Vydávání vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 - cesta do Bakaláře, nehodnocení, náhradní klasifikace

 

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19 ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování.

Výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům pouze 1. a 2. ročníku, a to dne 28. 1. 2021.

Žákům 3. – 9. ročníku bude výpis z vysvědčení vydán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Škola sdělí nejpozději do 28. 1. 2021 obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům formou zpřístupnění ve školním informačním systému (Bakalář). Cesta, jak se dostat k hodnocení, je popsána v příloze.

V příloze také najdete rozhodnutí ředitelky školy o nehodnocení některých žáků v 1. pololetí a o termínu náhradní klasifikace - 8. až 12. března 2021.

NEHODNOCENÍ ŽÁKŮ V 1. POLOLETÍ.pdf
NEHODNOCENÍ ŽÁKŮ V 1. POLOLETÍ.docx
POPIS CESTY, JAK SE DOSTANETE NA POLOLETNÍ HODNOCENÍ V PROGRAMU BAKALÁŘ.pdf
POPIS CESTY, JAK SE DOSTANETE NA POLOLETNÍ HODNOCENÍ V PROGRAMU BAKALÁŘ.docx
opatreni-obecne-povahy-vysvedceni.pdf