Rozvoj technických a jazykových dovedností

Škole byl v rámci výzvy č. 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválen projekt, jehož realizace bude probíhat od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

V rámci projektu bude škola realizovat tyto klíčové aktivity:

  1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ (škola mimo jiné v rámci této aktivity dovybaví školní dílnu)
  2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ (proškoleno bude šest pedagogů v oblasti práce s technickými materiály)
  3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém a německém jazyce formou blended learningu (pět pedagogů si chce zkvalitnit své jazykové dovednosti a bude ve se svém volném čase věnovat sebezdokonalování v cizím jazyce)