Pomáháme potřebným...

I letos jsme se zapojili do celostátního dobrovolnického projektu 72 hodin, v jehož rámci se mohou jacíkoli dobrovolníci pustit do aktivit, kterými pomáhají druhým lidem, přírodě či jejich okolí.

Hned v úvodu školního roku jsme pečlivě zvažovali, kterým směrem se bude naše pomoc ubírat. Váhali jsme, zda opět uspořádat sbírku pro čtyřnohé obyvatele Záchytného zařízení pro psy na ranči Vránov, zvelebit okolí naší školy či zaměřit naši pozornost zcela odlišným směrem.

Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli uspořádat sbírku ošacení, hraček a trvanlivých potravin pro obyvatele Azylového domu v Sokolově.

V rámci první fáze jsme společně vyrobili postery, kterými jsme upozornili na námi připravovanou akci, nelenili jsme rovněž obejít všechny třídy a vyzvat naše spolužáky, aby se spolupodíleli na naší sbírce.

Ve čtvrtek 11. října 2018 jsme v rámci dvouhodinové návštěvy sokolovského Azylového domu předali výtěžek naší sbírky paní Damaškové, sociální pracovnici zde již několik let působící, s níž jsme následně diskutovali o sociálních službách poskytovaných v našem městě, principech fungování Azylového domu, pravidlech platných v domě i o klientech, jejich osudech a možnosti jejich dalšího začlenění, uplatnění ve společnosti.

Paní Damašková ochotně zodpovídala naše dotazy, provedla nás místnostmi, v nichž jsou uskladněny darované předměty – oblečení, obuv či nádobí. Nechala nás také nahlédnout do jednoho z pokojů určeného klientům ve věku 18 - 26 let, kterým organizace Pomoc v nouzi, o. p. s. pomáhá mimo jiné se začleněním do společnosti po absolvování pobytu v některém z výchovných zařízení.

Naše pocity po návštěvě byly velmi rozporuplné, takřka nikdo z nás neodcházel s úsměvem na rtech, hlavou se nám proháněly nepříjemné myšlenky na klienty i uvědomění si, jak snadno se člověk může dostat situace, kdy potřebuje pomoc v nouzi…

Děkujeme všem, kdo nám pomohl sbírku zrealizovat!