POPLATEK ZA ŠD

Vážení rodiče,

poplatek za pobyt dětí ve ŠD je možné uskutečnit i bezhotovostně.

Z provozních důvodů však bude možné tyto platby provádět až od měsíce října 2017.

Podklady pro platby vám včas sdělíme.

Děkujeme za pochopení.

Jitka Denglerová a Pavel Šamšula

vychovatelé ŠD