Školní olympiáda

Ve čtvrtek 3. září jsme se vůbec neučili, ale celé dopoledne jsme si užívali sportu. Jako "žluťásci" ze sluníčkové třídy jsme si každý na sebe oblékli něco žlutého. Na naší první školní olympiádě jsme soutěžili a zároveň si fandili v těchto disciplínách: skok daleký, skok z místa, duatlon, hod basketbalovým míčem, běh na 60 m, hod míčkem, T-běh a hod medicimbalem (a že byl opravdu těžký). Sportovní dopoledne se nám líbilo, za naše výkony jsme získali pamětní list, sladkou odměnu a pochvalu od naší paní učitelky za sportovního ducha v těle a podporu spolužáků, děkujeme :).

Jen nás mrzelo, že si s námi sportovní dopoledne neužila Karolínka, ten den ji zrovna nebylo dobře. My jsme ji druhý den ve škole zážitky vyprávěli a společně si prohlíželi fotografie.