Druhé společné Oslavy podzimu

V pátek 18. října 2019 se za sluncem a listím provoněného odpoledne setkali učitelé, žáci naší školy a jejich rodiče při příležitosti již druhých společných Oslav podzimu.

Bezprostředně po zahájení akce se všichni společně vydali na procházku po okolí obce Lomnice za účelem nasbírání přírodnin, krásně zbarvených listů, trav a květů, aby během několika okamžiků proměnili prostory cesty vinoucí se před školou v místa opěvující krásy podzimu.

 Společnými silami dali vzniknout překrásné mandale z  nasbíraných či přinesených darů přírody.

Všichni přítomní uvítali také Permoníky připravenou hromadu listí, do které se s úsměvem na rtech doslova vrhali. Listy se staly všudypřítomnou součástí programu, létaly kolem nás vzduchem a přinášely nám úsměvy na rty.

Menší skupina zúčastněných směřovala své kroky k místnímu potoku, jehož vodu v jeden okamžik společně všichni zaměnili v červenou, modrou a zelenou. Společně tak měli možnost pozorovat hru vody s barvami.

Vydané množství energie jsme neváhali doplnit u ohně společně opečenými špekáčky či topinkami.

Děkujeme všem zúčastněným za velmi příjemné odpoledne spojené s přátelskou a více než pohodovou atmosférou. Rodičům patří nemalý dík nejen za účast a podporu dětí, ale také za dobrou náladu a ochotu pomoci.

Závěrem děkujeme žákům školního parlamentu a kroužku paní učitelky Pugnerové za pomoc při organizaci i realizaci programu Oslav podzimu.

Těšíme se příští rok opět v podzimních barvách na viděnou...