INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍD

PRODLUŽUJEME TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 1. TŘ. ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 Zápis do 1. třídy proběhne bez přítomnosti dětí ve škole v termínu od 16. do 24. 4. 2020. Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem, nelze poslat prostý email) nebo poštou. Ve výjimečných případech lze přihlášku doručit i osobně po předchozí domluvě s ředitelkou školy. Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poštou, osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka školy

OŠETŘOVNÉ + Tisková zpráva MPSV ČR ze dne 24.3.2020

Potvrzení na ošetřovné vydáváme zákonným zástupcům dětí do 10 let (do doby, než vláda schválí hranici 13 let). Formulář vám můžeme poslat elektronicky. Pošleme vám jeho scan, který si pak musíte vytisknout, doplnit a případně přeposlat zaměstnavateli. Tuto formu preferujeme. Kdyby měl někdo v budoucnu o ošetřovné v této formě zájem, pošlete třídní učitelce jméno a příjmení dítěte, kontaktní email na rodiče. Dokument budu posílat vždy následující den mezi 8 a 10 hod. Pokud si bude chtít někdo dokument vyzvednout osobně, může tak učinit opět následující den po oznámení požadavku a to ve škole mezi 9 a 10 hod. Mgr. Dana Malenická, ZŘŠ

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČR do odvolání

Ministerstvo zdravotnictví ČR zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výuka je tedy přerušena do odvolání. V provozu nebude ani školní jídelna a školní družina. Vzhledem k tomu, že zatím nevíme, jak dlouho bude toto opatření trvat, mají vyučující za úkol pravidelně dětem prostřednictvím webových stránek školy/třídy zasílat úkoly pro domácí procvičování. Plnění těchto úkolů je povinné.

Základní škola Lomnice přijme do pracovního poměru na dobu určitou (záskok za mateřskou dovolenou) pg. pracovníka - pracovnici, který/á splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozici:

         učitel/ka (F, CH, TV, HV).
Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz


Základní škola Lomnice přijme do trvalého pracovního poměru pg. pracovníky, kteří splňují kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozice:

         učitel/ka 1. stupně ZŠ
         učitel/ka matematiky,
         
učitel/ka anglického jazyka,
         vychovatel/ka školní družiny
.

Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz

 

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Ve škole po škole“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013233.

Projekt je školou realizován prostřednictvím jednotek aktivit: DVPP, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Kluby pro žáky ZŠ.
http://www.lomnicezs.cz/clanek/32349/ve-skole-po-skole.html

Ovoce a zelenina do školCílem projektu Mléko do škol a Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Dotované výrobky dostanou děti z cílové skupiny cela zdarma. Naším dodavatelem je společnost Bovys s.r.o., která patří mezi přední dodavatele v tomto projektu www.bovys.cz.
http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka
http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol 


DĚTI NA STARTUOd 19.9.2016 pokračují v rámci školní družiny kurzy projektu DĚTI NA STARTU. Bližší informace školní družina Jitka Denglerová a Mgr. Helena Matuchová tel.:724347822 a na ceskosehybe.cz/deti-na-startu/
http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/deti-pohyb-bavi-rika-mistryne-sveta-20161102.html