Poděkování za sponzorský dar

Školní parlament Permoníci děkuje manželům Juríkovým za poskytnutí sponzorského daru ve výši 1000,- Kč. 

Získané finanční prostředky s radostí vynaložíme na plánované aktivity a setkání se školním parlamentem ZŠ Dolní Žandov.