Naše první vysvědčení...

Dnešní den jsme měli "mini slavnost" k předávání našeho prvního vysvědčení :). Viktorka Rothová měla nápad :) a s maminkou nám všem upekla výborný koláč, děkujeme. Měli jsme tak k naší slavnosti menší občerstvení. K veselému dni patří úsměv na tváři, ten se nám všem vykouzlil, když jsme zjistili jaké pěkné známky jsme na vysvědčení i s pochvalným listem získali. Při této příležitosti jsme také dostali tolik očekávaný Slabikář, hurá :). Zhlédli jsme divadelní pohádku "Dlouhý, Široký a Bystrozraký", u které jsme se nasmáli. Tak se nám pohádka líbila, že někteří z nás si role vyzkoušeli a na chvíli se stali pohádkovými postavami.