Školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, milé děti,

ve školním roce 2019/2020 jsou pro vás otevřena dvě oddělení ŠD. Náš společně strávený volný čas si užijeme malováním, zpíváním, vyráběním, hrami, vycházkami, sportováním...

Nabízíme opět projekt "Děti na startu" a zájmový kroužek "Zážitková příroda". Věříme, že zažijeme nejen zábavu a legraci, ale že získáme i nové dovednosti a poznatky.

Těšíme se na vás
J. Denglerová a L. Veselá
vychovatelky ŠD