Poděkování

Milí Permoníci,

děkujeme Vám za příjemně prožitý společný rok plný týmové spolupráce, úsměvů a nevšedních zážitků.

Poděkování náleží také Vám, vážení rodiče našich zástupců školního parlamentu, za vstřícnost, spolupráci, trpělivost a ochotu k rannímu vstávání při zajišťování dopravy Permoníků na naše pravidelné schůzky.

Vážíme si společně strávených chvil a těšíme se na pokračování v naší činnosti v příštím školním roce,

Mgr. M. Pomichalová a Mgr. E. Korbelová