Informace k adaptačnímu pobytu pro budoucí 6. třídu (šk. rok 2020/2021)

Vážení rodiče budoucích šesťáků, v druhém zářijovém týdnu, od 7.9. do 11.9. 2020, pojedou Vaše děti na tradiční adaptační pobyt na Boží Dar. Ubytování je zajištěno v Apartmánu Jurica. Odjíždíme v pondělí v 8 hodin (sraz před ZŠ v 7. 30 hodin). Z Božího Daru se vracíme zpět v pátek ve 12.30 hodin, předpokládaný příjezd k ZŠ mezi 13.15 až 13.30 hodin. Tento pobyt je pro žáky zdarma (hrazen příspěvkem od OÚ Lomnice). K účasti je potřeba posudek od lékaře, během prázdnin prosím zjistěte, zda Vaše dítě tento posudek má v platnosti, popřípadě zajistěte nový. Děkuji, Pavlína Cholopovová, asistent pedagoga ZŠ Lomnice PS: v příloze článku je k dipozici formulář k dispozici

Výtvarná soutěž

Měsíc květen v sobě nesl dozvuky soutěže fotografické, ale také naší poslední výzvy v podobě výtvarného zachycení odpovědi na otázku „Co mám rád/a…“. Tentokrát se příliš spolužáků nezapojilo, a tak můžeme využít prostoru a prezentovat všechna vzniklá výtvarná díla. Děkujeme všem zúčastněným. V září se můžete těšit na zaslouženou sladkou odměnu. Přejeme vám krásné prázdniny a na podzim zase na viděnou, vaši Permoníci

Odevzdávání učebnic, vydávání vysvědčení

Vzhledem k tomu, že v příštím týdnu budou děti odevzdávat dle harmonogramu učebnice a bude se vydávat vysvědčení, potřebují děti ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Bez tohoto prohlášení děti nebudou vpuštěny do školy. Prohlášení si můžete vytisknout nebo dle vzoru napsat v ruce.

Ředitelské volno, ukončení školního roku

Podle § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Školského zákona vyhlašuji na 29. a 30. 6. 2020 pro 1. až 8. ročník ředitelské volno. Mgr. Eva Kubíčková, ŘŠ Těmto třídám bude vydáno vysvědčení za 2. pololetí v pátek 26. 6. 2020, pravděpodobně v 8 hod. Čas se může změnit, jestliže MŠMT ČR upřesní pravidla pro vydávání vysvědčení. Žáci 9. ročníku budou mít slavnostní ukončení školní docházky v úterý 30. 6. 2020 od 9. hod. v komunitním centru. Podmínkou účasti je rouška (pokud nebude toto nařízení zrušeno).

Vyhlášení výsledků fotografické soutěže

Milí spolužáci, v uplynulém týdnu jste měli možnost hlasovat v naší fotografické soutěži s příznačným názvem Zpátky do přírody. Dle hlasů zaslaných vámi, učiteli i vašimi blízkými jsme sestavili žebříček prvních míst následovně… 1. místo získala se 30 hlasy Michaela Pokorná ze 3. třídy se svou koláží přírodních motivů. 2. místo s 29 hlasy obsadila Jindřiška Obešlová z 2. třídy s fotografií Racek. 3. místo s 24 hlasy si vysoutěžil Antonín Kuruc z 1. třídy s fotografií Pavučina. Všem zúčastněným moc děkujeme za příspěvky, v září se těšte na zaslouženou sladkou odměnu ;-).

Základní škola Lomnice přijme do pracovního poměru na dobu určitou (záskok za mateřskou dovolenou) pg. pracovníka - pracovnici, který/á splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozici:

         učitel/ka (F, CH, TV, HV).
Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz


Základní škola Lomnice přijme do trvalého pracovního poměru pg. pracovníky, kteří splňují kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozice:

         učitel/ka 1. stupně ZŠ
         učitel/ka matematiky,
         
učitel/ka anglického jazyka,
         vychovatel/ka školní družiny
.

Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz

 

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Ve škole po škole“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013233.

Projekt je školou realizován prostřednictvím jednotek aktivit: DVPP, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Kluby pro žáky ZŠ.
http://www.lomnicezs.cz/clanek/32349/ve-skole-po-skole.html

Ovoce a zelenina do školCílem projektu Mléko do škol a Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Dotované výrobky dostanou děti z cílové skupiny cela zdarma. Naším dodavatelem je společnost Bovys s.r.o., která patří mezi přední dodavatele v tomto projektu www.bovys.cz.
http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka
http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol 


DĚTI NA STARTUOd 19.9.2016 pokračují v rámci školní družiny kurzy projektu DĚTI NA STARTU. Bližší informace školní družina Jitka Denglerová a Mgr. Helena Matuchová tel.:724347822 a na ceskosehybe.cz/deti-na-startu/
http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/deti-pohyb-bavi-rika-mistryne-sveta-20161102.html