INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy se koná v souladu s platnými právními předpisy v době od 1. dubna do 30. dubna 2021. S ohledem na protiepidemická opatření proběhne bez přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisový list, popř. žádost o odklad školní docházky (viz příloha) doručí zákonní zástupci nejpozději do 30. 4. 2021 škole následujícími způsoby:

1/ do datové schránky školy - 86tmpgj

2/ e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) na adresu – info@lomnicezs.cz

3/ poštou – Základní škola Lomnice, Školní 234, 356 01 Lomnice

4/ osobním podáním - po předchozí domluvě s ředitelkou školy (Při osobním podání je nutné dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření.)

5/ vhozením do schránky školy - v obálce

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Žáci budou přijímáni do 1. ročníku základního vzdělávání podle těchto kritérií:

1/ V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni děti s místem trvalého pobytu v Lomnici a ze spádových obcí.

2/ Děti z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.

3/ Maximální kapacita třídy je 25 žáků.

 

                                                   Mgr. Eva Kubíčková, ředitelka školy

leták ZÁPIS DO 1.R..pdf
ZÁPISOVÝ LIST.pdf
Žádost_o_odklad.pdf
Žádost_o_přijetí_do_1.tř.pdf