Pozvánka na přednášku Kyberšikana a další rizikové jevy na internetu

Vážení zákonní zástupci, 

dovolujeme si Vás pozvat na online přednášku na téma Kyberšikana a další rizikové jevy na internetuPřednáška proběhne v rámci projektu MAP SOKRA, do kterého je Vaše škola zapojena. Jako všechny aktivity projektu je i tato pro Vás zdarma.  

Seznámení se s kyberšikanou může napomoci při její prevenci. Sám p. Kožíšek stál u zrodu sociálních sítí a díky svým zkušenostem Vám představí různé formy kyberšikany (např.: verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování a zastrašování, krádež identity, průnik na účet). Dále budete seznámeni s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulace.  

V současné době, kdy celá společnost přešla do on-line prostředí je toto téma velmi aktuální a důležité. Nenechte si ujít tuto možnost.  

 

odkaz pro registraci:  https://forms.gle/nhCNPfSJez5NEvZE9