Rozhodnutí ředitelky školy o prodloužení uzavírky školy

 

Věc: Rozhodnutí o prodloužení uzavírky školy

 

Já, Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka Základní školy v Lomnici jsem rozhodla, že výuka pro žáky 1. – 5. ročníku bude i nadále probíhat pouze distanční formou (učení na dálku). S tímto rozhodnutím byl seznámen i zřizovatel školy, který mé rozhodnutí podporuje.

Odůvodnění:

Metodický materiál vydaný MŠMT ČR nám neumožňuje zajistit provoz školy po stránce personální, organizační a stravovací.

Zároveň bych Vám chtěla touto cestou nabídnout individuální konzultace všech pedagogických pracovníků v prostorách školy, kteří jsou připraveni pomoci Vám i Vašim dětem. Stačí si jen domluvit schůzku přes třídní učitele, popř. další kontakty na pedagogy naleznete na webových stránkách školy: http://www.lomnicezs.cz/zamestnanci/.

 

Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka školy

SKMBT_C22020051308000.pdf