Sametové příběhy bezpráví

Naše škola se již podruhé v rámci Příběhů bezpráví zapojila do festivalu Jeden svět na školách. Příběhy se v letošním roce tematicky věnovaly 30. výročí sametové revoluce, jež stála u zrodu pádu komunistického režimu svírajícího naši zemi celá desetiletí.

Žáci 6. – 9. ročníku v pátek 22. listopadu 2019, tedy bezprostředně po oslavách letošního 17. listopadu, zhlédli dobové reportáže i organizátory poskytnutý dokument 1989: Z deníku Ivany A., jež jim poskytly nejen stěžejní informace o tomto revolučním roku pohledem studentky střední školy, ale především se staly motivací pro další práci s tímto tématem.

Rozděleni do skupinek naši žáci aktivně vyhledávali odpovědi na všetečné otázky, čímž si postupně osvětlovali události roku 1989, především pak jejich příčiny a důsledky. Prací s internetovými zdroji i souborem autentických materiálů, plakátů a dobových hesel pronikali stále hlouběji do tohoto tématu, přičemž své nově nabyté poznatky neváhali zachytit v podobě referátů, prezentací či posterů.


Pomyslnou třešinkou na dortu se pak měla stát beseda s přímým účastníkem sametové revoluce a jejího organizátora na území našeho okresu Mgr. T. Kábrtem, který na nás však v záplavě povinností pozapomněl. Pozvání do naší školy však přijal na pátek 17. ledna 2020, nezbývá nám tedy než se prozatím těšit na další poznatky k celému revolučnímu roku.

Projektový den jsme si společně užili a těšíme se na další společnou práci.