Parlamentní listy

I v letošním školním roce se svými spolužáky a třídním učitelem zvolení žáci podílejí na řešení otázek týkajících se událostí ve škole, prezentování a reprezentování svých tříd před zástupci školy či na organizaci školních akcí.

Permoníci si vytyčili rovněž nový cíl, chystají se totiž seznamovat prostřednictvím jimi vydávaných Parlamentních listů širokou veřejnost o aktuálním dění ve škole.

Parlamentní listy - 2. číslo.pdf
PARLAMENTNÍ LISTY - 1. vydání.pdf