INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků v základních školách. Základní školy poskytují těmto žákům vzdělávání distančním způsobem. Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu (viz příloha). Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Naše nová výzva...

Naši milí spolužáci, po delší odmlce se opět hlásíme s novou originální výzvou! Pro bližší informace neváhejte rozkliknout níže uvedený plakát, který pro vás připravil Permoník T. Németh. Těšíme se na vaše příspěvky a společné sázení. Užívejte jarních prázdnin a snad brzy na viděnou.

Zachování režimu opatření PES dle stupně č. 5 po ukončení nouzového stavu

dovolujeme si Vás informovat, že ukončením nouzového stavu dne 14. 2. 2021 se pro školy a školská zařízení nic nemění a zůstává zachován režim opatření PES dle stupně č. 5. Tato informace je přímo ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (viz odkaz níže). https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud S pozdravem Ing. Stanislav Jambor vedoucí oddělení organizační, správní a školských projektů odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary tel.: +420 354 222 358 mobil: +420 736 650 951 e-mail: stanislav.jambor@kr-karlovarsky.cz www.kr-karlovarsky.cz

Informace pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce

V návaznosti na epidemii koronaviru SARS C.V-2 došlo ve srovnání s loňským školním rokem v rámci přijímacího řízení do prvních ročníků středních škol pro školní rok 2021/2022 k určitým změnám. Proto žádáme zákonné zástupce a vycházející žáky, aby při hledání vhodných škol a oborů vzdělání vycházeli pouze z aktuálních informací, zejména z informací zveřejněných středními školami v rámci přijímacího řízení (např. kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání, předpokládaný počet přijímaných uchazečů), případně informací zveřejněných na Školském portálu Karlovarského kraje (www.kvkskoly.cz). Mgr. Blanka Hanáková oddělení vzdělávání odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Základní škola Lomnice přijme do pracovního poměru na dobu určitou (záskok za mateřskou dovolenou) pg. pracovníka - pracovnici, který/á splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozici:

         učitel/ka (F, CH, TV, HV).
Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz


Základní škola Lomnice přijme do trvalého pracovního poměru pg. pracovníky, kteří splňují kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozice:

         učitel/ka 1. stupně ZŠ
         učitel/ka matematiky,
         
učitel/ka anglického jazyka,
         vychovatel/ka školní družiny
.

Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz

www.nntb.cz/s/euzmf 


 

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Ve škole po škole“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013233.

Projekt je školou realizován prostřednictvím jednotek aktivit: DVPP, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Kluby pro žáky ZŠ.
http://www.lomnicezs.cz/clanek/32349/ve-skole-po-skole.html

Ovoce a zelenina do školCílem projektu Mléko do škol a Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Dotované výrobky dostanou děti z cílové skupiny cela zdarma. Naším dodavatelem je společnost Bovys s.r.o., která patří mezi přední dodavatele v tomto projektu www.bovys.cz.
http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka
http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol