzku rodičů ve 3. ročníku

Vážení rodiče, zvu vás na třídní schůzku dne 5. září v 15.30. hodin. Seznámíte se organizaci školního roku, především prvního pololetí. Těším se na naše setkání E. Korbelová

Pozvánka na třídní schůzky 8. třídy

Vážení rodiče, srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se konají ve středu 12. září 2018 od 16:00 hodin v naší třídě. Připomeneme si důležité body školního řádu, využívání systému Bakaláři a pohovoříme o plánovaných akcích, na něž se v průběhu tohoto školního roku můžeme těšit. Dopřejeme si také prostoru k řešení třídnických záležitostí a zodpovězení Vašich případných dotazů. Pohovoříme také o reprezentování zákonných zástupců ve Školské radě ZŠ Lomnice či Vaši případnou spolupráci se zvoleným zástupcem v nadcházejícím období. Těším se na společné setkání. Mgr. M. Pomichalová

Mým drahým osmákům...

Mí nejdražší žáčci, je až neuvěřitelné s jakou rychlostí a nemilosrdností je ukrajován čas vyměřený letošním letním prázdninám… Věřím, že jich do posledních okamžiků užíváte na maximum a nesou se výhradně v duchu pohodové atmosféry, odpočinku a nezapomenutelných zážitků ve společnosti vašich nejbližších. Čerpejme ještě sil i slunečních paprsků, těšme se však rovněž na okamžik, kdy vstoupíte do budovy školy jako žáci osmého ročníku. Vždyť nás i v letošním školním roce čeká mnoho společných zážitků, dobrodružství a především odhalování nových informací, poznatků... Setkáme se v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin v naší třídě, přičemž v tento den společně strávíme jednu vyučovací hodinu, jíž vyplníme povídáním o prázdninových zážitcích, novinkách a zajímavostech, které se v uplynulých měsících udály a které by rozhodně neměly uniknout našim slechům. Ani letos nebude pro první společný den třeba ničeho jiného než dobré nálady a prořízlé pusy… Program následujících dní se bude sestávat ze společných aktivit, přípravy a plánování nového školního roku, k čemuž nám bude vymezen čas od 8:00 do 11:40. Kromě řádné svačiny bude třeba již přibalit přezůvky, psací potřeby, poznámkový blok, spoustu energie a dobré nálady. V závěru prvního školního týdne se můžete těšit rovněž na školní olympiádu, k níž si více povíme v průběhu společných dní. Tak tedy v pondělí pravou nohou a s úsměvem na tváři... Těší se na vás M. Pomichalová a P. Cholopovová

Pomůcky na školní rok 2018 – 2019 9. ročník – Mgr. Jitka Pugnerová

Anglický jazyk 2 x sešit č. 544 + v případě zájmu a potřeby libovolný sešit na slovíčka Český jazyk 1 x sešit č. 544 (nezachovají-li si výkladový a literární sešit z letošního roku) 4 x sešit č. 524 rychlovazač + eurodesky (min. 15 ks); 50 listů bílého kancelářského papíru Dějepis 1 x sešit č. 544 Fyzika 1 x sešit č. 524 Hudební výchova rychlovazač a eurodesky (20 ks) Chemie 1 x sešit č. 444 (nepokračují-li v sešitě z roku loňského) Informatika 1 x sešit č. 544 Matematika bude upřesněno vyučujícím v září rýsovací potřeby, kalkulačka Německý jazyk bude upřesněno vyučujícím v září Občanská a rodinná výchova 1 x sešit č. 544 Osobnostně-sociální výchova rychlovazač + eurodesky (min. 10 ks); 25 listů bílého kancelářského papíru Přírodopis 1 x sešit č. 420 Výtvarná výchova na pomůcky bude vyučujícím vybírána částka stanovená v úvodu školního roku Zeměpis 1 x sešit č. 420 Školní atlas světa, Kartografe Praha Česká republika – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia, Karografie Praha

Pomůcky na školní rok 2018 – 2019 8. ročník – Mgr. Michaela Pomichalová

Anglický jazyk 2 x sešit č. 544 + v případě zájmu a potřeby libovolný sešit na slovíčka Český jazyk 1 x sešit č. 544 (nezachovají-li si výkladový a literární sešit z letošního roku) 4 x sešit č. 524 rychlovazač + eurodesky (min. 15 ks); 50 listů bílého kancelářského papíru Dějepis 1 x sešit č. 544 Fyzika 1 x sešit č. 524 Hudební výchova rychlovazač a eurodesky (20 ks) Chemie 1 x sešit č. 444 (nepokračují-li v sešitě z roku loňského) Informatika 1 x sešit č. 544 Matematika bude upřesněno vyučujícím v září rýsovací potřeby, kalkulačka Německý jazyk bude upřesněno vyučujícím v září Občanská a rodinná výchova 1 x sešit č. 544 Osobnostně-sociální výchova rychlovazač + eurodesky (min. 10 ks); 25 listů bílého kancelářského papíru Přírodopis 1 x sešit č. 420 Výtvarná výchova na pomůcky bude vyučujícím vybírána částka stanovená v úvodu školního roku Zeměpis 1 x sešit č. 420 Školní atlas světa, Kartografe Praha Česká republika – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia, Karografie Praha

Pomůcky na školní rok 2018 – 2019 7. ročník – Mgr. Miroslava Horová

OSV – rychlovazač a 20 volných papírů A4 ORV – sešit 544 (případně pokračovat v sešitě z 6. ročníku), 20 volných papírů A4 Zeměpis – sešit 420, vlastní Školní atlas světa, nakl. Kartografie Praha Přírodopis – sešit 420, pracovní sešit – objedná škola Informatika – sešit 544 Anglický jazyk – sešit 544 (případně pokračovat v sešitě z 6. ročníku), sešit 524, pracovní sešit z 6. ročníku, pracovní sešit (pro 7. r.) – objedná škola, 50 ks volných papírů Německý jazyk – sešit 544, sešit 524 (2 x), pracovní sešit (objedná škola) Český jazyk – sešit 544, 524 (3 x) – mohou pokračovat v sešitech z 6. tř., 50 ks volných papírů, rychlovazač, eurodesky Dějepis – sešit 544 Matematika – sešit 420, sešit 440, sešit 445 (2 x) Fyzika – sešit 445 Výtvarná výchova - na pomůcky se vybírá 200,- Kč ZSCH – sešit 544, 10 ks papíru HV – rychlovazač, 20 eurodesek, 20 ks papíru

Pomůcky na školní rok 2018 – 2019 6. ročník – Mgr. Helena Matuchová

Anglický jazyk 1 x sešit č. 544 1 x sešit č. 524 50 listů bílého kancelářského papíru Český jazyk 2 x sešit č. 544 3 x sešit č. 524 sešit formátu A4 s tvrdými deskami rychlovazač + eurodesky (min. 15 ks); 50 listů bílého kancelářského papíru Dějepis 1 x sešit č. 424 Fyzika 1 x sešit č. 524 Hudební výchova rychlovazač a eurodesky (20 ks) Informatika 1 x sešit č. 544 Matematika 1 x sešit č. 440 2 x sešit č. 544 1 x sešit č. 524 velký lenoch pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, guma, mikrotužka, kružítko kalkulačka Občanská a rodinná výchova 1 x sešit č. 544 Osobnostně-sociální výchova rychlovazač + eurodesky (min. 10 ks); 25 listů bílého kancelářského papíru Přírodopis 1 x sešit č. 420 Výtvarná výchova na pomůcky bude vyučujícím vybírána částka stanovená v úvodu školního roku Zeměpis 1 x sešit č. 420 Školní atlas světa, Kartografe Praha Rope rychlovazač, eurodesky (20 ks), 20 listů bílého kancelářského papíru Instrumentální obohacování Instrument (objedná škola)

Pomůcky na školní rok 2018 – 2019 5. ročník – Nikola Trojanová

ČJ – 3 x sešit č. 523 (děti mohou pokračovat v sešitech ze 4. třídy); sešit Čtenářský deník ze 4. třídy. Pokud si někdo omylem vzal domů pracovní sešit ze 4. třídy, budeme v něm v 5. třídě pokračovat!! Tak ho nevyhazujte. J 10 ks eurodesek + rychlovazač; 20 ks kancelářského papíru A4 M – 2 x sešit č. 524, 1 x sešit č. 420 + papírová podložka (lenoch) Geometrie – pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, guma, mikrotužka, kružítko PŘ – 1 x sešit č. 523 VL – 1 x sešit č. 523 HV – 15 ks eurodesek + rychlovazač OSV – 10 ks eurodesek + rychlovazač 1 x školníček nebo notýsek 100 ks kancelářského papíru A4, 20 ks kancelářského papíru A3 VV – vodové barvy, temperové barvy, suchý pastel, progresso, voskové pastely, kelímek na vodu, štětce (1 plochý, 2 kulaté), nůžky lepidlo, 20 x čtvrtka A3, 30 x čtvrtka A4, pastelky – lze použít i zachovalé pomůcky z minulého školního roku 100 Kč na další výtvarné potřeby Všechny sešity i učebnice prosím obalit. Prosím papíry a čtvrtky nepřehýbat! Děkuji N. Trojanová