Průzkum zájmu o výuku od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

vláda umožnila od 25. května osobní přítomnost žáků 1. st.  ve školách na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků nebude povinná a bude podmíněna mnoha faktory (viz níže). Prováděcí předpisy nám budou známé až na konci dubna, ale již nyní bychom potřebovali vědět, s jak početnou skupinou dětí máme počítat.

 

Ve škole nebude probíhat klasická výuka, ale aktivity, které budou nahrazovat domácí výuku, abychom rodinám ulehčili domácí přípravu na školu. Děti budou moci být ve škole cca od 7,30 do 15 hod. (Jedná se o náš předběžný odhad.)

 

Podle zájmu z vaší strany se může stát, že skupiny nebudou tvořeny žáky jedné třídy. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. (Zatím netušíme, jak to bude se zařazováním dětí, u kterých se rodiče rozhodnou dodatečně). Stejně tak paní učitelky vašich dětí nemusí být přítomné ve škole, jelikož např. patří do rizikové skupiny nebo budou muset koordinovat výuku domácí a školní. Zatím ani netušíme, za jakých podmínek se budou moci děti stravovat ve školní jídelně (jestli vůbec…).

 

Faktory, které musí splňovat děti:

  • dítě nesplňuje kritéria rizikovosti (chronické onemocnění, oslabená imunita);
  • dítě nežije v domácnosti s nikým, kdo rizika naplňuje - jedná se o lidi s chronickými onemocněními, oslabenou imunitou a o osoby ve věku 65 let a více.

 

O těchto skutečnostech budete Vy dodávat škole čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a že v domácnosti ani nežije s nikým, kdo daná rizika naplňuje.

 

Nakonec bychom Vás ještě chtěli upozornit na skutečnost, že v případě, že pošlete dítě do školy, přicházíte o nárok na ošetřovné.

 

Víme, že děti potřebují sociální kontakt s vrstevníky, že si potřebujete odpočinout, přesto Vás prosíme o pečlivé zvážení situace a rizik spojených s návratem dětí do školy.

 

MÁME – NEMÁME zájem o umístění dcery/syna ………………………………od 25. 5. 2020 do školy.                                

                                                                                                          SMS s tímto zněním odešlete třídní učitelce do 20. 4. 2020.

 

 

Toto není závazná přihláška, ale průzkum předběžného zájmu! V případě změny Vašeho názoru kontaktujte vedení školy prostřednictvím SMS na tel. číslech:

 

Mgr. Eva Kubíčková       736 514 043 

Mgr. Dana Malenická     773 622 880

nebo e-mailu: info@lomnicezs.cz.

 

O výsledcích průzkumu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy www.lomnicezs.cz.

 

 

Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka školy