Vítejte ve druhé třídě

Milé děti a jejich rodiče, vítejte na stránkách druhé třídy.

Určitě se těšíte do své třídy, na kamarády a na vše nové, co vás tady čeká.

Jedeme na adaptační pobyt, zažijeme divadelní představení, vánoční dílničky, projekty, školu v přírodě.

Zároveň budeme mít mnoho školní práce. Vím, že to vše zvládnete stejně, jako školu na dálku s přehledem a v pohodě.

Prvního září se sejdeme v naší třídě, abychom se pozdravili a užili se navzájem.

Setkání bude bez rodičů a potrvá cca 45 minut. S rodiči se setkám ve třídě v 15.30 hod.

Moc se na vás těším a čekám v naší třídě

E. Korbelová