Zápis ze 4. setkání školního parlamentu

Datum: 8. 10. 2019

Přítomni: Mariana Hejpetrová, Nikol Hrubá, Emily Kontová, Jakub Červenka, Eliška Tomášková, Zuzana Furchová, Kateřina Kešnerová, Lucie Lídlová, Anežka Vítková, Filip Maňák, Sára Juríková, Nella Tonhäuserová

Omluveni: Klára Egererová, Filip Křivka

Program:

  1. příprava parlamentní nástěnky na druhém stupni
  2. organizace školní akce Oslavy podzimu – promyslet, jaká stanoviště a program bude kdo organizovat
  3. Halloween -  tvorba informačních letáků, organizace – hodnotící komise, stanovení času hodnocení