Beseda s POLICIÍ ČR

V rámci školního projektu

 "Kyberšikana"

byla v naší škole uskutečněna 6. 10. 2010 

velmi zajímavá beseda s POLICIÍ ČR Karlovy Vary a Sokolov.