Počátek poznání

Skupina 2

 

 

Naše skupina měla za úkol zpracovat téma JABLKO, počátek poznání.

    Cílem bylo výtvarně vyjádřit představu ráje, místa, kde člověk „našel rozum“.

 

Z kolektivu dětí, který byl složen z žáků různých ročníků vznikl dobrý tým. Během dopoledne z materiálů, které nashromáždili od  17.10., kdy se žáci seznámili s úkolem, vytvořili vlastní představu  světa. Světa s ideálními vztahy,  místa s předem splněnými přáními. Velkým přínosem byla věková pestrost a tím i různý pohled na téma. Každé z dětí vybralo, co by si v ráji představovalo a svou představu realizovalo.

                      

 

                            

Seznam žáků

 

Träger Tomáš
Kříž Tomáš
Juríková Daniela
Vondrušková Michaela
Černá Lenka
Kříž David
Dubová Lucie
Čapek Vlastimil
Banci Petr
Lindnerová Kristýna
Schejbal Jakub
Bilík Jakub
Pilát Marek
Schaller Michal
                    Schimmerová Leona                

 

 

          učitelka: E. Korbelová