Čtenářská a jazyková gramotnost

Výzva MŠMT ČR č. 56 vyhlášená v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového vzdělávání žáků i pedagogů. Podpora nám umožní zavést do výuky metodu čtenářských dílen a zlepšit tak čtenářskou gramotnost žáků, dále rozvíjet jazykové kompetence žáků i odborné kompetence pedagogů

V rámci projektu Čtenářská a jazyková gramotnost bude škola realizovat tyto klíčové aktivity:
 
  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářsktví a čtenářské gramotnosti (pro 1. - 8. ročník)
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele (pro tři pedagogické pracovníky školy)
  3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (pro žáky 9. ročníku, kteří se věnují německému jazyku)