Techniky - výtvarného zaměření

Projekt Jablko výtvarná skupina ve třetí třídě
pod vedením M. Trnkové a Š. Ondrejkové

 

Žáci byli rozděleni do pěti skupin podle náročnosti výtvarného zpracování. Používali jsme veškeré výtvarné materiály, které jsme měli dostupné např. rychle schnoucí hlínu, z které tvořily starší žákyně, vodové barvy a temperové barvy, slané těsto, prstové barvy pro mladší žáky.  

Děti práce bavila, spolupracovaly a vzájemně si pomáhaly. Společný výrobek můžete shlédnou na fotografiích nebo v budově II. stupně ZŠ.