Prezenční výuka 1. stupně od 12. 4. 2021 - aktualizace k 9. 4. 2021

aktualizace k 9. 4. 2021

Omlouváme se za nejasné informace ohledně provozu školní družiny. 

ŠD pro 1. a 2. ročník: je zajištěn ranní i odpolední provoz v obvyklém rozsahu

ŠD pro 3. a 4. ročník: je zajištěn pouze odpolední provoz v obvyklém rozsahu

ŠD pro 5. ročník: žáci do školní družiny nebudou smět docházet.

                             V případě, že budete mít, zákonní zástupci, problém s dopravou, kontaktujte prosím Mgr. D. Malenickou 773 622 880, která se s Vámi problém pokusí vyřešit.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

aktualizace k 8. 4. 2021

Žáci budou testováni testem LEPU RAPID. Testovat se budou žáci sami ve vyhrazených místnostech. Testování budou přítomni třídní učitelé, vychovatelky, popř. asistentky pedagogů. 

Na těchto odkazech najdete bližší informace:

instruktážní video k průběhu a způsobu testování: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

informace pro rodiče: pro rodiče | testování.edu.cz

informace pro žáky: pro žáky a studenty | testování.edu.cz

V případě, že bude první den v týdnu žák pozitivně testovaný, odchází tento žák domů a zbytek třídy pokračuje v prezenční výuce. Tento žák pak musí podstoupit kontrolní PCR test, který musí pozitivitu potvrdit. Toto si zařizují zákonní zástupci sami prostřednictvím dětského lékaře.

Jestliže bude žák pozitivně testovaný ve čtvrtek, odchází domů celá třída. "Pozitivní" žák pak opět musí podstoupit kontrolní PCR test, který musí pozitivitu potvrdit. Toto si zařizují zákonní zástupci sami prostřednictvím dětského lékaře. Pokud bude PCR test pozitivní, je nařízena karanténa celé třídě. V opačném případě se třída vrací do školy.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

aktualizace k 4. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci, 

pokud se bude epidemiologická situace dobře vyvíjet, měli by žáci 1. stupně nastoupit od 12. 4. 2021 k rotační prezenční výuce (týden ve škole, týden doma).

Přísná pravidla nám nedovolují mnoho alternativ. Proto v týdnu od 12. do 16. 4 . 2021 by do školy chodili žáci 1. a 2. ročníku. Žáci 3. - 5. ročníku se budou vzdělávat distančně.

Žáci budou muset podstoupit ihned po příchodu do školy, resp. školní družiny antigenní test (v pondělí a ve čtvrtek, resp. při návratu do školy např. po nemoci). Účast na testování bude podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. Pokud bude žák pozitivní, ihned Vás budeme telefonicky kontaktovat. 

Naprosto zásadní je, abyste neposílali do škol děti se symptomy jakéhokoliv onemocnění. Onemocnění covid-19 má u dětí často lehký průběh, takže může být zaměněno třeba za rýmu nebo i trávicí problémy. Takto nemocné děti nebudou do školy vpuštěny. Podobně je nepřípustné, aby děti šly do školy, pokud jsou rodiče v izolaci nebo karanténě.“

Žáci budou muset mít povinně FFP2 respirátory, příp. chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole i školní družině.

Děti jednotlivých oddělení školní družiny se nesmí míchat. To znamená, že v době, kdy se budou vzdělávat prezenčně žáci 3. - 5. ročníku, bude školní družina určena pouze pro žáky 3. a 4. ročníku. V provozu bude družina pouze od 11,45 hod., tzn, že nebudou fungovat ranní oddělení a děti z 5. třídy do školní družiny nebudou moci vůbec jít. Kdyby došlo ke změně, budete včas informováni.

Stravování ve školní jídelně musí být také odděleno. Proto si děti, které se vzdělávají distančně, mohou chodit pro obědy pouze v určený čas a do jídlonosičů. 

Jak bude probíhat testování, kdo bude žáky testovat, jaké testy budou použity - to jsou otázky, na které Vám v tuto chvíli nemůžeme odpovědět. Čekáme na pokyny ministerstva školství. 

Proto budeme průběžně tento článek aktualizovat a doplňovat informace. ___________________________________________________________________________________________________________________________________

WEB-INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ.pdf
Leták - přehled návazných postupů.pdf
Leták pro žáky.pdf